MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

Bài pháp 181: NHẬP TÂM LÀ GÌ? TẠI SAO TU TẬP PHÁP PHẬT NHẬP TÂM LÀ CHỨNG QUẢ?

Thứ sáu - 14/04/2017 23:16
[Tu hành đúng chánh Phật pháp] - Thầy Thanh Thiện đã dẫn dắt cho hành giả tu hành như lý tác ý và 6 pháp cơ bản, một khi tu tập thuần thục thì chính là hành giả đã gạt bỏ NHẸ NHÀNG được TÌNH THƯƠNG THƯỜNG TÌNH THẾ GIAN, gạt bỏ được Ái KIẾT SỬ, diệt được THAM DỤC, gìn giữ được GIỚI PHÁP và tránh được ảnh hưởng của TƯỞNG THỨC. Nhờ đó, tâm hành giả thảnh thơi và đón nhận Pháp Phật nhập tâm là chứng quả. TUYỆT VỜI CHƯA? Dọn đường cho tâm sạch, có thể phải mất hơn 10 năm, khi tâm sạch rồi đưa pháp Phật nhập tâm chỉ 12 tháng là cùng!

NHẬP TÂM LÀ GÌ?
TẠI SAO TU TẬP PHÁP PHẬT NHẬP TÂM LÀ CHỨNG QUẢ?

Hôm nay, thầy Thanh Thiện trình bày rõ ràng cho hành giả biết rằng: Tại sao pháp Phật nhập tâm thì chứng quả? Hành giả biết rõ điều này là vững niềm tin tinh tấn tu hành đến thành công.

Trước hết, hành giả hãy dùng 8 chánh đạo, chánh kiến một bác sĩ tài hoa, sau khi chánh kiến vị bác sĩ tài hoa đó, sinh hoạt như thế nào? Tiếp đến hãy chánh tư duy tại sao bác sĩ tài hoa đó thành công trên đường trị bịnh hiểm nghèo?

Hầu hết mọi người khi biết bác sĩ tài hoa trị được bịnh hiểm nghèo cứu người. Ai ai cũng cho rằng vị bác sĩ tài hoa đó giàu TÌNH THƯƠNG! Và cho rằng người này có BẢN NĂNG THIÊN PHÚ. Đây là quan niệm sai lầm nhé!

Thực tế, một bác sĩ giàu tình thương không thể nào trở thành một bác sĩ chuyên khoa siêu cấp. Bác sĩ giàu tình thương là bác sĩ thông thường nhứt. Bởi vì chính TÌNH THƯƠNG đã cản trở họ trên đường hành nghề đấy ạ! Bởi vì tình thương làm cho họ dễ xúc động, dễ lo lắng, ngại ngùng, sợ hãi, lo ra khi thấy bịnh nhân hít hà, nhăn nhó biểu lộ sự đau đớn.

Ngược lại, một bác sĩ GẠT BỎ ĐƯỢC TÌNH THƯƠNG thường tình. Nhờ đã gạt bỏ được tình thương thường tình mà bác sĩ tài hoa mới sáng suốt, tâm mới sáng ra mà họ định bịnh chính xác và trị bịnh dứt khoát, cần mổ là mổ, cần xẻ là xẻ, cần cho uống thuốc mạnh là cho uống thuốc mạnh. Họ coi con người như là một động vật. Họ chỉ biết đeo đuổi con bịnh mà thôi. Bởi vì họ gạt được tình thương thường tình cho nên những phương pháp tìm bịnh và trị bịnh MỚI nhập tâm họ. Nhờ những phương pháp tìm bịnh và trị bịnh đã nhập tâm, cho nên bác sĩ tài hoa sáng suốt vô cùng. Sự sáng suốt, tài tình của họ khiến cho những bác sĩ khác đều ngạc nhiên, cứ ngỡ rằng họ tài giỏi là nhờ thiên phú! Bác sĩ tài hoa không phải là thiên phú đâu ạ. Phật và khoa học đều xác nhận không có siêu hình, không có siêu hình thì làm gì có chuyện thiên phú chớ!

Muốn biết thầy Thanh Thiện giảng dạy có đúng không? Quí vị cứ thao dợt, tập luyện gạt bỏ được tình thương thường tình thì những phương pháp tìm bịnh và trị bịnh nhập tâm, một khi những phương pháp tìm bịnh và trị bịnh nhập tâm thì quý vị cũng trở thành bác sĩ tài hoa.

Phật Thích Ca dạy cho nhà tu hành, điều tiên quyết là phải dứt bỏ cho được ái kiết sử, chính là dứt bỏ cho được TÌNH THƯƠNG THƯỜNG TÌNH THẾ GIAN. Tâm ta không còn tình thương thường tình thì tâm ta thảnh thơi đón nhận PHÁP PHẬT NHẬP TÂM. Khi pháp Phật nhập tâm thì tâm ta trở thành tâm giải thoát, thì tâm ta trở thành tâm Phật, thì ta đã chứng quả vô lậu hết khổ đau rồi. Rõ ràng quá phải không?

- Tại sao phương pháp tìm bịnh và trị bịnh khi nhập tâm thì bác sĩ trị bịnh siêu phàm?

- Tại vì phương pháp tìm bịnh và trị bịnh là VÔ SẮC, VÔ HÌNH. Suy đoán. Mà, vô sắc vô hình thì tâm đón nhận.

- Vậy kiến thức, trí thức, ý thức thì sao?

- Kiến thức trí thức đón nhận thực tế, qua sách vở, qua kinh nghiệm người đi trước để lại. Những vị bác sĩ trị bịnh qua sách vở, qua kinh nghiệm. Bịnh xảy đến ngoài kinh nghiệm, ngoài sách vở thì họ chịu thua.

Điển hình khi có bịnh lạ hay bịnh đậu mùa xảy đến, chỉ có MỘT hay vài bác sĩ tìm ra bịnh và trị được bịnh. Từ đó quảng bá ra cho hàng hàng lớp lớp bác sĩ khác cũng biết và y theo để trị bịnh.

Thầy Thanh Thiện đã dẫn dắt cho hành giả tu hành như lý tác ý và 6 pháp cơ bản, một khi tu tập thuần thục thì chính là hành giả đã gạt bỏ NHẸ NHÀNG được TÌNH THƯƠNG THƯỜNG TÌNH THẾ GIAN, gạt bỏ được Ái KIẾT SỬ, diệt được THAM DỤC, gìn giữ được GIỚI PHÁP và tránh được ảnh hưởng của TƯỞNG THỨC. Nhờ đó, tâm hành giả thảnh thơi và đón nhận Pháp Phật nhập tâm là chứng quả. TUYỆT VỜI CHƯA? Dọn đường cho tâm sạch, có thể phải mất hơn 10 năm, khi tâm sạch rồi đưa pháp Phật nhập tâm chỉ 12 tháng là cùng!

Có đúng pháp Phật dạy là KHOA HỌC và SIÊU khoa học không vậy? Sau khi tâm trống rồi, tâm đón nhận pháp Phật, pháp Phật là VÔ SẮC, VÔ HÌNH thì pháp Phật nhập tâm. Pháp Phật nhập tâm thì TRI KIẾN GIẢI THOÁT xuất hiện hoàn hảo và đưa ta vào thiền định nhẹ nhàng êm ái vượt qua GIỚI ĐỊNH TUỆ, tiến đến đạt tam minh. Đó là điều hiển nhiên rồi. Khi ta ly dục ly ác pháp thì thiện pháp tự động trám vào tâm.

Nhà bác học lừng danh lịch sử Einstein long trọng tuyên bố: Một khi nhân loại tiến bộ, tôn giáo còn lại sau cùng sẽ là Phật giáo Thích Ca, bởi vì Phật pháp Thích Ca là khoa học và siêu khoa học đó vậy.

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện

GHI CHÚ: Lời tuyên bố của nhà bác học Einstein cho biết rằng những loại tôn giáo thần quyền vu vơ lường gạt tín hữu sẽ phải cáo chung khi nhân loại TIẾN BỘ. Lúc đó tượng chúa Jesus dỏm, tượng phật adiđà giả đành phải đập bỏ mà thôi!

GIẢI ĐÁP HÀNH GIẢ HỎI ĐẠO

THỨC UẨN và TAM MINH

Hồ Long Long
3:34am Oct 16

Thầy ơi, Trưởng Lão dạy THỨC UẨN hoạt động trước rồi mới có TAM MINH chứ ạ?

Hồ Long Long
7:20pm Oct 16

Bạch Thầy đọc qua sách Trưởng lão giảng con hiểu như này:

"THỨC UẨN là uẩn thứ 5 có sẵn trong thân tứ đại, cái biết của THỨC UẨN gọi là THỨC THỨC. Chưa nhập được TỨ THIỀN thì Thức uẩn vẫn ngủ yên trong thân.

Khi hành giả tịnh chỉ hơi thở toàn thân (rắn đã thành rồng hoàn toàn) máu huyết dừng lại, các hành trong thân dừng lại thì ngay lúc đó NHÓM TẾ BÀO NÃO THỨC UẨN hoạt động. Hành giả Sử dụng TRẠCH PHÁP GIÁC CHI để biết mọi chuyện cần biết dưới sự hoạt động của THỨC UẨN thì lúc đó gọi là THỨC THỨC bao gồm cả cái biết THIÊN NHÃN MINH, TÚC MẠNG MINH, LẬU TẬN MINH, gọi là TAM MINH."

GIẢNG GIẢI

1) Nền tảng cơ bản của thầy Thanh Thiện là: Triển khai lời dạy của đức Trưởng Lão nhằm giúp cho hành giả thông suốt LỜI NGÀI DẠY. Đồng thời, hướng dẫn giúp hành giả tu hành đúng chánh Phật pháp mà Đức Trưởng Lão dạy tu tập. Đặc biệt thầy Thanh Thiện nhắm vào đa số giới bình dân NHẤT LÀ quý vị bô lão. Phương án của thầy Thanh Thiện là hướng dẫn hành giả LÀM CÁCH NÀO DỨT ĐƯỢC ÁI KIẾT SỬ? giống như bà mẹ làm cách nào để con không còn bám vào vú mẹ nữa. LÀM THẾ NÀO GIẢM THIỂU THAM DỤC? LÀM THẾ NÀO KHÔNG PHẠM GIỚI? LÀM THẾ NÀO NÉ ĐƯỢC TƯỞNG THỨC. LÀM THẾ NÀO LY DỤC LY ÁC PHÁP TĂNG TRƯỞNG THIỆN PHÁP? LÀM THẾ NÀO XẢ TÂM? LÀM THẾ NÀO HƯỚNG TÂM? LÀM THẾ NÀO TỰ KIỂM SOÁT ĐƯỢC NIỆM KHỞI? BUÔNG XUỐNG ĐI, HÃY BUÔNG XUỐNG ĐI, LÀM SAO BUÔNG? BUÔNG BẰNG CÁCH NÀO?

Để hành giả đạt được TRI KIẾN GIẢI THOÁT và thoải mái an nhiên tiến vào THIỀN ĐỊNH. Khi tiến được vào THIỀN ĐỊNH là nhiệm vụ của hành giả TỰ KHÁM PHÁ VŨ TRỤ QUAN và NHÂN SINH QUAN của riêng mình. Chả ai giống ai đâu nhé.

Thật là TUYỆT VỜI khi thầy Thanh Thiện đúc kết được bài pháp NHƯ LÝ TÁC Ý và 6 PHÁP CƠ BẢN dùng làm nền tảng vững chắc để giúp hành giả tu tập, GIẢI ĐÁP ĐƯỢC NHỮNG NAN ĐỀ GHI TRÊN CÙNG MỘT LÚC. Không những thế, còn giúp hành giả vững vàng nhập TỨ THÁNH ĐỊNH, không bị lạc vào TỨ TƯỞNG ĐỊNH.

2) Thầy Thanh Thiện không trả lời những câu hỏi riêng tư trong sinh hoạt hằng ngày của mỗi hành giả. Chuyện thế gian hãy để cho người thế gian SAN SẺ CHO NHAU. Bởi vì thầy Thanh Thiện chỉ HƯỚNG DẪN cho những người nào đã giác ngộ chân lý TỨ DIỆU ĐẾ và quyết định buông xuống để dấn thân nhập dòng thánh tu hành.

3) Những câu hỏi LÝ THUYẾT thầy Thanh Thiện không trả lời, bởi vì sẽ đưa đẩy hành giả lạc vào TRANH LUẬN, ĐÀM LUẬN PHẬT PHÁP VU VƠ, VỚ VẨN. Chả có lợi gì cho việc tu hành. Tuy nhiên những câu hỏi nào có liên quan đến SƯ PHỤ THÔNG LẠC thì thầy Thanh Thiện giải thích rõ ràng hơn. TIN HAY KHÔNG là quyền của hành giả nhé. Đừng bàn bạc phí thời giờ. Hãy để thời gian vào việc tu tập thì sẽ thể hiện trên thân rõ ràng. Bởi vì PHÁP PHẬT LÀ PHÁP HÀNH THUẦN TÚY.

4) Thầy Thanh Thiện giải thích thắc mắc của con như sau:

(1) Điều đầu tiên con cần biết, TẾ BÀO là cố định trên thân. Trong khi đó, tham sân si mạn nghi, sắc thọ tưởng hành thức, tâm, thiện pháp là vô sắc, vô hình, ở ngoài tế bào. Nếu thức thức là một nhóm tế bào thì khoa học giải thích 5 uẩn được rồi. Ngoài ra ta nên biết rằng khi nhập thiền thì thân bất động, thân bất động có nghĩa là tế bào cũng bất động. Nếu vậy, có nhóm tế bào thức thức. Tế bào thức thức bất động thì làm sao thức thức hoạt động đây chứ?

May mắn thay cho chúng ta ngày nay, NHỜ ƠN của Alahán Thích Thông Lạc đã giảng giải đúng lời gốc Phật dạy 5 uẩn cho chúng ta cùng biết. Nếu không thì chúng ta mãi mãi u mê theo tham dục đại thừa! Tưởng thế này, giải thế kia! Mãi mãi là mơ hồ! ảo tưởng!

Nếu không có Alahán Thích Thông Lạc thì nhân loại mãi mãi u mê lầm chấp nhà sư thâm niên đại thừa và tiến sĩ Phật giáo là nhà uyên thâm Phật pháp. Đâu có ngờ được rằng: SỰ THẬT. Họ là nhà U MÊ PHẬT PHÁP!!!!

Cũng may mắn thay cho chúng ta ngày nay, nhờ ơn đức Trưởng Lão mà nhân loại biết được adiđà là Phật giả và kinh sách đại thừa là kinh giả Phật!!!

(2) Thức uẩn có cùng lúc trong 5 uẩn SẮC,THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC. Tưởng uẩn làm việc vượt không gian và thời gian. Thức uẩn bất động mãi cho đến khi đạt được TAM MINH. Tam minh đánh thức THỨC UẨN dậy làm việc. Khi đạt được tam minh, lúc bấy giờ Ý THỨC, TÂM, THỌ, HÀNH, thân đều bất động. Ta dùng tả hữu TƯỞNG THỨC và THỨC THỨC vào việc khám phá VŨ TRỤ QUAN và NHÂN SINH QUAN. Khi nào ta xả THIỀN ĐỊNH, thì ta trở về trên thân. Lúc bấy giờ tâm, ý thức, thọ, hành, tưởng và thân hoạt động trở lại bình thường như thân phận làm người và THỨC THỨC trở lại trạng thái bất động. Có nghĩa là tâm, thân bất động thì thức thức làm việc, thức thức làm việc thì tâm, thân bất động.

(3) Để cho dễ hiểu. Một người trau dồi KIẾN THỨC, họ đạt được BÁC HỌC. Lúc bấy giờ họ dùng kính hiển vi, thiên văn kính... để khám phá vũ trụ quan và nhân sinh quan. NÊN BIẾT, lúc bấy giờ họ làm việc bằng TƯỞNG THỨC phối hợp với Ý THỨC, KIẾN THỨC. Tưởng thức vượt không gian và thời gian.

Nhà tu hành tu tương tự như vậy, ta đạt được tam minh thì ta RA NGOÀI THÂN, ta dùng tưởng thức và thức thức để khám phá vũ trụ quan và nhân sinh quan. Tưởng thức được dùng như là nhờ có một chuỗi dài kinh nghiệm. Còn thức thức tuy siêu cấp hơn tưởng thức, nhưng vừa mới bắt đầu. Nhà khoa học dùng kính hiển vi, thiên văn kính. Nhà tu hành chứng đạt dùng tưởng thức và thức thức.

(4) Có người cho rằng thức thức làm việc trước khi đạt tam minh. Đây là sự hiểu lầm đáng tiếc. Bởi vì nếu THỨC THỨC làm việc trước khi có tam minh. Có nghĩa là Ý THỨC, TƯỞNG THỨC, THỨC THỨC cùng làm việc thì ta cần gì PHẢI TU HÀNH? Bởi tưởng thức đã có thức thức đối lập, mà thức thức ở thế thượng phong. Vậy thì tất cả đều do Ý THỨC quyết định. Mà, Ý THỨC luôn luôn có khuynh hướng hướng thượng, có nghĩa là ý thức dễ dàng đưa tâm vào TỪ TRƯỜNG THIỆN. Đâu cần phải dùng như lý tác ý vất vả tu tập làm gì?

(5) Giống như những nhà sư uyên thâm Phật pháp và học giả cho rằng TÂM LÀ TÂM THỨC. Nếu tâm là TÂM THỨC, thì ta tu làm gì cho phí thời gian? Bởi vì TÂM là TÂM THỨC, thì TÂM biết lựa chọn. Khi nào TÂM chọn THIỆN PHÁP thì xong rồi, ta chứng đạo rồi, chứ cần gì tu hành? Thức: Thầy Thanh Thiện giải theo nghĩa tu hành là BIẾT LỰA CHỌN.

Ví dụ: Mắt nhìn thấy, gọi là nhãn căn. Mắt nhìn thấy cảnh vật bên ngoài gọi là nhãn trần. Mắt chọn lựa nhận cảnh vật, màu sắc bên ngoài gọi là nhãn thức. Rõ ràng THỨC ở đây có nghĩa là BIẾT LỰA CHỌN. Tâm biết lựa chọn thì đâu cần tu hành!

(6) Tuyệt đối, Alahán Thích Thông Lạc không giảng sai. Có thể là qua ngôn ngữ KIẾN THỨC, khiến người hiểu lầm mà thôi. Bởi vì dùng ngôn ngữ kiến thức để giảng giải Phật pháp tri kiến giải thoát là dễ bị hiểu lầm đấy ạ. Hay nói rõ hơn, đó là kiến giải. Vì vậy, tốt nhứt, cần tu hành để thể hiện trên thân là điều cần thiết đó vậy. Vị nào tu tập như lý tác ý và 6 pháp cơ bản thuần thục, thấm nhuần, thầy Thanh Thiện cam kết vị đó sẽ hiểu rõ CHÁNH PHẬT PHÁP.

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện

 
Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây