MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

Bài pháp 191: TẠI SAO PHẬT THÍCH CA ĐI TU?

Thứ bảy - 15/04/2017 00:58
[Tu hành đúng chánh Phật pháp] - Ngài cho biết rằng: Tại vì đời người là vô thường, là tạm bợ như hoa sớm nở chiều tàn. Đồng thời, Ngài cho biết rằng thân xác người là do TA mượn để sinh tồn. Và từ đó, Ngài tìm ra được TA mượn thân người để TU HÀNH thoát kiếp chứ không phải để hưởng thụ thỏa mãn tham dục như loài vật. ĐƯỢC THÂN NGƯỜI LÀ QUÝ. Cuối cùng Ngài thiết lập nên CHÂN LÝ TỨ DIỆU ĐẾ. Giúp MỖI NGƯỜI tự tu tập tiến đến làm chủ sinh già bệnh chết và vượt thoát không còn tái sinh làm người khổ đau.


- PHẬT THÍCH CA ĐI TU VÌ CHÚNG SINH ĐAU KHỔ? 
TUYỆT ĐỐI, KHÔNG PHẢI VẬY.

- THẾ THÌ, TẠI SAO PHẬT THÍCH CA ĐI TU?
TẠI VÌ TRÍ và TÂM SĨĐẠTTA THÚC HỐI, KHIẾN CHÀNG
MUỐN BIẾT ĐÁP ÁN: TẠI SAO SINH GIÀ BỆNH CHẾT?

Cùng quý hành giả, tăng ni Phật tử thân thương thương kính thầy Thông Lạc.

Hôm nay, thầy Thanh Thiện LỘT TRẦN ÂM MƯU THÂM ĐỘC của thầy tổ ba TÀU dùng Phật Thích Ca làm MÀN CHE bao bọc những tính toán nhằm khai thác trục lợi trên thân xác nhân loại.

1) Trước hết, hãy lấy lịch sử dùng làm bằng chứng, BẨM TÍNH của người Tàu, từ khai sinh lập địa và mãi mãi về sau là KINH TÀI TRỤC LỢI. Và gần đây nhất, hàng hóa đồ chơi trẻ em và thực phẩm của Tàu tràn ngập thị trường thế giới, họ đầu độc nhân loại, ai chết mặc ai, miễn là họ có lợi nhiều là được rồi! Và tất cả tôn giáo của Tàu trong quá khứ và hiện hành toàn là LỢI DỤNG THẦN QUYỀN VU VƠ để khai thác trục lợi trên thân xác loài người. Đây là sự thật mọi người đều thừa nhận.

2) Thời vua chúa, Khổng, Mạnh dạy đạo đức cho loài người là loại đạo đức phi nhân, phi nghĩa, là loại đạo đức ngoan ngoãn phục tùng vua chúa và chủ nhân. Phải hi sinh vợ con, gia đình cho chủ nhân. Nhất là phụ nữ, là món đồ chơi của chủ. Dù chủ vứt bỏ cũng không được nghĩ đến đàn ông khác.

3) Sau thời vua chúa, sư tổ ba Tàu lấy Phật Thích Ca dạy đạo đức cho con người trong âm mưu biến loài người ngoan ngoãn làm nô lệ và cúng dường vô điều kiện cho tăng ni tận hưởng lạc thú trần gian.

4) Sư tổ ba Tàu đưa ra chiêu bài Phật Thích Ca đi tu vì chúng sanh đau khổ, với âm mưu thâm độc gì?

(1) Trước hết hành giả cần hiểu rõ Phật Thích Ca đi tu vì lý do gì?

Hoàng tử Sĩđạtta, là một con người như mọi người, con trai độc nhất của vua TỊNH PHẠN, tại ẤN ĐỘ. Khi đến tuổi 20, trưởng thành, Hoàng tử Sĩđạtta đã được huấn luyện để làm vua. Chàng thường ra ngoài hoàng cung, đi đó, đi đây và từ đó chàng nhìn ra thực trạng, MỌI NGƯỜI CÙNG ĐAU KHỔ vì SINH GIÀ BỆNH CHẾT. Chàng chánh kiến, Chàng Tư duy, càng ngày càng thấm thấu vào tâm trí và thúc hối chàng muốn biết tại sao mọi người đều phải sinh già bệnh chết? Để tìm ra ĐÁP ÁN này, chàng phải rời hoàng cung đi tu hành. Nhưng vì, đối với thời đại ngày ấy, theo truyền thống hoàng tộc, chàng phải kết hôn, sinh ra CON TRAI nối dõi tông đường thì chàng mới được quyền rời hoàng cung thực hiện hòai bão tìm ra sự thật. Trong đêm, vợ vừa sinh được con TRAI, chàng liền lên đường ra đi tìm đáp án cho tại sao sinh già bệnh chết? Chàng ra đi với bộ đồ đang mặc, chàng chấp nhận đời sống BẦN CÙNG NHẤT THẾ GIAN. Từ tư thế của một người tay trắng này, Chàng mới hi vọng tìm ra được đáp án. Điều này, rõ ràng rằng Hoàng tử đi tu là muốn tìm ra đáp án tại sao con người phải sinh già bệnh chết khổ đau? Tuyệt đối, lúc bấy giờ không phải Ngài mang tâm tư đi tu vì chúng sinh đau khổ.

(2) Ngài tu hành như thế nào?

Khi đi tu Ngài đổi tên thành GOTAMA. Ngài tu theo phái KHỔ HẠNH, Ngài ăn rất ít. Có những khi Ngài chỉ ăn vài hạt đậu và Ngài đói cho đến độ bị ngất và may mắn, nhờ CÔ BÉ cho Ngài uống sữa dê và cứu Ngài tỉnh lại. Từ đó, Ngài cho biết rằng: Tu hành mà NHỊN ĐÓI là sai. Và Tu hành mà ăn no ngủ kỹ cũng là sai. Và Ngài quyết định ăn mỗi ngày một bữa vừa đủ nuôi thân để sống mà tinh tấn tu hành. Ăn để sống chứ không phải sống để mà ăn! Và sống để tu hành chứ không phải sống để hưởng thụ.

Ngài chuyên cần tu hành qua 6 đạo phái. Tại mỗi đạo phái Ngài tu tập đạt được VỊ THẾ cao hơn thầy. Nhờ vị thế đạt được tột đỉnh của mỗi đạo phái mà Ngài NHÌN RA ĐƯỢC RẰNG, tu hành như vậy là VÔ ÍCH. Tu hành để cầu sinh, để thỏa mãn tham dục, chứ chả GIẢI THOÁT được gì? Vì vậy, Ngài phải từ giã đạo phái này rồi qua đạo phái khác. Đặc biệt, tại đạo phái cuối cùng, Ngài tu tập nhập được TỨ TƯỞNG ĐỊNH, Ngài gọi là PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XỨ. Sư phụ dạy đạo chưa tu tới đâu cả. Sư phụ và bạn đồng môn vui mừng và SUY TÔN ngài lên làm CHỦ ĐẠO PHÁI để phát huy đạo phái mỗi ngày một lớn hơn.

Ngài cho biết rằng: Tu hành nhập vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng chỉ để LÒE thiên hạ kiếm cơm, chứ thực tế không làm chủ được SINH GIÀ BỆNH CHẾT. VÔ ÍCH, vì vậy Ngài từ giã sư phụ và bạn đồng môn ra đi TỰ MÌNH TU TẬP TÌM RA ĐÁP ÁN. Và Ngài tuyên bố rằng. Ta từ bỏ pháp tu nhập TỨ TƯỞNG ĐỊNH, y như ta bỏ đôi GIÀY RÁCH. Hãy tư duy, câu nói này đối với nhà tu hành là nhát búa đánh vào đầu cho họ tỉnh đấy ạ! Nếu họ là người biết hổ thẹn!

Khi nhập được phi tưởng phi phi tưởng xứ, Ngài sực nhớ là vào năm 10 tuổi, Ngài theo vua cha DỰ LỄ NGƯỜI CÀY. Trong lúc ngồi ở gốc cây chờ vua cha làm lễ. Vô tình chàng nhập vào loại thiền, lúc đó, Ngài chưa biết là thiền gì. Bấy giờ, Ngài tìm gốc cây to mát để nhập lại thiền đó ra sao. Cây to đó chính là cây BỒ ĐỀ. Hiện nay cây BỒ ĐỀ vẫn còn tồn tại và được bảo quản NHƯ LÀ DI TÍCH LỊCH SỬ ẤN ĐỘ. Hàng năm, số du khách thăm viếng càng ngày càng đông.

Sau khi nhập lại thiền đó, Ngài đã nhập thiền định và đạt tam minh, chứng quả. Lúc bấy giờ Ngài mới biết rằng thiền đó là TỨ THÁNH ĐỊNH. Và Ngài cho biết rằng trong thế gian hiện có 2 loại thiền định, TỨ TƯỞNG ĐỊNH và TỨ THÁNH ĐỊNH. Tứ tưởng định không làm chủ được sinh già bệnh chết. Người tu hành đạt được thiền này phải tái sinh và họ sống vì danh vì lợi như mọi người.

Sau khi tu hành đạt được ĐÁP ÁN tại sao con người sinh già bệnh chết? Ngài cho biết rằng: Tại vì đời người là vô thường, là tạm bợ như hoa sớm nở chiều tàn. Đồng thời, Ngài cho biết rằng thân xác người là do TA mượn để sinh tồn. Và từ đó, Ngài tìm ra được TA mượn thân người để TU HÀNH thoát kiếp chứ không phải để hưởng thụ thỏa mãn tham dục như loài vật. ĐƯỢC THÂN NGƯỜI LÀ QUÝ. Cuối cùng Ngài thiết lập nên CHÂN LÝ TỨ DIỆU ĐẾ. Giúp MỖI NGƯỜI tự tu tập tiến đến làm chủ sinh già bệnh chết và vượt thoát không còn tái sinh làm người khổ đau.

Để kiểm chứng tứ diệu đế quả đúng là chân lý, Ngài đã đào tạo ra hơn ngàn vị Alahán. Những vị tỳ kheo nam nữ này đã tu tập đúng y trong TỨ DIỆU ĐẾ và họ cùng chứng quả Alahán. Mỗi vị tu tập một pháp và pháp đó nhập tâm thì cùng chứng quả Alahán. Khi Phật rời trần gian, quý vị Alahán quy tụ và kết tập KINH NIKAYA, họ ghi lại những gì Phật dạy cho MỖI NGƯỜI tu tập riêng rẽ tiến đến chứng quả. Alahán có nghĩa là vô lậu, tức là hết khổ đau.

LỜI MINH XÁC: Phật không cho ghi chép. VÌ VẬY tuyệt đối, Phật không có kinh. Kinh Nikaya là do quý vị Alahán quy tụ kết tập để LƯU LẠI CHO HẬU THẾ biết về Phật Thích Ca đã thiết lập ra chân lý TỨ DIỆU ĐẾ giúp loài người giác ngộ và tu hành để tự giải thoát đời họ hết khổ đau. Điều rõ ràng là: Phật Tích Ca không quan tâm đến NGƯỜI ĐAU KHỔ, mà Ngài giúp cho những ai đã giác ngộ tứ diệu đế và quyết tâm tu tập để tiến đến làm chủ sinh già bệnh chết và vượt thoát không còn tái sinh làm người khổ đau thì Phật trao pháp cho họ tu tập. Người nào không kham nhẫn tu tập được, muốn ra về thì cứ tự nhiên. Phật không vì sự đau khổ của họ mà níu kéo họ ở lại tu tập làm gì? Rõ ràng quá phải không? Cho dù có người đã giác ngộ tứ diệu đế, mà không chịu tu tập và họ có đau khổ THÌ MẶC KỆ HỌ. Phật không quan tâm.

(3) NHƯ VẬY, VỚI ÂM MƯU THÂM ĐỘC GÌ ba TÀU ĐƯA RA CHIÊU BÀI PHẬT ĐI TU VÌ CHÚNG SINH ĐAU KHỔ VẬY CHỨ?

Bởi vì họ gieo vào lòng Phật tử thân thương thương kính Phật, khiến Phật tử HIỂU LẦM RẰNG: Các nhà tu hành, họ đi tu vì chúng sanh đau khổ, họ hi sinh đời họ để đi tu vì chúng mình đau khổ, vì vậy, mình nên THƯƠNG KÍNH CÚNG DƯỜNG cho họ. Lâu ngày chầy tháng thành thói quen THÔNG LỆ không thể nào từ bỏ được. Khiến Phật tử đê mê sung sướng lầm tưởng rằng: Mình cúng dường cho tăng ni là niềm hãnh diện và hi vọng tràn trề PHƯỚC ĐỨC sẽ đáp lại và đến với ta. LẦM TO!

(4) QUÁ RÕ RÀNG. Đi tu vì tham dục, vì muốn được bá tánh cung phụng ĐÓI ĂN KHÁT UỐNG BUỒN THÌ NGỦ, TIỀN BỌC ĐẦY TÚI. Từ đó, nhà tu hành THAM DỤC ĐẠI THỪA đi tu từ 2 bàn tay trắng, sau thời gian tụng kinh, gõ mõ, đánh chuông ĐIÊU LUYỆN chinh phục được lòng người, họ y như một NGHỆ SĨ SÂN KHẤU, thu hút khán thính giả. Nhờ quần chúng quy tụ, nhà tu hành trở nên có quyền, có tiền cùng nhau tiến vào thiên đường HẠ GIỚI, cùng nhau hưởng thụ lạc thú trần gian! Rồi cũng phải chấp nhận SINH GIÀ BỆNH CHẾT thảm thương. Trên đây là nhà tu hành TỰ HẠI ĐỜI HỌ mà nào hay nào biết. Khi tỉnh ngộ thì đã muộn quá rồi! Và để cưu mang cho LẦM ĐƯỜNG LẠC LỐI, che dấu thiên hạ, các sư tổ ba TÀU liền bịa ra THIÊN ĐƯỜNG THƯỢNG GIỚI. Họ đặt điều và tuyên truyền rằng: Trước Phật Thích Ca có vô số Phật, và có phật đá vô tri adiđà sẽ rước chúng sanh về TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC. Họ tạo cho con người u mê mãi sống trong MỘNG và MƠ!

5) CHIÊU BÀI PHẬT ĐI TU VÌ CHÚNG SANH ĐAU KHỔ HẠI GÌ ĐỐI VỚI PHẬT TỬ CHỨ?

(1) Họ biến Phật Thích Ca thành THẦN TƯỢNG của mọi người, khiến mọi người hâm mộ, ca ngợi tài danh của Phật NHƯ LÀ MỘT NHÀ NGHỆ THUẬT trình diễn sân khấu, một nhà chính trị tài ba lãnh đạo quê hương, khiến bá tánh thương kính U MÊ TÔN THỜ. Bá tánh trở thành MÊ TÍN DỊ ĐOAN mãi mãi tôn thờ, sùng bái Phật mà KHÔNG BIẾT RẰNG Phật dạy cho mỗi người phải tự tu hành để được giải thoát như Phật.

(2) Chính Phật Thích Ca cho biết rằng: TA là người chỉ đường cho nhà ngươi tu hành đến chứng quả như ta. Có nghĩa là ta là người DẠY TỨ DIỆU ĐẾ cho nhà ngươi tu hành chứng quả để TỰ giải thoát đau khổ cho nhà ngươi. Ai nương theo sắc tướng ta quỳ lạy cầu nguyện van xin điều gì nơi ta thì không bao giờ gặp được Như Lai, tức là không chứng đạo. Nếu người nào lấy pháp ta tu hành nhập tâm thì gặp được Như Lai, tức là chứng đạo.

(3) Bởi vì hành giả MÊ GHIỀN CA TỤNG, NGƯỠNG MỘ PHẬT thành ra hành giả không thể nào tu hành để chứng quả. Và dĩ nhiên tăng ni Phật tử trở thành công cụ tụng kinh, gõ mõ, đánh chuông, dộng trống quy tụ quần chúng thành lực lượng phục vụ và phát huy tài chánh làm lợi lộc cho các môn phái do ba TÀU DỰNG LÊN. Đúng vậy phải không nhỉ?

6) ĐẠO ĐỨC DO ALAHÁN THÍCH THÔNG LẠC triển khai lời dạy của Phật gởi đến nhân loại là gì?

Đó là đạo đức nhân bản nhân quả. Một nền đạo đức công bằng, không ai lợi dụng ai, không ai làm khổ ai. Mọi người đều bình đẳng trước Phật pháp. Và NI không còn cúi đầu phục tùng loại tăng vô liêm sỉ nữa!

7) NẾU KHÔNG NHỜ Alahán Thích Thông Lạc, khai sáng chánh Phật pháp và giảng giải đúng lời gốc Phật dạy cho nhân loại tại Việt Nam thì nhân loại vĩnh viễn chưa có người tu chứng quả và chánh Phật pháp không có cơ may SOI SÁNG NHỮNG TÂM HỒN U MÊ MÊ TÍN DỊ ĐOAN khờ khạo trung thành làm nô lệ vĩnh viễn cho tăng ni tà giáo tham dục đại thừa tha hồ TRỤC LỢI để tận hưởng lạc thú trần gian! Tăng ni tà giáo tham dục đại thừa, các Ngài uyên thâm Phật pháp, quý ngài có BIẾT TÀM QUÝ là gì không nhỉ?

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện

Nguyen Tram
5:09am Feb 27

Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã dày công khai sáng và truyền lại cho chúng con. Và duyên lành thứ hai lại đến với chúng con là được Thầy Thanh Thiện giảng dạy chi li trong từng bài pháp, đã cho chúng con một con đường không còn ghềnh thác gian nan bằng 6 PHÁP cơ bản và Như lý tác ý vi diệu.

Giới Định Tuệ, 6 pháp cơ bản là Giới. 

Bạch Thầy, con đã hiểu. 

Kính chúc. Chúc Thầy pháp thể khinh an!!

QUẢ VẬY! Hành giả đã thấm hiểu! Tu tập 6 pháp cơ bản tinh tấn thì làm gì phạm giới chứ? Tuy nhiên thầy Thanh Thiện kính mong quý hành giả đã tỉnh thức và hướng về chánh Phật pháp hãy góp sức dạy cho những người u mê còn đang ngái ngủ ạ!

Mã bảo mật   
Thống kê

  • Đang truy cập19
  • Hôm nay938
  • Tháng hiện tại17,845
  • Tổng lượt truy cập707,968
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây