MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

Bài pháp 193: HÃY TỈNH LẠI ĐI! ĐỪNG U MÊ NỮA!

Thứ bảy - 15/04/2017 01:14
[Tu hành đúng chánh Phật pháp] - Phật dạy cho tỳ kheo chỉ tu một pháp và chỉ một mà thôi. Pháp đó nhập tâm thì chứng quả. Bây giờ, ta không có Phật dạy. Vì vậy thầy Thanh Thiện hướng dẫn hành giả tu tập 6 pháp căn bản cho nhuần. Khi pháp căn bản thấm đượm vào tâm thì ta có khả năng tự chọn pháp cho mình. Pháp đó từ đâu mà có? Có từ 5 uẩn, 8 chánh đạo, 12 nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo, hay kinh sách thầy Thông Lạc hoặc kinh Nikaya. Khi ta đọc, tự nhiên có pháp thích hợp xuất hiện lôi kéo ta. Bởi vì Tâm muốn pháp đó. Ta ôm pháp đó tu tập miên mật cho nhập tâm thì chứng quả.

HÃY TỈNH LẠI ĐI!
ĐỪNG U MÊ NỮA!

Cùng quý tăng ni Phật tử thân thương thương kính thầy Thông Lạc,

Cuộc sống của con người không phải một bước là bước thẳng lên cao! Tất cả đều phải bước qua từng giai đoạn của nó. Ví dụ ở học đường, phải qua vỡ lòng rồi đến tiểu học, qua tiểu học rồi đến trung học, từ đó trèo lên cao hơn. Đạo cũng vậy, từng bước cải thiện tâm tính ta rồi tiến vào tu hành, biết tu, tu đúng, tu chứng quả.

Cải thiện tâm tính, có nghĩa là khi ta đọc tứ diệu đế, ta giác ngộ. Bây giờ ta hướng tâm muốn tu hành.

Biết tu, có nghĩa là ta phải biết tu tập như thế nào. Nếu không ta chỉ biết tu tưởng, tu trong tưởng tượng mơ hồ, phí thì giờ vô ích. Ta đã có Alahán Thích Thông Lạc khai sáng lời Phật dạy, tại sao ta không theo gót chân Phật?

Tu đúng, là rút kinh nghiệm từ người đi trước, họ hướng dẫn mình đi. Từ đó, mình rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Thầy Thanh Thiện đã dẫn đường để chứng nghiệm với thời gian 3 tháng ngắn ngủi và vô hại tại sao không dám thử chứ?

Tu chứng quả: Phật dạy cho tỳ kheo chỉ tu một pháp và chỉ một mà thôi. Pháp đó nhập tâm thì chứng quả. Bây giờ, ta không có Phật dạy. Vì vậy thầy Thanh Thiện hướng dẫn hành giả tu tập 6 pháp căn bản cho nhuần. Khi pháp căn bản thấm đượm vào tâm thì ta có khả năng tự chọn pháp cho mình. Pháp đó từ đâu mà có? Có từ 5 uẩn, 8 chánh đạo, 12 nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo, hay kinh sách thầy Thông Lạc hoặc kinh Nikaya. Khi ta đọc, tự nhiên có pháp thích hợp xuất hiện lôi kéo ta. Bởi vì Tâm muốn pháp đó. Ta ôm pháp đó tu tập miên mật cho nhập tâm thì chứng quả.

Đừng bao giờ ngu muội tin rằng: Phật giảng pháp, có người giác ngộ thì chứng đạo liền. Chuyện bề ngoài là CÓ THẬT, nhưng thực tế không phải như vậy.

Thực tế là gì? Thực tế người nghe pháp họ tỉnh ngộ và là NHỜ họ đã từng tu hành và họ gặp bế điểm. Ngay lúc Phật giảng pháp, tình cờ giải tỏa được bế điểm cho họ thì họ âm thầm tu tập giải tỏa BẾ ĐIỂM là họ chứng quả.

Ví dụ: 1) Ananđà thị giả của Phật, Ngài tu hơn 20 năm vẫn chưa chứng quả. Nhờ đại hội kết tập kinh điển của quý vị Alahán. Đã giúp cho Ananđà tỉnh ngộ rằng: Phật chỉ trao cho tỳ kheo mỗi người một pháp riêng. Tỳ kheo tu tập pháp Phật trao nhập tâm thì chứng quả. Ta tu nhiều pháp quá thì làm sao nhập tâm được đây? Từ đó, Ananđà tỉnh ngộ rồi chọn một pháp duy nhất đó là NHẤT DẠ HIỀN. Ngài miên mật tu hành trong một ngày một đêm thì chứng quả. Điều này xác tín rằng Ananđà đã tu lâu năm rồi mà không chứng quả. Khi gặp quý vị Alahán, là cơ duyên giúp Ananđà TỈNH NGỘ. Giả sử rằng Ananđà không tu hành hoặc tu lơ tơ mơ, Ngài không có bế điểm thì sự việc quy tụ Alahán cứ trôi qua như nước đổ lá môn, chả ăn nhằm gì đến Ngài cả. Gọi là bỏ mất cơ hội. Mọi người đều có cơ hội đến với mình, nhưng mà mình có chuẩn bị để nắm bắt và phát triển cơ hội hay không mà thôi.

Ví dụ 2) Tỳ kheo Thích Thông Lạc: Ngài đã nhận chân tu theo tham dục đại thừa là sai, tuy chưa tìm ra lối thoát, Ngài vẫn kiên trì tu hành gìn giữ TÂM THANH THẢN AN LẠC, có nghĩa là Ngài quyết định gìn giữ tâm thơm sạch như sen gần bùn mà vẫn không tanh mùi bùn. Hằng ngày, hằng đêm, Ngài tác ý TÂM TRẮNG BẠCH NHƯ VỎ ỐC qltham, qlsân, qlsi. Nhờ đó, Ngài vượt qua biết bao cám dỗ. Để rồi, cơ duyên đến, thầy Minh Châu dịch kinh Nikaya ra Việt ngữ. Ngài đọc đến TỨ NIỆM XỨ, lòng rộn ràng háo hức. Ngài quyết định miệt mài tu tập pháp tứ niệm xứ suốt 6 tháng thì pháp Phật nhập tâm và Ngài chứng quả. Cũng vậy, tỳ kheo Thích Thông Lạc phải kiên trì gìn giữ tâm thanh thản an lạc suốt hơn 20 năm, khi duyên đến TỈNH NGỘ Ngài thì Ngài nắm bắt cơ hội và tu hành chứng quả.

Ví dụ 3) Thời Phật, có nhiều tỳ kheo bị kẹt không vào sơ thiền được, có người Phật bảo hãy ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Có người Ngài bảo hãy dừng niệm khởi nhập sơ thiền. Có người Ngài bảo hãy quán triệt vô thường nhập sơ thiền... Có nghĩa những vị trên họ đã tu và họ bị kẹt bế điểm, gặp Phật, Phật chỉ cho họ tháo gỡ thì họ chứng quả ngay thôi. Chứ không phải chưa tu mà giác ngộ là chứng đạo liền đâu nhé! Cần biết, khi ta nhập được sơ thiền thì tự động đi một lèo lên tứ thiền. Chứ không có chuyện nhập sơ thiền nhị thiền rồi đi ra ngoài tán dóc đâu ạ. Đó là lạc vào thiền tưởng rồi.

Ví dụ 4) Tiền nhân dạy, trong sách có vàng, không phải ai đọc sách đều có vàng. Ví như sách luật, phải là người từng học và nghiên cứu về luật học thì mới có vàng từ sách luật. Ví như sách y khoa, phải là người từng tư duy về bịnh thì mới có vàng từ trong sách. Ví như sách kinh doanh, phải là những ai đã từng tìm hiểu và tư duy về doanh nghiệp mới lấy vàng từ trong sách. Có nghĩa là người có duyên với loại sách nào thì mới lấy vàng từ trong loại sách đó. Muốn có duyên và không bỏ qua cơ hội, thì người đó đã từng tư duy, học hỏi, khi bắt gặp là biết nắm lấy cơ hội và khai thác thành vàng. Chứ người ngoài cuộc, hay học hỏi lơ tơ mơ thì cũng vô ích mà thôi.

Ví dụ 5) Khi thầy Thanh Thiện vào tu viện Chơn Như tu tập. Thầy Thanh Thiện mang theo quan niệm rằng: Người ta tu được thì mình cũng tu được. Nhưng mà, khi nhập thất, thầy Thanh Thiện loạn cả lên, bởi vì ăn mỗi ngày một bữa đói quá chịu không được, ở một mình cô đơn nghĩ quẩn lòng bất an liên hồi, ngồi kiết già đau chân quá mẹ ơi là mẹ! Gặp cô ÚT Diệu Quang, thầy Thanh Thiện than rằng:

- Cô Út ơi, tiểu đệ ngồi kiết già đau chân quá chịu không được!

- Thì thầy chỉ ngồi 2' là được rồi.

Chính nhờ câu trả lời ngắn gọn này đã TỈNH NGỘ thầy Thanh Thiện. Từ đó, thầy Thanh Thiện DÙNG NHƯ LÝ TÁC Ý tập ngồi từ 1' quen rồi tăng dần lên 8 giờ mỗi ngày không còn đau đớn gì cả. Tập ăn chay rồi ăn mỗi ngày một bữa bình an. Tự nhốt trong phòng từ 15' tăng dần đến 3 tháng là bước vào độc cư an định.

Rất rõ ràng, đối với người chưa chuẩn bị chu đáo, cho dù kinh Nikaya hay Phật xuất hiện giảng pháp cũng vô ích mà thôi. Cho nên, quý tăng ni Phật tử đừng u mê nghe theo lời những tên lưu manh tôn giáo lường gạt. Tỳ kheo dạy pháp mà bảo Phật tử đặt tiền cho y xài, giống như thầy bói bảo đặt quẻ để họ đoán số cho. Tất cả chỉ để thỏa mãn tâm lý khát vọng của người nghe mà thôi!

Có điều Thanh Thanh Thiện cảnh báo rằng: Khi Phật tử u mê tin theo họ thì Phật tử đã bị rơi vào BẪY, mật ngọt chết ruồi. Lúc bấy giờ chân quý vị đã dính vào mật, quý vị chỉ chờ chết chứ không thể nào bay thoát ra được đâu ạ. Hãy tỉnh lại đi! Đừng u mê tin vào ai cả. Hãy tin vào chính mình. Muốn tin vào chính mình thì ta phải tự tu tập từng bước tiến lên mới đạt được điều ta mong muốn.

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện

 
Mã bảo mật   
Thống kê

  • Đang truy cập45
  • Hôm nay1,308
  • Tháng hiện tại22,968
  • Tổng lượt truy cập654,700
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây