MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

Bài pháp 183: GIỚI PHÁP LÀ GÌ? GIỚI PHÁP TỪ ĐÂU MÀ CÓ?

Thứ sáu - 14/04/2017 22:41
[Tu hành đúng chánh Phật pháp] - Ta tu tập ĐÚNG PHÁP PHẬT hết tham dục. Hết tham dục vậy thì TA CÓ CÒN PHẠM GIỚI NÀO KHÔNG? Ta không phạm giới thì chính là ta đã tu hành đạt được GÌN GIỮ GIỚI MIÊN MẬT phải không nào? Nói rõ ràng hơn, hết tham dục thì giới pháp VÔ HIỆU.

GIỚI PHÁP LÀ GÌ? GIỚI PHÁP TỪ ĐÂU MÀ CÓ?

Có nhiều người đọc những bài giảng pháp của thầy Thanh Thiện, họ mang theo thành kiến, mang theo kiến chấp, mang theo ngoan cố, mang theo tham dục thành ra họ không thể nào đón nhận được tinh hoa tuyệt vời mà thầy Thanh Thiện san sẻ và hiến dâng cho hành giả. Thật đáng thương! Thật đáng tiếc! Ngay như thời Phật, có biết bao kẻ cuồng si tà giáo lên án chống báng Phật khi Ngài truyền giáo! Rồi, Ngài ra đi, để lại chân lý TỨ DIỆU ĐẾ từ từ rọi sáng, thức tỉnh mọi tâm hồn cô đơn đau khổ ở thế gian!

Nhưng bất hạnh thay! Bọn lưu manh tôn giáo không từ bỏ DÙNG TU HÀNH ĐỂ KIẾM ĂN! Họ dùng chân lý TỨ DIỆU ĐẾ như là một chiêu bài MƯỢN ĐẦU HEO BÁN THỊT CHÓ! Họ dùng chân lý TỨ DIỆU ĐẾ để rao giảng phật giả tưởng Adiđà! Bởi vì nếu họ dùng Phật Thích Ca thì làm sao họ có thể lừa hàng hàng lớp lớp TĂNG NI PHẬT TỬ vào rừng u mê mê tín dị đoan để mọi người ngoan ngoãn cúi đầu phục dịch cho họ ngồi mát ăn bát vàng chứ?? Suốt hơn 2,545 năm từ khi Phật rời trần gian thì TĂNG NI PHẬT TỬ bị lừa, nhốt trong rừng U MÊ MÊ TÍN DỊ ĐOAN.

Mãi cho đến thế hệ ngày nay, tại Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam xuất hiện Alahán Thích Thông Lạc, Ngài khai sáng lại CHÁNH PHẬT PHÁP và Ngài dõng dạc tuyên bố rằng ADIĐÀ là phật giả, là phật tưởng. Đồng thời, Ngài lên án kinh sách tham dục đại thừa là kinh GIẢ PHẬT, là LIỀU THUỐC ĐỘC ĐỘC HẠI ĐỜI TU SĨ! Thì cũng có biết bao kẻ cuồng si tà giáo vì bị BỂ NỒI CƠM, bọn chúng cũng cuống cuồng phỉ báng Ngài không ngớt. Ngài ra đi để lại CHÁNH PHẬT PHÁP lần lần tỏa sáng tăng ni Phật tử và lan dần toàn nhân loại! Hà huống gì với tỳ theo Thích Thanh Thiện, bậc thầy triển khai lời dạy của đức Trưởng Lão đến hành giả HỮU DUYÊN, làm sao không có sự chống đối chứ? VÀNG THẬT SỢ GÌ LỬA! Khen chê, chửi sủa, đối với thầy Thanh Thiện không là gì cả. Thầy Thanh Thiện chỉ mong có người hữu duyên đón nhận lời san sẻ mà thầy Thanh Thiện đã dày công tu tập đạt thành, cùng đúc kết dâng hiến cho hành giả một bài pháp tu tập tuyệt vời nhứt thế gian. May ra giúp được người nào hay người đó. Ngày xưa, Phật cũng GIÚP ĐƯỢC NGƯỜI NÀO HAY NGƯỜI ĐÓ, và Alahán Thích Thông Lạc cũng GIÚP ĐƯỢC NGƯỜI NÀO HAY NGƯỜI ĐÓ. Nhưng mà, vì truyền thông hạn hẹp, quý Ngài chỉ giúp được những ai hữu duyên trực tiếp đến với quý Ngài. Còn những người ở xa xôi thì đành LỠ CƠ HỘI NGÀN NĂM MỘT THUỞ! Ngày nay, nhờ hệ thống MẠNG phát triển khắp năm châu mà thầy Thanh Thiện có thể GIÚP NGƯỜI HỮU DUYÊN KHẮP HOÀN VŨ. Tuyệt vời nhứt là thầy Thanh Thiện HƯỚNG DẪN CHO 2 GIỚI RÕ RÀNG:

1) ĐỐI VỚI GIỚI CÒN YÊU ĐỜI: từ tuổi đã ý thức được TỨ DIỆU ĐẾ đến khoảng 60: Cứ sống bình thản ganh đua với đời, cứ thoải mái tham gia mọi phong trào phụng sự xã hội và phát huy văn hóa, văn minh nhân loại. Tuyệt đối, thầy Thanh Thiện không xúi dại, không rủ rê, không níu kéo họ bỏ ĐỜI, bỏ gia đình đi TU. Mà, thầy Thanh Thiện khuyên họ NẾU CÓ Ý NIỆM MUỐN ĐI TU, thì trước tiên, hướng tâm NUÔI DƯỠNG TÂM MUỐN TU HÀNH, tiếp đến hãy dành thời gian và không gian riêng cho mình, ví như thời gian và không gian tập thể dục vậy đó. Rồi tà tà từ từ tu tập như lý tác ý và 6 pháp cơ bản cho quen thuộc. Mãi cho đến khi nào thuần thục. Có thể là 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm… tùy theo người muốn tu hành. Khi nào như lý tác ý và 6 pháp cơ bản thuần thục, bấy giờ muốn tu hành thì đó là điều kiện hoàn hảo tốt đẹp nhứt. Hãy chọn một pháp thích hợp với ta miên mật tu tập trong 1 tháng đến 12 tháng, khi nào pháp Phật nhập tâm thì ngay lúc đó tâm ta trở thành tâm giải thoát, thì tâm ta trở thành tâm Phật. HẾT KHỔ ĐAU. Điều nầy cho biết rằng: Người đi tu không bị uổng phí cuộc đời chạy theo ảo ảnh. Thấy người ta đi tu thì mình bắt chước MÙ QUÁNG chạy theo tu. Chỉ có thầy Thanh Thiện mới sáng suốt giúp hành giả hiểu rõ điều nầy. Hãy BÌNH TĨNH thao dợt làm quen và thuần thục pháp Phật trước, rồi hãy tính đến chuyện tu hành thì tuyệt đối không còn cảnh NGƯỜI TU HÀNH BỀNH BỒNG NỬA TỈNH NỬA MƠ!

2) ĐỐI QUÝ VỊ BÔ LÃO: tuổi từ 60 trở lên, tuổi đời chồng chất biết bao kinh nghiệm đời và muốn tìm đường vào đạo thì không gì bằng tích cực tu tập như lý tác ý và 6 pháp cơ bản, chỉ trong 90 ngày thì cảm nhận ngay lời dạy của thầy Thanh Thiện có đáng tin không? Nếu không, thì bỏ cuộc, nếu khả tín thì tinh tấn tiếp tục để tự mình giải thoát và còn lưu lại kinh nghiệm cho con cháu NGÀN ĐỜI GHI NHỚ. Thầy Thanh Thiện dạy đúng lời XÁC TÍN CỦA PHẬT, của ĐỨC TRƯỞNG LÃO: Những ai Giác ngộ chân lý tứ diệu đế và buông xuống được lúc nào thì lúc đó chứng quả. Như vậy, già rồi TU HÀNH vẫn chưa muộn. TUYỆT VỜI CHƯA? TU HÀNH KHÔNG ĐỢI TUỔI!

3) TUYỆT VỜI! Thầy Thanh Thiện hướng dẫn HÀNH GIẢ là Ở ĐÂU TU ĐÓ, ở tù tu cũng được, ở chợ tu vẫn xong. Ta tu tập là ta tu cho ta. CHẢ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN AI CẢ. Do đó ta âm thầm tự chiến đấu với THAM DỤC của ta. Khi nào ta thắng được THAM DỤC của ta thì chính là lúc ta đã chứng quả VÔ LẬU, hết khổ đau rồi.

4) Tu theo thầy Thanh Thiện không cần tìm hiểu lý thuyết Phật pháp sâu xa để rồi ta bị dẫn dắt vào TUYỆT LỘ, chìm đắm vào tham dục, chìm đắm vào thỏa mãn tham dục kiến thức, chìm đắm vào tà giáo. Không lối thoát.

5) Hiện nay có dư luận cho rằng: Theo Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc dạy GIỚI-ĐỊNH-TUỆ mà thầy Thanh Thiện chỉ dạy ĐỊNH-TUỆ như vậy là dạy sai lời đức Trưởng Lão chăng? Thầy Thanh Thiện là SIÊU NHÂN, không dạy hành giả RẬP KHUÔN như CHIM HỌC TIẾNG NGƯỜI, mà thầy Thanh Thiện biết sáng tạo, triển khai vào chính đề, giúp hành giả giải quyết và vượt được mọi nan đề trên đường tu hành tiến đến đạt được như ý. Nầy nhé:

- Luật pháp từ đâu mà có?

- Luật pháp xuất hiện là do CÓ SỰ TRANH CHẤP.

- Do đó, nếu không có SỰ TRANH CHẤP thì luật pháp trở thành VÔ HIỆU. Có đúng vậy không?

- PHẠM GIỚI TỪ ĐÂU MÀ CÓ?

- PHẠM GIỚI xuất hiện là do THAM DỤC.

- Do đó, ta tu tập ĐÚNG PHÁP PHẬT hết tham dục. Hết tham dục vậy thì TA CÓ CÒN PHẠM GIỚI NÀO KHÔNG? Ta không phạm giới thì chính là ta đã tu hành đạt được GÌN GIỮ GIỚI MIÊN MẬT phải không nào? Nói rõ ràng hơn, hết tham dục thì giới pháp VÔ HIỆU.

- Như vậy giới luật đặt ra để làm gì?

- Giới luật là để ràng buộc những hành giả TÂM PHÓNG DẬT. Đối với hành giả tu hành như lý tác ý và 6 pháp cơ bản thuần thục, tức là đã ly dục ly ác pháp, tăng trưởng thiện pháp hoàn hảo thì đâu cần quan tâm đến giới pháp làm gì nữa? Có nghĩa là hành giả TÂM KHÔNG PHÓNG DẬT thì giới pháp đâu còn ràng buộc họ làm gì?

6) Có dư luận cho rằng thầy Thanh Thiện NGẠO MẠN! Lại bị thành kiến, kiến chấp nữa rồi, cho nên không nhìn ra sự thật. NÓI LÊN SỰ THẬT là đã có mang theo NGẠO MẠN đối với người đời ngu muội, để phản kháng UỐN LƯỠI ĐỂ DIỄN TẢ SỰ THẬT, là uyển chuyển NÓI DỐI, NÓI LÁO làm người đời ngây thơ thỏa mãn hả dạ mát lòng nhắm mắt a dua theo không cần suy tư, suy nghĩ. Ví dụ: Có người KHÁM PHÁ RA ĐIỀU MỚI LẠ, được mọi người tán dương, thì anh ta làm bộ NHÚN NHƯỜNG: Dạ không phải do tôi, mà đó là nhờ hồng phước của vua, của hoàng hậu… Lời nói nịnh bợ ngu xuẩn trên được biết bao người ngu si ngây thơ ca tụng là ĐỨC HẠNH KHIÊM NHƯỜNG ĐÁNG QUÝ! Thực ra đó là lời nịnh bợ ngu xuẩn, tự hạ LƯƠNG TÂM mình chỉ vì THAM DỤC sai khiến mà thôi!

7) Có dư luận cho rằng:

Hoang Thanh Tung October 31 at 5:58am

Hiểu rõ quy luật vận hành, các giới luật bắt buộc phải tuân theo trên thì không gì trở ngại trên con đường tu tập cả!!! Nó chính là quy luật của tự nhiên ạ.

Trước hết, ta phải hiểu rằng tại sao ta tu hành? Ta tu hành vì lý do gì? Theo TỨ DIỆU ĐẾ Phật dạy rất rõ ràng rằng:

- Có phải đời ta khổ không? Có phải đời ta sinh già bệnh chết không? Có phải đời ta là tạm bợ, là như hoa sớm nở chiều tàn không? Có đồng ý sinh ra được làm người là quý không? Người nào trả lời là ĐÚNG thì đọc tiếp:

- Ta khổ là vì THAM DỤC. Ai đồng ý thì đọc tiếp:

- Muốn thoát khổ không? Muốn thoát khổ thì phải tu hành giảm thiểu tham dục dần dần đến triệt tiêu. Ai đồng ý thì lên tiếng hỏi: Tu hành bằng cách nào?

- Thì lấy pháp Phật tu tập để giảm thiểu tham dục. Giảm được bao nhiêu tham dục thì đỡ khổ nhiều bấy nhiêu. Triệt tiêu được tham dục là chứng quả hết khổ đau, chứng quả VÔ LẬU.

- Như vậy, quá rõ ràng, ta âm thầm tự chiến đấu và chiến thắng với chính tham dục của ta thì ta chứng quả vô lậu rồi. Đâu cần gì phải biết đến những quy luật do con người tưởng tượng suy diễn để làm gì cho phí thì giờ chứ?

- Càng rõ ràng hơn, QUA TỨ DIỆU ĐẾ, ai theo Phật tu hành thì Ngài cho biệt trú, độc cư 4 tháng, tu tập pháp cơ bản. Ai kham nhẫn được thì ở lại, NGÀI trao MỘT PHÁP miên mật tu tập cho pháp đó nhập tâm lúc nào thì chứng quả ngay lúc đó. Những lý thuyết rườm rà mà chúng ta ngày nay đón nhận là do những vị tưởng nghĩ theo những gì Phật dạy cho tỳ kheo rồi viết lại cho mọi người NGHIÊN CỨU, hết lớp người nầy nghiên cứu, đến lớp người kia suy tư, nghiên cứu suy tư cho hết ngày hết tháng đợi chờ theo ông theo bà vẫn chưa xong! Vô ích mà thôi. Đây là họ bắt chước theo chương trình học TRAU DỒI KIẾN THỨC! Họ đâu có biết rằng TU HÀNH và trau dồi kiến thức là 2 ĐƯỜNG TRÁI NGƯỢC NHAU. Một bên là gia tăng THAM DỤC. Muốn thỏa mãn tham dục thì nghiên cứu suy tư khám phá càng ngày càng nhiều mới lạ để thỏa mãn tham dục cho con người. Một đàng là giảm thiểu THAM DỤC dần đến tiệt tiêu để xuất hiện TRI KIẾN GIẢI THOÁT. Muốn xuất hiện TRI KIẾN GIẢI THOÁT, rất đơn giản là lấy Pháp Phật tu hành cho pháp đó nhập tâm thì tri kiến giải thoát xuất hiện rõ ràng mà thôi. Hãy ghi nhớ lời của Alahán Thích Thông Lạc để lại cho người thế gian:

"Người có kiến thức cao, họ hiểu những gì Phật dạy, nhưng họ không thể nào thực hiện được những gì họ hiểu. Bởi vì họ không thể nào từ bỏ được THAM DỤC. Người kém kiến thức, họ không hiểu hết những gì Phật dạy, nhưng một khi họ hiểu, thì họ làm được những gì họ đã hiểu. Bởi vì họ từ bỏ được THAM DỤC dễ dàng hơn."

8) LỜI KHẲNG ĐỊNH CỦA THẦY THANH THIỆN: Một giáo sư tài giỏi, giảng dạy cho NHIỀU sinh viên hiểu rõ được chương trình của bộ giáo dục. Không có nghĩa là giáo sư đó giỏi hơn bộ giáo dục, giỏi hơn nhà bác học. Mà giáo sư đó thấm hiểu được chương trình và rút ra được kinh nghiệm TUYỆT VỜI giúp NHIỀU sinh viên cùng đón nhận thông hiểu được chương trình bộ giáo dục phổ biến. Một tỳ kheo tài tình hướng dẫn hành giả cập nhật tu đúng lời Phật dạy, tu đúng lời Alahán Thích Thông Lạc dạy, không phải là tỳ kheo đó giỏi hơn Phật và giỏi hơn Alahán Thích Thông Lạc. Mà, tỳ kheo đó quả tận tình đem hết kinh nghiệm đạt được hướng dẫn chi li giúp được NHIỀU HÀNH GIẢ cùng tu tập thành công đạt được chân lý!

9) TUYỆT VỜI là thầy Thanh Thiện phối hợp như lý tác ý và 6 pháp cơ bản, dạy cho hành giả ĐI KINH HÀNH ĐƯỜNG DÀI, giúp hành giả trị được bịnh buồn ngủ, trị bịnh làm biếng, nâng cao NGHỊ LỰC sung mãn để tinh tấn tu hành. Đồng thời tu tập như lý tác ý dễ dàng nhập tâm, song song, tác ý đuổi bịnh thường xuyên, bịnh sẽ từ từ tan biến…

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện

GHI CHÚ:

Quý hành giả nào thường xuyên tu tập như lý tác ý, khi quen thuộc, hành giả sẽ tự cảm nhận được ngay. Bằng cách im lặng, nhớm tác ý một, hai chữ đầu, rồi sau đó hành giả sẽ nghe dư âm đọc tiếp RẤT RÕ RÀNG. Dư âm đọc tiếp đó là TƯỞNG THỨC đọc đấy. Như vậy, tưởng thức đã quen nhớ những gì hành giả tu tập. Đó là điều đáng mừng đấy ạ. Tại sao? Thầy Thanh Thiện đã giảng giải rõ ràng qua các bài pháp. Ví dụ: Hành giả từng tác ý: Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Khi thuộc rồi, hành giả chỉ cần nhớm đọc “chuyện”, thì theo đó hành giả sẽ đón nhận dư âm đọc tiếp theo hết câu. Rất rõ ràng. Có đúng vậy không nhỉ?

Lieu Thanh October 31 at 8:11am

Con cảm ơn Thầy rất nhiều. Con thực hiện theo sự chỉ dạy của thầy trong một thời gian, con có cảm nhận tâm mình nó thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Nó không khó chịu trước những sự việc mà trước đây đã làm cho con không an ổn. Con mong ước thầy luôn hướng dẫn chỉ dạy cho mọi người đang hướng về chánh pháp mà Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã để lại.

 
Mã bảo mật   
Thống kê

  • Đang truy cập46
  • Hôm nay1,308
  • Tháng hiện tại22,969
  • Tổng lượt truy cập654,701
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây