MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

Bài pháp 184: GIỚI PHÁP, HÀNH GIẢ HIỂU LẦM LỚN! TU SAI CHÁNH PHẬT PHÁP!

Thứ sáu - 14/04/2017 22:49
[Tu hành đúng chánh Phật pháp] - Tu hành đúng theo thầy Thanh Thiện hướng dẫn thì HÀNH GIẢ không bao giờ phạm giới. Không phạm giới thì MẶC NHIÊN ta đã vượt qua PHẠM GIỚI, có nghĩa là gìn giữ giới miên mật để thong thả tiến vào ĐỊNH. Quá rõ ràng, có phải vậy không?


GIỚI PHÁP, HÀNH GIẢ HIỂU LẦM LỚN! TU SAI CHÁNH PHẬT PHÁP!

Alahán Thích Thông Lạc giảng dạy rằng: Phật dạy, tu theo chánh pháp, hành giả lấy GIỚI PHÁP làm thầy: Có nghĩa là hành giả tu hành mà phạm giới thì tu sai pháp của Phật. Cho nên, hành giả khi tu tập đừng bao giờ để phạm giới. Nếu phạm giới dù giới nhỏ nhặt việc tu tập bất thành. Bị lạc vào tà đạo!

Lấy giới pháp làm thầy có nghĩa là hành giả tự làm hàng rào giới pháp cho cuộc đời tu tập của mình. Tu hành đúng chánh pháp là GIỚI-ĐỊNH-TUỆ. Có nghĩa là giới đi đầu. Giới pháp là nền tảng cơ bản của tu hành theo đúng chánh pháp. Phạm giới là do TÂM PHÓNG DẬT. Đạt được giới rồi mới bước vào ĐỊNH. Tu sĩ mà không có giới pháp thì không phải là tu sĩ Phật giáo. Có nghĩa là tu sĩ và giới pháp là một khối duy nhứt, giới pháp không rời khỏi tu sĩ. Tu sĩ và giới pháp tuy hai mà một, một mà hai.

Khi đọc những dòng chữ trên trong kinh sách Đức Trưởng Lão, hầu hết hành giả đều mang theo lối học ngoài đời, NHỒI KINH NẤU SỬ. Học tu hành như con MỌT SÁCH. Từ đó, họ cho rằng: Muốn gìn giữ giới thì phải học thuộc lòng giới pháp, phải ôm ghì giới pháp vào tâm để khỏi phạm giới. Cư sĩ thì 5 giới, sa di thì 10 giới, tăng thì hơn 250 giới, ni thì hơn 400 giới, cứ thế mà ôm học thuộc lòng NHƯ CHIM HỌC TIẾNG NGƯỜI! Thật U MÊ! Thật đáng thương! Bởi vì hành giả lấy chương trình học ngoài đời mà áp dụng cho việc tu hành, thành hiểu lầm và tu sai pháp mà nào hay nào biết!

Tại sao có sự hiểu lầm như vậy? Tại vì khi giảng pháp, toàn thể tăng ni trên toàn thế giới đều phạm giới, đói ăn khát uống buồn thì ngủ, tiền bọc đầy túi, kẻ hầu người hạ, dung dăng dung dẻ du lịch khắp nơi nơi. Vì vậy Alahán Thích Thông Lạc mới đưa ra lời cảnh cáo, khiến hành giả hoảng sợ, rút mình lại ôm pháp mà thờ.

Lý do thứ nhì là hành giả chưa chánh kiến được giới pháp là gì, thành ra họ tư duy sai trật. Cuối cùng họ khư khư ôm giới vào lòng như ôm của, giữ vàng. Thầy Thanh Thiện giảng giải rõ ràng rằng: Luật pháp ra đời là do loài người thiết lập thành đoàn thể và có sự tranh chấp giữa người và người, giữa đoàn thể và đoàn thể… Nếu không có tranh chấp thì luật pháp chỉ để làm kiểng. Luật pháp trở nên vô hiệu hóa. Pháp giới xuất hiện là do HÀNH GIẢ còn THAM DỤC. Nếu hành giả hết tham dục thì giới pháp chỉ dùng để làm kiểng. Giới pháp trở nên vô hiệu, đối với người TÂM KHÔNG PHÓNG DẬT. Như vậy:

1) Tu hành mà ôm giới pháp học thuộc lòng để làm gì? Học thuộc lòng mà phạm giới vẫn vô ích mà thôi!

2) Tu GÌN GIỮ GIỚI PHÁP là tu như thế nào? Tu giới là gìn giữ giới như ôm của, như giữ vàng phải không? Rõ ràng là chưa chánh kiến được về giới pháp thì làm sao tư duy đúng về giới pháp đây? Giới pháp không phải là của, không phải là vàng, thì ôm giữ để làm gì?

3) Phải hiểu cho rõ, giới pháp chỉ là hàng rào giúp ta biết mà đừng vượt qua, giới pháp là những điều giúp ta biết mà đừng phạm phải. Biết có nghĩa là KHÁI NIỆM, không cần phải quan tâm, không cần phải học thuộc lòng. Học thuộc lòng giới pháp là VÔ TÌNH biến hành giả thành THAM DỤC KIẾN THỨC mà nào hay nào biết. Bởi vì việc thuộc lòng giới pháp là của Phật tử QUẢN LÝ thiền viện, giống như thuộc lòng luật pháp là của Luật sư, của quan giám sát. Tu sĩ chỉ học thuộc lòng như lý tác ý nhập tâm. Bởi vì như lý tác ý là hiệu lịnh để điều khiển TÂM. Điều khiển được tâm có nghĩa là ta đã làm chủ được tâm. Ta có làm chủ được tâm thì ta mới đưa tâm vào bất động tâm định mà nhập thiền định.

Ví dụ 1) Đừng nói láo: Muốn không nói láo thì đừng nói. Đừng bao giờ lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đừng vì tham dục, đừng vì sợ buồn lòng người nghe mà uốn lưỡi. Thấy sao nói vậy, thúi nói thúi, thơm nói thơm. Trung ngôn nghịch nhĩ!

Ví dụ 2) Không tham dâm: Cuộc sống ngoài đời, có vợ có chồng, có nam có nữ, va chạm giao hợp thì làm sao không tham dâm? Khi mà nam nữ giao hợp thì làm sao không biến thể, không trình diễn hết tài nghệ để thỏa mãn cho nhau? Không tham dâm là chỉ dạy cho tỳ kheo, cho nhà tu hành. Có nghĩa là chỉ có nhà tu hành tự họ tách họ ra khỏi bị ảnh hưởng của sức hút NAM CHÂM giữa nam nữ mà thôi. Do đó, hành giả muốn không phạm giới tham dâm thì đừng suy nghĩ, thì đừng gần khác phái.

4) Do đó, thầy Thanh Thiện tài tình dạy cho hành giả không bao giờ vi phạm giới pháp. Một hành giả tu hành không phạm giới pháp thì MẶC NHIÊN đã gìn giữ giới pháp miên mật rồi.

Ví dụ 1) Đừng nói nói láo: Nếu hành giả khóa cửa một mình sống trong phòng, không giao tiếp với ai thì làm sao phạm giới nói láo? Ở trong phòng hành giả chăm lo tu tập thì làm sao có niệm khởi? Làm sao còn độc thoại? Không còn niệm khởi, không còn độc thoại thì không phạm giới nói láo. Niệm khởi hay độc thoại cũng là hình thức NÓI LÁO đấy nhé.

Ví dụ 2) Không tham dâm: Ăn mỗi ngày một bữa thuần thục thì không còn kích thích dâm dục. Không còn kích thích tham dâm thì làm sao phạm giới tham dâm? Còn sống ở đời, thì làm sao không còn gặp khác phái? Cho dù gặp khác phái và ham thích khác phái theo bẩm sinh, nhưng không còn BỊ kích thích tham dâm, thì ta coi khác phái cũng là anh chị em. Điều nầy rõ ràng rằng, dù muốn dù không ta vẫn không hề phạm giới tham dâm. Nếu ta ăn nhiều lần, ăn no ấm cật cho dù ta TRÁNH KHÔNG GẶP KHÁC PHÁI, nhưng mà ta vẫn bị kích dục, khiến ta TỰ THỤ DÂM hay là khi ngủ ta bị mộng mơ và xuất tinh thì rõ ràng rằng ta đã phạm giới tham dâm rồi.

5) Qua 2 ví dụ trên đã chứng tỏ rõ ràng rằng thầy Thanh Thiện giảng dạy quá tuyệt vời! Tu hành đúng theo thầy Thanh Thiện hướng dẫn thì HÀNH GIẢ không bao giờ phạm giới. Không phạm giới thì MẶC NHIÊN ta đã vượt qua PHẠM GIỚI, có nghĩa là gìn giữ giới miên mật để thong thả tiến vào ĐỊNH. Quá rõ ràng, có phải vậy không? Tu theo thầy Thanh Thiện là HÀNH GIẢ tự mình chiến đấu với tham dục của mình, chả liên quan gì đến ai cả. Ta âm thầm tự ta chiến đấu với tham dục của ta. Khi nào ta chiến thắng được tham dục của ta thì ĐÚNG LÀ TA ĐÃ TU HÀNH XONG RỒI đó vậy.

6) VẤN ĐỀ CẦN THÔNG SUỐT: Trong thời gian tu tập, ta VỐN ĐÃ PHẠM GIỚI RỒI, cho nên, ta tu tập dần dần để ta tự tiến tới không còn phạm giới nữa. Chứ không phải ta ôm giới mà thờ, mà gìn giữ như gìn giữ của. Mà, ta vẫn phạm giới.

Ví dụ 1) Ta đang sinh hoạt ở đời thì ta phạm giới nói láo rồi. Bây giờ ta tu tập dần dần ta sống độc cư, ta không còn giao thiệp với ai, 6 căn ta từ từ hướng vào thân ta, ta không còn niệm khởi, ta không còn độc thoại thì rõ ràng là ta đã hết phạm giới nói láo. Có nghĩa là giới pháp ta đã vượt qua.

Ví dụ 2) Ta đang mang đầy ắp tham dục, ta đang bị kích thích tham dâm theo bẩm sinh. Bây giờ ta tu tập dần dần ta ăn mỗi ngày một bữa, ta sống độc cư là ta ly dục ly ác pháp, tăng trưởng thiện pháp. Như vậy là ta đã tiến đến không còn phạm giới tham dâm. Rõ ràng quá, phải không? Lúc bấy giờ ta đã vượt qua giới pháp.

7) PHẠM GIỚI HAY KHÔNG, không phải là lúc ta đang tu tập. Điều quan trọng là lúc ta NHẬP DÒNG THÁNH tu tập. Lúc bấy giờ ta có còn phạm giới hay là không? Bởi vì ta tu tập như lý thiện xảo và 6 pháp cơ bản thuần thục thì ta đã hết phạm giới và ta tiến vào miệt mài ôm một pháp Phật tu tập cho nhập tâm để tâm ta trở thành tâm Phật, để tâm ta trở thành tâm giải thoát, từ đó TRI KIẾN GIẢI THOÁT XUẤT HIỆN. Có nghĩa là khi ta bước vào ĐỊNH thì ta đã KHÔNG CÒN PHẠM GIỚI. Trước khi vào ĐỊNH mà ta không phạm giới thì ta có quyền bước vào ĐỊNH. Quá rõ ràng, thầy Thanh Thiện tài tình dạy tu tập như lý tác ý và 6 pháp cơ bản thuần thục, Khi thuần thục thì mặc nhiên ta không còn phạm giới. Ta không còn phạm giới thì ta có quyền thong thả bước vào THIỀN ĐỊNH mà không còn có trở ngại nào. CÓ ĐÚNG VẬY KHÔNG? Nếu hành giả hiểu rõ được điều nầy thì phải kính cẩn LONG TRỌNG BIẾT ƠN thầy Thanh Thiện đã dày công tu tập và đúc kết thành một bài pháp tu hành TUYỆT VỜI NHỨT THẾ GIAN! Giúp hành giả tu đúng lời dạy của Phật, đúng lời dạy của Alahán Thích Thông Lạc, tiến đến đúng mục tiêu đó vậy.

8) Thầy Thanh Thiện khám phá ra rằng: Sở dĩ các nhà tu hành trên hoàn vũ, cho dù họ có kinh Nikaya, chính gốc, nhưng vì không biết, họ vẫn mang theo THAM DỤC tu tập thì họ cũng phải MẶC NHIÊN trở về tham dục hưởng lạc thú trần gian mà không hề hay biết. Khi tỉnh ngộ thì đã quá muộn rồi!

Vì vậy, thầy Thanh Thiện dạy rằng: Trước khi tham khảo hay tu tập theo chánh pháp thì hành giả phải vượt qua TƯỞNG THỨC, vượt qua ÁI KIẾT SỬ, vượt qua THAM DỤC, vượt qua PHẠM GIỚI. Chính nhờ vượt qua THAM DỤC, TƯỞNG THỨC, ÁI KIẾT SỬ, PHẠM GIỚI, mà, hành giả không còn ĐAM MÊ, có nghĩa là không còn hữu lậu khổ đau. Từ đó, tâm hành giả trở thành vô lậu, hết khổ đau, TÂM hành giả sáng suốt, hiểu được kinh Nikaya dạy gì?

Chính nhờ thầy Thanh Thiện đã vượt qua được ÁI KIẾT SỬ, TƯỞNG THỨC, PHẠM GIỚI, THAM DỤC mà thầy Thanh Thiện khi đọc kinh Nikaya thì thấy rõ như ban ngày, thấy rõ như nhìn đường chỉ trong lòng bàn tay rằng: HÀNH GIẢ chỉ cần ôm một pháp Phật thích hợp với mình. Miệt mài tu tập cho pháp đó nhập tâm thì tâm hành giả trở thành tâm Phật, thì tâm hành giả trở thành tâm giải thoát, nhờ đó, tri kiến giải thoát xuất hiện. Cho nên thầy Thanh Thiện mới đúc kết được bài pháp tuyệt vời giúp hành giả tu hành đạt được chân lý, tu hành đúng chốc lời dạy của ĐỨC TRƯỞNG LÃO!

Thêm vào, tu theo đúng lời thầy Thanh Thiện hướng dẫn, hành giả thoát được bịnh si khờ người già. Không những thế, hơn 90 tuổi vẫn còn sáng suốt không lầm lẫn. TUYỆT VỜI CHƯA? Muốn đuổi bịnh đối với hành giả còn đang tu tập, không gì bằng đi kinh hành đường dài vừa đi vừa tác ý đuổi bịnh, lâu ngày bịnh tự động tan biến, đem niềm vui man mác dâng ngập lòng mình.

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện

Có vấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt.

Có đau thương lòng mới cứng rắn hơn.

Có căng thẳng như một sợi dây đàn.

Thì mới tạo những âm thanh kỳ diệu.

(Hường Hoa)
 

Chánh Pháp November 4 at 11:17pm

Con xin chào thầy Thanh Thiện ạ, qua mấy ngày gần đây con tư duy và đọc lại bài pháp 183 và lời đáp từ cho Ngược Dòng, cộng với những gì con tu tập trên thân tâm con, con đã giải tỏa nghi vấn một số vấn đề người khác phản biện rồi thầy ạ. Con thành kính tri ân Thầy đã chia sẻ kinh nghiệm tu tập của mình cho chúng con. Và mong thầy hiểu và tha thứ cho con về những gì con làm mấy ngày qua. Tất cả là con muốn chánh pháp thầy truyền đạt theo kinh nghiệm của thầy được sáng tỏa. Con thành tâm sám hối trước mặt thầy. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT VÀ TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC - Tất cả những gì thầy chia sẻ ở bài 183 và lời đáp từ cho NGƯỢC DÒNG. Vấn đề là mọi người có hiểu ý Thầy giảng hay không là một chuyện Thầy ạ. Coi như đến đây đã xong những gì con cần làm rồi thầy ạ. Giờ lo tu và gieo duyên như lời Thầy dạy, ai hữu duyên với mình và cứu được người nào hay người đó. Con CHÁNH PHÁP tạ ơn Thầy.

Mã bảo mật   
Thống kê

  • Đang truy cập57
  • Hôm nay1,308
  • Tháng hiện tại22,989
  • Tổng lượt truy cập654,721
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây