MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

Bài pháp 130: Bác học Einstein ngưỡng mộ Phật Thích Ca

Thứ hai - 13/02/2017 11:55
[Tu hành đúng chánh Phật pháp] - Đạo Phật như là một triết lý phương Đông cực kỳ sống động và triết lý ấy đã đi vào cuộc đời bằng chân lý thực chứng của mình, ngõ hầu cắt ngang sự chậm tiến, lạc hậu, mê tín, cuồng tín và kém văn minh của thời đại. Đạo Phật đã đem lại cho con người một cái nhìn mới, một lối sống mới, một sự hài hòa mới, sống với nhau như ánh sáng trong không gian, chan hòa với nhau như nước với sữa.

 

Bác học Einstein ngưỡng mộ Phật Thích Ca
 

Einstein


Bác học ALBERT EINSTEIN từng tuyên bố: "Khoa học mà thiếu tôn giáo là khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng" (Science without religion is lame. Religion without science is blind).

Nhà bác học lừng danh Albert Einstein, sáng lập ra bom nguyên tử, giúp Hoa Kỳ tiêu diệt CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT, đem lại nền hòa bình và thịnh vượng cho nhân loại. Tuy nhiên, với 2 quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagashaky, trừng phạt PHÁT XÍT NHẬT, là vũ khí giết người vô cùng khủng khiếp, dư luận quốc tế bất lợi cho ông và chính ông cũng cảm nhận được sự quá đáng này nơi ông, cho nên vào năm 1950, ông thành lập Viện Kiểm Soát Nguyên tử Quốc tế tại Hoa Kỳ, ngõ hầu ngăn chặn nguyên tử sẽ tiến đến sự hủy diệt toàn cầu!

Trong suốt thời gian nghiên cứu khoa học và giảng dạy Einstein vẫn dành thì giờ nghiên cứu tôn giáo và ông đã đưa đến lời tuyên bố rằng: "Khoa học mà thiếu tôn giáo là khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng" (Science without religion is lame. Religion without science is blind).

Điều này, nhà bác học Einstein cả quyết rằng tôn giáo nào không có trình độ khoa học là tôn giáo ngu xuẩn, dạy con người u mê mê tín dị đoan, đưa nhân loại chậm tiến, trên đường tiến đến nền đạo đức tốt đẹp trong sinh hoạt xã hội loài người. NHÂN BẢN - NHÂN QUẢ, không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ chúng sinh. Mỗi con người luôn luôn sống trong thiện pháp thì nhân loại mới hưởng hạnh phúc, tâm thanh thản an lạc và vô sự. Đó là Thiên Đường, là Niết Bàn.

Tiếp đến Einstein đưa ra những nhận định về Phật giáo như sau:

* "Đạo Phật như là một triết lý phương Đông cực kỳ sống động và triết lý ấy đã đi vào cuộc đời bằng chân lý thực chứng của mình, ngõ hầu cắt ngang sự chậm tiến, lạc hậu, mê tín, cuồng tín và kém văn minh của thời đại. Đạo Phật đã đem lại cho con người một cái nhìn mới, một lối sống mới, một sự hài hòa mới, sống với nhau như ánh sáng trong không gian, chan hòa với nhau như nước với sữa".

Quả tuyệt vời, Giáo Pháp Như Lai, dạy con người hãy tự đốt đuốc lên mà đi, người nào bịnh người đó uống thuốc. Đức Phật đã mạnh mẽ lên án LỤC SƯ NGOẠI ĐẠO và 62 đường tà u mê mê tín dị đoan đã và đang đầu độc nhân loại. Ngài đã long trọng tuyên bố không có thế giới siêu hình, chúa thần thánh linh thiêng là hoang tưởng, là tàm phào, là vu vơ. Pháp Như Lai dạy con người sống luôn luôn ngăn ác diệt ác pháp, con người luôn luôn sống trong thiện pháp đưa nhân loại chan hòa với nhau như nước với sữa và tạo nên nguồn sáng huy hoàng mát rượi trong không gian. Rõ ràng ràng vì con người đã ngu xuẩn sống trong hoang tưởng thần chúa linh thiêng hoang tưởng cho nên ngày nay, sau hơn 2,500 năm nhân loại bắt đầu nhìn thấy được chúa giả, phật giả hiện nguyên hình, LÓ ĐUÔI CHỒN! nhờ khoa học khai sáng lại càng sáng tỏ hơn.

* "Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó" (The religion of the future will be a cosmic religion. It would transcend a person God and avoid dogmas and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sence, arising from the experience of all things, natural and spiritual, as a meaningful unity. Buddhism answers this description).

Quả thật không sai. CHUYỆN ĐẾN PHẢI ĐẾN, Ngài Alahán Thích Thông Lạc đã xuất hiện tại Việt Nam và Ngài đã khơi sáng lại giáo pháp Như Lai và Ngài giảng dạy rõ ràng, minh bạch với nền đạo đức nhân bản - nhân quả, giúp cho nhân loại cùng tiến về tương lai tươi sáng thương yêu chan hòa nước sữa, nồng ấm ngọt ngào. đọc Văn hóa truyền thống Phật giáo trên mạng nguyenthuychonnhu.net.

* "Nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học" (If there is any religion that would cope with modern scientific needs, it would be Buddhism. Buddhism requires no revision to keep it up to date with recent scientific finding. Buddhism need no surrender its view to science, because it embrances science as well as goes beyond science). (Cả hai câu trên được trích từ Collected famous quotes from Albert Einstein. http://rescomp.stanford.edu/~ cheshire/

Điều này quá rõ ràng, bởi vì Phật giáo là tôn giáo khoa học, không trừu tượng, viển vông, hoang tưởng, mờ ớ. Là chân lý TỨ DIỆU ĐẾ, đã là chân lý thì Phật giáo đâu cần chuyển theo đuôi khoa học. Mà khoa học càng phát triển thì hào quang chánh pháp Như Lai càng sáng tỏa ngập tràn vũ trụ bao la. Phật Thích Ca từng tuyên bố trong ly nước có vi trùng. Khoa học đã dẫn chứng và ngày nay con người thất học nhất cũng phải chấp nhận. Phật Thích Ca từng tuyên bố con người vô thường, biến đổi từng sát na, và ngài cho biết rằng trong 1 phút bụi từ thân người rơi xuống hàng tỷ lần, nhường chỗ cho "tế bào" mới sinh. Ngày nay, nhà khoa học Hoa Kỳ đã dùng máy đo được rằng 10 lũy thừa 20 và ông tuyên bố quả Phật nói không sai. Phật giáo vốn là tôn giáo khoa học và vượt qua khoa học.Einstein quotes.htm).

Pháp Như Lai là sự thật, là chân lý, là hiển nhiên. Khoa học là khám phá hiện tượng ra sự thật, chứng minh hiện tượng là hiển nhiên, đã là sự thật, là hiển nhiên thì đó là chân lý. Có thể từ quan điểm này, nhà bác học Einstein cho nhân loại biết rằng: "Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học". Như vậy giáo pháp Phật Thích Ca vốn là khoa học, là sự thật hiển nhiên nhưng người đời còn vô minh, tưởng giải pháp Như Lai trong trừu tượng, trong mơ hồ, thần thánh hóa pháp Như Lai vô tình đưa Phật giáo vào u mê mê tín dị đoan. Cho nên, khoa học càng phát triển thì khai trí cho người đời, giúp người đời càng hiểu rõ pháp Như Lai. Ngày nay, Alahán Thích Thông Lạc đang dạy cho nhân loại nhìn ra sự thật của Pháp Như Lai qua ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT và NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY. nguyenthuychonnhu.net.

Pháp Phật Thích Ca là chân lý, người nào tu đúng pháp thì người đó hưởng thành quả mong muốn. Trưởng Lão Thích Thông Lạc giảng dạy và cam kết như vậy.

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện

PHỤ GIẢNG:

Đúng như nhà bác học Einstein đã nói: Phật giáo là tôn giáo khoa học. Cho nên những pháp Phật dạy là khoa học THỰC CHỨNG ngay trên thân mỗi con người, khi người đó lấy pháp Phật tu tập nhập tâm là thể hiện kết quả tuyệt vời xuất hiện đưa ta đạt đến CẢNH GIỚI NIẾT BÀN.

Alahán Thích Thông Lạc, Ngài đã rời trần gian, tuy Ngài để lại kinh sách giúp cho thế hệ mai sau hiểu được chánh Phật pháp. Hiểu được hay không LÀ MỘT CHUYỆN. Tu tập được hay không mới là điều quan trọng. May mắn thay cho hành giả, tăng ni, Phật tử Việt Nam, còn có thầy Thanh Thiện tình nguyện triển khai lời Đức Trưởng Lão giảng dạy với ngôn ngữ Việt bình dân, mọi người đọc đều hiểu được. Đồng thời, thầy Thanh Thiện hướng dẫn pháp hành chi li qua các bài pháp. Nhất là, thầy Thanh Thiện khuyên hành giả tà tà từ từ dùng như lý tác ý tu tập 6 pháp căn bản, cho đến khi tâm thấm nhuần, rồi hãy nhập dòng thánh chọn một pháp hợp với mình miên mật tu tập từ 1 tháng đến 12 tháng pháp đó nhập tâm là chứng quả. Song song thầy Thanh Thiện dạy rằng ai ở đâu, tu ở đó. Không cần bỏ nhà đi đâu cả.

Thầy Thanh Thiện vừa khám phá ra Phật dạy cho người sắp chết biết tứ diệu đế và giúp họ tự tu hành bằng pháp như lý tác ý. Đọc bài pháp 122 TUYỆT VỜI CHƯA?

Nam mô bổn sư Thích Thông Lạc.

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây