MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

Bài pháp 179: THẦY THANH THIỆN KHÔNG DÙNG KINH ĐỂ GIẢNG PHÁP

Thứ sáu - 17/03/2017 02:09
[Tu hành đúng chánh Phật pháp] - Tu theo đúng Phật pháp LÀ TỰ MÌNH KHÁM PHÁ VŨ TRỤ QUAN VÀ NHÂN SINH QUAN, chứ chả u mê chạy theo LÝ THUYẾT MÙ MỜ nào cả. Có tự tu thì sẽ TỰ SÁNG. Vấn đề là tu đúng hay sai? Chỉ cần 90 ngày thao dợt theo thầy Thanh Thiện thì có câu trả lời. Đừng dùng đầu người óc heo phản biện phản đối gì gì đó, vô ích. Hãy thử tu tập đi rồi lên tiếng cũng chưa muộn.

THẦY THANH THIỆN
KHÔNG DÙNG KINH ĐỂ GIẢNG PHÁP


Nguyễn Tấn Nhân

Thầy Thanh Thiện mến!

Thầy chưa trả lời phần các tổ bên Phật giáo phát triển.

Phần chay mặn nên dẫn chứng kinh điển nguyên thủy để trả lời cho Đạo hữu kia thì tốt và rõ ràng hơn. Theo con thấy nhiều loài động vật như dê, cừu, lừa, ngựa, voi... ăn chay (ăn cỏ cây) mà dục và sự tàn ác không kém gì những loài thú ăn thịt khác. Như loài hổ báo sư tử chúng nó ăn thịt nhưng khi được huấn luyện nó rất nghe lời, rất đáng yêu và làm được nhiều việc hữu ích khác cho loài người.

Nếu nói ăn chay không dâm dục, x tâm, không dã man ư? Phật giáo phát triển nhất là phái tân tăng ở Nhật, tịnh độ, mật tông, thiền tông đâu thể hết dục???
Kính Thầy khi Thầy trả lời giảng dạy cho Quý Phật tử Thầy nên dẫn chứng những lời Phật dạy trong tạng kinh nguyên thủy Nikaya, để làm gì, để thêm phần xác đáng, để mọi người biết đến lời Phật dạy, để chánh pháp mãi trường tồn, để chúng sanh an lạc.

GIẢNG GIẢI

Tại sao thầy Thanh Thiện giảng pháp không bao giờ dùng kinh để giảng?

Bởi vì:

Thứ nhứt, thầy Thanh Thiện không phải là giảng sư, khoe tài múa rối! Mà là thầy Thanh Thiện hướng dẫn tu tập trên thân giúp hành giả biết tu và tu đúng để nương theo tu tập đúng lời dạy của Đức Trưởng Lão, ngõ hầu đạt được chân lý. Mọi người chỉ biết Alahán Thích Thông Lạc mà thôi.

Thứ nhì, Thầy Thanh Thiện có dạy: Hành giả tu theo chánh Phật pháp không cần phải biết lý thuyết xa xôi, trừu tượng mà làm gì. VÔ ÍCH. Hành giả chỉ cần đọc tứ diệu đế, 8 chánh đạo, 12 nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo, 5 uẩn là đủ rồi. Nếu đã giác ngộ tứ diệu đế và quyết định dấn thân tu hành thì lấy pháp Phật ra tu tập. Thế là xong rồi. Điều quan trọng cần ý thức là tu theo chánh pháp là PHẢI TỰ GIẢM THAM DỤC.

May mắn cho thế hệ này, đã được Alahán Thích Thông Lạc khai thị chánh Phật pháp, càng may mắn hơn thế nữa đã có thầy Thanh Thiện tình nguyện triển khai lời dạy của đức Trưởng Lão. Đồng thời, đúc kết bài pháp như lý tác ý và 6 pháp cơ bản làm nền tảng cơ bản vững chắc giúp hành giả tinh tấn tu hành tiến đến làm chủ sinh già bệnh chết và vượt thoát không còn tái sinh làm người khổ đau. Đúng y lời dạy của Alahán Thích Thông Lạc.

Thứ ba: Muốn hiểu đúng nghĩa theo chánh pháp. Hành giả cần thoát ra ảnh hưởng của tham dục, của tưởng thức, của ái kiết sử, của phạm giới rồi hãy đọc kinh sách. Nếu không, đối với kinh Nikaya sẽ không hiểu gì cả, trở thành NGƯỜI MÙ TẢ VOI, tạo nên rừng voi tưởng mơ màng mãi mãi không thôi và đối với kinh sách đại thừa hành giả sẽ bị THÔI MIÊN chạy theo tham dục, THỎA mãn cho tưởng nghĩ vu vơ khiến hành giả bị lạc vào MÊ HỒN TRẬN ngu ngơ ngớ ngẩn, khù khờ TỰ HÀO UYÊN THÂM PHẬT PHÁP HÃO HUYỀN. Đây là lý do thầy Thanh Thiện không dùng kinh để giảng. Dùng kinh để giảng là vô tình xô đẩy hành giả lạc vào rừng lý thuyết mịt mù không lối thoát.

Thứ tư: Có nhận xét sai lầm, bởi vì không thông hiểu 8 chánh đạo, tức là chưa quán triệt CHÁNH KIẾN và CHÁNH TƯ DUY nên thầy cần giảng dạy cho rõ. Có người cho rằng bò trâu ngựa… những con vật ăn cỏ, ăn cỏ tại sao chúng vẫn hung hăng dữ tợn?

(1) Đã là loài vật VỐN NÓ ĐÃ HUNG HĂNG MAN RỢ RỒI.

(2) Nhưng mà quan sát cho kỹ những loài vật không ăn động vật, chúng rất hiền hòa dễ thương, và hương thơm dễ chịu. Nhứt là đôi mắt phóng ra tia nhìn êm dịu khiến ta thân thiện không sợ gì chúng. Rõ ràng nhờ không ăn động vật mà có được. Những loại động vật ăn cỏ, đừng chọc chúng, thì chúng dễ thương và thân thiện với người.

(3) Còn những người ăn mạng động vật, hãy quan sát, tia nhìn của họ chả thân thiện chút nào, họ mang đầy tính hiểm ác của loài vật. Điều này minh xác rằng ăn chay mang bản tính hiền hòa hơn. Người ăn mạng động vật nóng nảy thô lỗ cộc cằn khó ưa!

Khi thầy Thanh Thiện chưa tu. Thầy Thanh Thiện tự khinh khi, ghét mình thậm tệ. Nhưng sau khi tu tập ăn chay mỗi ngày một bữa được rồi và thường xuyên tác ý thì thầy Thanh Thiện tự thương mình. Nhờ có tự thương mình, mới ham tu tập và tu tập từ từ loại hết bản tính xấu này đến xấu khác dần đến thành công. Có nghĩa là khi tu tập mà hướng được tâm vào thân thì mới TỰ THƯƠNG MÌNH. Có thương mình mới tinh tấn tu tập. Cũng có nghĩa là định tỉnh giác đã thẩm thấu tâm ta rồi.

Thứ năm: Ăn chay vẫn dâm dục như thường, nhưng dịu dàng hơn người ăn mạng động vật. Người ăn mạng động vật rất thô bỉ trong cung cách dâm dục nhằm thỏa mãn ác thú tính. Tại sao ăn chay vẫn dâm dục, bởi vì ăn no, ngủ kỹ, rửng mỡ trám đầy túi DÂM DỤC thì phải dâm dục...

Thầy Thanh Thiện có dạy rằng: Muốn diệt tham dâm: (1) Phải ăn chay mỗi ngày một bữa (2) Phải luôn luôn tác ý DÂM DỤC HÃY RỜI KHỎI THÂN TA ql tham, ql sân, ql si. Tác ý thường xuyên như vậy, một thời gian sau dù gặp người khác phái vẫn không bị kích thích THAM DÂM. Thầy Thanh Thiện đã giảng rõ ràng rồi nhé.

Thứ sáu: Mục đích của thầy Thanh Thiện là khuyến khích quý vị bô lão hãy dùng thời gian ngắn ngủi chờ đợi ngày theo ông theo bà. Cùng nhau tu tập theo thầy Thanh Thiện hướng dẫn để làm BẰNG CHỨNG cho thế hệ mai sau. Đối với thầy Thanh Thiện lý thuyết vô ích. Phật pháp là pháp hành thể nghiệm trên thân.

Ngày xưa Phật dạy tu tập căn bản trong 4 tháng biệt trú, cô lập mỗi người riêng biệt. Sau 4 tháng, vị nào kham nhẫn ở lại. Bấy giờ Phật trao mỗi vị một pháp và chỉ một mà thôi. Mọi người ôm một pháp miên mật tu tập trong một năm là cùng chứng quả. Có vị chứng quả sớm hơn. Mỗi người tự tu, tự chiến đấu với tham dục của bản thân mình và tự nhận ra KẾT QUẢ TUYỆT VỜI NGOÀI MONG ƯỚC.

Thú bảy: Thầy Thanh Thiện không phải khoe khoang mà làm gì? Mà, thầy Thanh Thiện đưa ra những điều ta đã khám phá để nhấn mạnh rằng: Lúc đầu thầy Thanh Thiện u mê hèn hạ hơn mọi người, nhưng nhờ tu đúng chánh pháp do Đức Trưởng Lão khai thị mà tự khám phá ra nhiều điều không ngờ đến. Điều này, thầy Thanh Thiện muốn dạy cho hành giả rằng: Tu theo đúng Phật pháp LÀ TỰ MÌNH KHÁM PHÁ VŨ TRỤ QUAN VÀ NHÂN SINH QUAN, chứ chả u mê chạy theo LÝ THUYẾT MÙ MỜ nào cả. Có tự tu thì sẽ TỰ SÁNG. Vấn đề là tu đúng hay sai? Chỉ cần 90 ngày thao dợt theo thầy Thanh Thiện thì có câu trả lời. Đừng dùng đầu người óc heo phản biện phản đối gì gì đó, vô ích. Hãy thử tu tập đi rồi lên tiếng cũng chưa muộn.

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện

PHỤ GIẢNG

Có quá nhiều hành giả gởi email xin thầy Thanh Thiện dạy cho biết muốn tu theo chánh Pháp phải bắt đầu từ đâu?

Muốn tu theo chánh pháp, hãy đóng cửa phòng, thao dợt như lý tác ý và dùng như lý tác ý tu tập 6 pháp cơ bản: Lúc đầu với thời gian ngắn, tập đi tập lại như bò ăn cỏ. Quen thuộc rồi, tăng thời gian lên dần dần. Và lúc đó tự lập THỜI KHÓA BIỂU. Điều quan trọng, muốn diệt bịnh làm biếng, bịnh buồn ngủ và GIA TĂNG NGHỊ LỰC tu hành, thì cần phải tập kinh hành đường dài. Ngày nay có máy đi bộ. Nhớ điều chỉnh tốc độ khoan thai nhé. Đừng lo lắng băn khoăn gì cả. Hãy coi ta như con nít tập cho vui. Cứ tà tà từ từ tập cho quen. Khi đó sẽ cảm hứng tu tập thường xuyên là niềm vui tự dâng lên ngập lòng mình. Thời gian đầu tu tập với thời gian rất ngắn nên tập nhiều lần. Khi tăng thời gian thì giảm bớt lần tu tập. Ví dụ ngồi kiết già lưng thẳng, lúc đầu chỉ ngồi 1 phút. Vì vậy, mỗi ngày ngồi 4 lần. Quen rồi, tăng thời gian lên 15 phút thì ngồi 2 lần mỗi ngày. Nhứt là đi kinh hành đường dài đi càng lâu càng tốt, bởi vì nhờ đó mà ta quen thuộc NHƯ LÝ TÁC Ý. Khi nào tăng giờ tu hành thì giảm thời gian đi đường dài xuống. Cuối cùng cũng phải dành thời gian 15 phút tối thiểu cho mỗi ngày đi kinh hành đường dài nhé. Hãy đọc cho kỹ bài pháp như lý tác ý6 pháp cơ bản là biết phải làm gì.

HÀNH GIẢ muốn biết rõ lời Phật dạy?
Hãy đọc kinh sách Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc.

HÀNH GIẢ muốn hiểu rõ ràng lời Alahán Thích Thông Lạc dạy?
Nên đọc kỹ những bài pháp do thầy Thanh Thiện giảng giải.

GIEO DUYÊN CHUYỂN CHÁNH PHẬT PHÁP ĐẾN MỌI NGƯỜI

Quý hành giả trong nước cần sách thầy Thanh Thiện vào trang mạng THIM THOM hoặc gọi đt 0946686618 hay 01689004888 để thỉnh sách. Quý hành giả nước ngoài gởi chanhphapphat@gmail.com hay vào trang CHANH PHAP có hình Phật màu vàng trực diện để download bài giảng pháp của thầy Thanh Thiện. Quý hành giả MIỀN TÂY cũng có thể liên lạc Chánh Pháp dt 0982815055 để nhận sách. Quý hành giả ở MIỀN BẮC liên lạc trang mạng CHON BAO NHAN đt 0912580921 thỉnh sách (hiện nay đã có trang mạng của Thầy Thanh Thiện: tuhanhdungchanhphatphap.net).

HÀNH GIẢ HỎI ĐẠO

Nguyên thủy Phú Thọ
6:03pm Oct 8

Con kính bạch Thầy con xin Thầy bố thí cho con được hỏi ạ: Nếu ở Đại thừa có câu chuyện bảy lần đi tìm tâm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm (khi đó con chưa được biết chánh Phật Pháp) nên h giải thích về tâm theo các câu hỏi của ông ANan. Vậy bây giờ, nếu có người hỏi: "Tâm nằm ở đâu?" thì con bạch Thy là con hiểu như thế này con trả lời họ thì có đúng không ạ: Tâm nằm trong Từ trường thiện hoặc Tâm nằm trong từ trường ác hoặc Tâm ở trạng thái Bất đng Tâm định. Dạ con thưa Thy con mong được Thầy hoan hỷ giảng giải cho con được biết ạ!

GIẢNG GIẢI

Trong cơ thể ta có 5 uẩn SẮC THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC, TA, TÂM… NÊN NHỚ: Ý THỨC nằm trong SẮC nhé.

Thầy Thanh Thiện ví:

Ta là vua hay hoàng hậu.

Ý thức là trung thần. Luôn luôn can gián vua, muốn vua được tốt, không tham dục. Vua ghét lắm bởi vì vua MÊ THAM DỤC sướng thân!

Tưởng thức là nịnh thần. Luôn tìm đủ mọi cách để thỏa mãn tham dục cho vua. Vua thương tưởng thức lắm! TƯỞNG THỨC làm việc vượt không gian và thời gian. Và tưởng thức là người giữ sổ ghi hết chuyện cuộc đời ta. Nhờ tưởng thức mà khi chứng quả, Ta tìm hiểu về quá khứ của ta. Đặc biệt, tưởng thức là người rời khỏi thân xác tắt thở sau cùng. Sau 5 đến 7 ngày, tùy từng người.

Tâm là con ngựa bất kham chạy lung tung trong 5 uẩn. Khi ta bị đau, sướng, khổ, buồn, nói chung là cảm giác, thì tâm chạy qua THỌ. Khi ta có hành động như viết chữ, đánh đá chửi sủa thì tâm chạy qua HÀNH. Khi ta chánh kiến, tư duy thì tâm chạy qua Ý THỨC (sắc), khi ta ngủ hay tơ tưởng mộng mơ thì tâm chạy qua tưởng thức… Thông thường thì TÂM rất thích TƯỞNG THỨC bởi vì tưởng thức thỏa mãn tham dục đê mê.

Thầy Thanh Thiện dạy rằng TÂM NHƯ CON NÍT. Vua luôn luôn yêu thích chiều chuộng. Từ đó VUA RẤT MÊ THAM DỤC. Bởi vì TÂM thích tưởng thức có nghĩa là Tâm mê tham dục. LÝ DO từ khi chào đời, thân ta đã được nuôi dưỡng bằng tham dục của mẹ cha. Vì vậy tâm quen sống trong tham dục từ lâu rồi! Do đó tâm thường gần gũi với tưởng thức.

Tại sao ta tu?
Ta tu là để diệt khổ.

Tại sao khổ?
Tại vì THAM DỤC. Tham dục là do TƯỞNG THỨC xúi dại, o bế. Biết vậy rồi, có diệt được TƯỞNG THỨC không? KHÔNG, bởi vì nếu diệt tưởng thức thì thân ta TẮT THỞ, chết. Vì vậy đối với TƯỞNG THỨC ta làm lơ. LỜ ĐI.

Nhiệm vụ của ta là làm sao đưa tâm ra khỏi ảnh hưởng của Tưởng thức? NHIỆM VỤ này chính là TU HÀNH. Và người thực hiện nhiệm vụ này là Ý THỨC. Muốn thực hiện nhiệm vụ đưa tâm ra khỏi ảnh hưởng của tưởng thức. Ý THỨC có hai phương án để chiến thắng tâm:

1) Một là dùng ý thức KIỀM CHẾ tâm. Để bỏ tù tâm. Ví dụ tâm muốn ăn, ý thức nhứt định không ăn. Tâm muốn làm tình. Ý thức nhứt định không làm. Có nghĩa là ý thức phải dùng sức mạnh để chiến thắng tâm. Người dùng phương án này RẤT PHI THƯỜNG, anh dũng thiện chiến. Nhưng mà họ chỉ THẮNG ĐƯỢC TÂM chứ không làm chủ được tâm. Vì vậy họ không thể nào vào được THIỀN ĐỊNH.

Tuy vẻ ngoài đối với tha nhân thì họ sống rất LÝ TƯỞNG, nhưng thực tế BẤT AN. Bằng chứng, họ thường du sơn ngoạn thủy, cờ tướng trà đàm… để giải tỏa vướng mắc. Khi họ bị bịnh hay già yếu thì TÂM thoát tù và lôi kéo họ trở về THAM DỤC. Sân hận nổi lên rất rõ ràng. Ví dụ đất nước ngoại xâm hay có chuyện lớn cần họ giải quyết thì họ THỰC HIỆN VỚI NHIỀU THỦ ĐOẠN PHI THƯỜNG để giành chiến thắng. Điều này cho thấy rằng THAM DỤC của họ đã được chất chứa sung mãn!

2) Phương án thứ nhì là dùng NHƯ LÝ TÁC Ý. Đây là PHÁP PHẬT DẠY. Như lý tác ý là dùng từ ngữ, câu ngắn gọn nhắc nhở tâm. Khi tâm thuộc lòng thì tâm sẽ làm theo. Ví dụ ta thường xuyên tác ý (học thuộc lòng, hay tụng kinh) Thương yêu tha thứ, hoặc Chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Nhờ tâm thuộc. Lúc bấy giờ có chuyện bất bình xảy đến cho ta, ta GIẢI QUYẾT ÊM ĐỀM VUI VẺ. Nếu ta tác ý ngược lại, ví như ĐÁNH CHẾT NÓ, thế là khi đụng chuyện, ta liền dùng cú ĐẤM THÔI SƠN ngay tức thì, không cần biết đó là ai. Đánh rồi mới biết! Dùng pháp như lý tác ý là nhẹ nhàng tháo gỡ những sợi dây vô hình chằng chịt nơi tâm. Nhờ đó, TÂM mới vui vẻ từ từ tiến về ở yên nơi SẮC… Có nghĩa là ta đã TUYỆT VỜI làm chủ được TÂM.

Tại sao Ý THỨC đưa TÂM về SẮC mà ta làm chủ được TÂM?

Tại vì ta là vua hay hoàng hậu mà!

Đứa con nít TÂM ở yên một chỗ thì ta an lòng nhập thiền định đạt TAM MINH.

Vậy 5 uẩn, THỨC có nhiệm vụ gì?

Khi nào tu hành ta thông qua được giới-định-tuệ, đạt tam minh. Chính Tam minh sẽ đánh thức dậy. THỨC hoạt động vượt không gian và thời gian, mạnh hơn tưởng thức, Nhờ THỨC THỨC ta khám phá VŨ TRỤ và NHÂN SINH QUAN VẠN VẬT đó vậy.

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện

NHÂN LOẠI HÃY TRI ÂN ALAHÁN THÍCH THÔNG LẠC. Nếu không có Ngài thì nhân loại không thể nào hiểu được ý nghĩa rõ ràng của 5 UẨN, Phật dạy. Hơn 2,500 năm qua không ai hiểu, hành giả tha hồ VẼ VOI, vẽ thành bầy VOI TƯỞNG tung hoành tranh tài chạy khắp các rừng U MÊ MÊ TÍN DỊ ĐOAN!

Chính nhờ bài giảng 5 uẩn này đã giúp thầy Thanh Thiện TINH TẤN TU HÀNH đấy ạ! Bởi vì nhờ có biết được thân ta thì ta mới tu hành trên thân chứ. PHẢI KHÔNG NÀO? TUYỆT VỜI CHƯA!

Gau Con
8:15pm Oct 8

Con cảm ơn Thầy đã giải đáp cho con ạ ^^

Con thấy tuyệt vời quá, chưa bao giờ con đường đi đến chân lí lại rõ ràng hơn lúc này, tất cả là nhờ Phật, nhờ Thầy Thông Lạc, và nhờ Thầy Thanh Thiện đã mang nó đến với loài người
.

Gau Con
8:21pm Oct 8

Vâng, con vẫn thường tu tập như lí tác ý và 6 pháp cơ bản, có đôi lúc vài ngày con biếng trễ không tập, nhưng cũng có những lúc con chăm chỉ tập và thấy kết quả rất tốt, đặc biệt là pháp đi kinh hành đường dài, con đi rất chậm, từng bước từng bước và cảm nhận rõ ràng từng hơi thở nhẹ nhàng, trong và sau khi đi kinh hành con thấy người rất nhẹ nhàng, thoải mái dễ chịu, đầu óc thư giãn, có vẻ như rất tỉnh thức.

GHI CHÚ: GẤU CON TU ĐÚNG PHÁP PHẬT. Đã phối hợp nhịp nhàng giữa hơi thở và bước chân đi. TUYỆT! Nhưng đối với người mới tập thì đi bình thường như đi dạo. Khi quen thuộc, rồi sau đó, điều chỉnh theo ý nhé. Cần nhớ, tu tập như bò ăn cỏ, như ta ăn cơm, ngày nào cũng như ngày nào. Hãy thắng làm biếng. Nếu không sẽ chậm việc tu tập đấy ạ.

GIẢNG GIẢI HÀNH GIẢ HỎI ĐẠO

Hong Nguyen
October 9 at 6:41pm

Kính thưa Thầy cho con xin được hỏi ạ. Việc tái sanh luân hồi một kiếp người trong tương lai là như thế nào hả Thầy? Vì con thấy có những câu chuyện có thật như sau: Có một cô bé mới có 10 tuổi nhưng lại t bỏ việc học hành và sự vô tư của một đứa trẻ để xuất gia tu hành, và khi được hỏi phỏng vấn cô bé này đã có những lời nói nhận thức rất rõ ràng về Phật pháp (có cô bé 8 tuổi giảng kinh Đại thừa rất giỏi) kính thưa Thầy. Con không hiểu rõ vấn đề này, mặc dù con cũng đã đọc sách của TL Thông Lạc nói về sự tái sanh... Con kính mong được sự giải thích rõ ràng của Thầy ạ. Con xin kính Thầy an lạc!

GIẢNG GIẢI

Thầy Thanh Thiện không giảng lý thuyết thuần túy. Bởi vì sẽ đưa đẩy hành giả vào hí luận, tranh tài lý luận hão huyền và sẽ lạc vào rừng lý thuyết vu vơ, mơ màng không lợi cho việc tu hành giải thoát. Câu hỏi của con, nếu con có nhiều chánh kiến và chánh tư duy, thầy Thanh Thiện muốn cho biết rằng: Một khi các con đã học 8 chánh đạo thì cần phải THỰC HÀNH. Nếu không thì 8 chánh đạo chỉ là chuyện tiểu thuyết lưu truyền thế gian.

Nhờ con đã chánh kiến và chánh tư duy, con đọc lời giảng dạy của Đức Trưởng Lão về NGHIỆP LỰC, từ đó, con sẽ kính trọng Alahán Thích Thông Lạc vô vàn kính yêu. Bởi vì nhờ ngài đã dạy cho chúng ta biết được NGHIỆP LỰC mà THAM DỤC ĐẠI THỪA UYÊN THÂM PHẬT PHÁP TÀO LAO MÙ TỊT. Này nhé:

1) Nếu con quan sát những thần đồng. Nếu thần đồng này ĐÃ ra trình diễn trước công chúng. Sau thời gian thì chúng tự động chui vào bóng tối. Dù rằng họ có rất nhiều tiền! Nhờ trình diễn.

2) Nếu con quan sát những ảo thuật gia ĐÃ trình diễn trên sân khấu. Thời gian sau họ BIỆT ÂM VÔ TÍN. Dù rằng họ có rất nhiều tiền.

3) Nếu quan sát những nhà sư TÂY TẠNG ĐÃ đi trình diễn THẦN THÔNG. Sau cuộc trình diễn thì họ TRỐN BIỆT. Dù rằng họ đã giàu có và được hàng hàng lớp lớp người ngưỡng mộ.

- Con biết tại sao không?

- Tại vì họ sử dụng hết NĂNG LƯỢNG mà tiền kiếp họ đã huân tập, kết tụ ghi đậm trong NGHIỆP LỰC. Nghiệp lực là VÔ SẮC nhé. Khi họ tái sanh, NGHIỆP LỰC họ mang theo những tài nghệ họ đã huân tập được trong quá khứ. Có bao nhiêu họ trình bày hết ra thì họ không còn gì cả. Thành ra họ trở về con số KHÔNG TO TƯỚNG.

- Trường hợp bé THUYẾT PHẬT PHÁP ĐẠI THỪA CŨNG VẬY. Bé chỉ nói lên được những gì bé đã thu nhận ở kiếp trước. Bé chỉ nói như máy phát thanh rồi người ta lợi dụng lấy làm mồi câu độc giả ngây thơ. Sau khi bé trình bày xong rồi. Tức là những gì chất chứa XÌ ra hết. Vài ngày sau gặp lại bé. Hỏi bé, bé chả biết gì nữa.

4) Điều này chứng minh rằng: Những người kiếp trước tu sai. Kiếp sau vẫn tiếp tục vào đường tà giáo và PHÁT TRIỂN tà giáo không ngừng. Hết lớp này rồi lại lớp khác. Mãi mãi chui vào tà giáo.

5) Điều này cũng chứng tỏ cho con biết rằng hiện tại ta làm gì đều được ghi dấu trong TƯỞNG THỨC. Khi tái sinh tưởng thức sẽ nhắc nhở cho ta biết lại những gì ta đã tiếp thu. Rõ ràng hơn, chính điều này đã cho mọi người đều TIN RẰNG CÓ TÁI SINH đúng như Phật đã dạy. Và xác minh đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc giảng giải QUÁ RÕ RÀNG về NGHIỆP LỰC. Nghiệp lực là những gì ta tạo ra qua THÂN MIỆNG Ý được tưởng thức ghi đậm không sai sót. Ân oán những kiếp trước kiếp này có duyên gặp nhau TỰ ĐỘNG thanh toán. Nợ tình trả tình, nợ máu trả máu, nợ tiền trả tiền chả sai chút nào!

6) CHỨNG MINH: Trước thời đại của chúng ta ngày nay: Người ta thờ thần BÒ, thần Ụ ĐẤT, GÒ MỐI, thần NÚI, SẤM, CHỚP… Từ khi khoa học KHAI SÁNG cho biết rằng những thần đó là KHÔNG CÓ, phải mất hơn 1000 năm đến thời đại chúng ta ngày nay mới VỪA chấm dứt thờ các loại thần tào lao đó. Bởi vì CON NGƯỜI U MÊ đã biết sai rồi mà KHÔNG CAN ĐẢM TỪ BỎ LIỀN. Họ cứ truyền thừa hại cho con cháu đời sau.

Nếu bây giờ, mọi người đồng lòng từ bỏ CHÚA JESUS DỎM và PHẬT GIẢ ADIĐÀ, thì thế hệ kế tiếp sẽ sớm thoát ra tình cảnh LẤY GIẢ LÀM THẬT! Thoát ra được MÊ TÍN DỊ ĐOAN. Phải không nào? Ngay trước mặt, nếu gia đình nào vứt bỏ Phật giả adiđà, chúa dỏm Jesus thì ngay trong gia đình đó, những trẻ con không còn bị ảnh hưởng đến hão huyền đó nữa. Đúng vậy không?

Có trường hợp vừa xảy ra, HÀNG TRĂM người đi hành hương bị chết thảm! Điều này cho ta biết rằng CHẢ CÓ THẦN LINH QUỶ QUÁI GÌ CẢ nhé. Nếu có thần linh thì làm gì có tai nạn chết chóc thảm vậy chứ? Hãy tập chánh kiến, chánh tư duy thì nhận thức được liền! Hãy can đảm từ bỏ thần linh giả tạo vu vơ, giúp cho con cháu trong nhà SỚM thoát ra ảnh hưởng thần quyền bá láp đi nhé.

7) Nếu những người họ biết dành tiềm năng của kiếp trước, HỌ dùng để tiếp tục học hỏi tô bồi KIẾN THỨC thì họ sẽ vượt tiến cao hơn. Họ trở thành tiến sĩ Phật giáo, và Bác sĩ, kỹ sư, luật sư... Tuy nhiên đối với đời GIẢ TẠO họ sống vui sướng y chang như DÒI, KIẾN, SÂU đang vui sống với đời. VẬY THÔI! Thỏa mãn tham dục không hơn không kém. Mãi mãi họ không thể nào biết được MÙI VỊ CỦA GIẢI THOÁT. Vì vậy Phật tử đừng ngây thơ học Phật pháp để lấy bằng tiến sĩ nữa nhé! Vô ích mà thôi. Hãy dành thì giờ vào TU TẬP thể nghiệm trên thân nhé. Còn không, thì chăm chỉ học hành theo chương trình bộ giáo dục để kiếm ăn hợp pháp và khỏi bị mang tiếng là bị lường gạt và đi lường gạt bá tánh ngây thơ như tiến sĩ Phật giáo nhé.

8) Thời đại này may mắn cho những ai BIẾT ĐƯỢC ALAHÁN Thích Thông Lạc và Y TU THEO NGÀI GIẢNG DẠY thì sẽ biết rõ được MÙI VỊ GIẢI THOÁT. Nhất là chỉ mất 90 ngày tu đúng sự hướng dẫn của thầy Thanh Thiện, chỉ với như lý tác ý và 6 pháp cơ bản thì đã bắt đầu cảm nhận được MÙI VỊ tuyệt vời của giải thoát rồi.

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện

Duong Van Truong
12:06am Oct 9

Thy ging dễ hiu và đúng quá.

BỞI VÌ thầy Thanh Thiện có tu tập và trả lời theo gì mình đã đạt được. CÓ SAO NÓI VẬY.

 
Mã bảo mật   
Thống kê

  • Đang truy cập36
  • Hôm nay1,308
  • Tháng hiện tại22,959
  • Tổng lượt truy cập654,691
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây