MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 2.- THANH LE

 •   20/09/2017 01:42:59 PM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 1.- NGUYEN HUU HUAN 

 •   20/09/2017 01:20:15 PM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0

Xin thầy chỉ dạy cho con cách thức tu tập để xả tâm... XẢ TÂM LÀ GÌ? Là lìa bỏ những gì vướng mắc nơi tâm mà ta muốn bỏ. Ví như giận ghét ai đó, muốn ăn gì đó, muốn chơi gì đó, bị ghiền gì đó...

BÌNH THẢN SỐNG VỚI ĐỜI

 •   19/09/2017 02:08:20 PM
 •   Đã xem: 1078
 •   Phản hồi: 0

Ta sống ở đời, ta biết nương tựa vào nhau để sinh tồn, đó là điều đương nhiên. Ta giúp người, người giúp ta. Ta giết người người giết ta. Không nên đem chuyện đời ràng buộc vào việc tu hành theo chánh pháp. Bởi vì tu theo chánh pháp được tính chính xác vào lúc ta quyết định từ giã đời, quyết định buông xuống. Lúc đó, một là ta chết, hai là ta chứng quả. Vì vậy, sống đời ta cứ theo đời. Khi nào quyết định vào đạo thì ta bỏ đời mà tu hành. Không nên đặt 2 chân trên 2 thuyền và đời và đạo nhé. Tu như vậy, đời cũng không xong mà đạo cũng không thành.

TU TẬP CHO TÂM!

 •   19/09/2017 01:41:04 PM
 •   Đã xem: 850
 •   Phản hồi: 0

Tâm như con nít, dù ta đã già, tâm vẫn là con nít. Cho nên, tu tập để tâm thuần thục. Khi tâm thuần thục chính là hành giả đang trên đường tiến đến thành công tu tập.

SỢ HÃI TỪ ĐÂU MÀ CÓ? CÓ PHÁP NÀO TRỊ SỢ HÃI KHÔNG?

 •   08/09/2017 01:07:36 AM
 •   Đã xem: 1403
 •   Phản hồi: 0

Nên nghiên cứu chánh Phật pháp. Khi biết chánh Phật pháp thì tự nhiên hết tin vào trừu tượng, hết tin vào phật chúa thần linh giả tưởng vu vơ. Từ đó, tuyệt đối không còn sợ hãi gì nữa. Nhứt là một khi hiểu biết chánh Phật pháp rõ ràng, thì không còn sợ hãi gì cả.

ĐẶC TƯỚNG LÀ GÌ?

 •   08/09/2017 12:32:29 AM
 •   Đã xem: 562
 •   Phản hồi: 0

Đặc tướng ở đây, có nghĩa là ta đang có một bế điểm, nếu ta đả thông được bế điểm đó thì ta chứng quả. Khi ta biết được bế điểm của ta thì ta biết nên dùng pháp Phật nào để phá được bế điểm đó. Khi ta tu tập pháp Phật đã chọn nhập tâm, thì bế điểm đã được giải phá rồi.

TRÍ TUỆ CÓ TRƯỚC HAY TỪ BI CÓ TRƯỚC

 •   08/09/2017 12:31:32 AM
 •   Đã xem: 436
 •   Phản hồi: 0

Từ bi và trí tuệ cùng có một lần, từ bi phát triển tự nhiên theo bẩm sinh, trí tuệ phát triển là được học hỏi theo thời gian ta lớn lên. Từ bi phát triển theo chiều hướng nào là tùy thuộc vào trí tuệ phát triển theo chiều hướng VÔ MINH hay là MINH đó vậy.

NHÂN QUẢ GÌ ĐÂY?

 •   07/09/2017 04:46:38 AM
 •   Đã xem: 1566
 •   Phản hồi: 0

Con người có ít phước hữu lậu, có nghĩa là, người đó, ít tham dục. Nhờ ít tham dục mà họ sáng suốt nhìn ra được CHÁNH PHÁP. Con người đầy tham dục, u mê, ngu xuẩn, không thể nào nhìn được CHÁNH PHÁP. Dù cho họ đang đứng trước núi THÁI SƠN, mắt họ đã dính chặt vào bả lợi danh, thì họ không còn thấy núi Thái Sơn CHÁNH PHÁP đó vậy.

NÍN THỞ, NHẬP THIỀN CÓ ĐÚNG KHÔNG?

 •   07/09/2017 04:34:24 AM
 •   Đã xem: 1181
 •   Phản hồi: 0

Ông bà ta có quở rằng: Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng. Có nghĩa là chưa đạt được cấp thấp đã với đến cấp cao! Do đó, hành giả khi tu tập, đừng bao giờ nghĩ đến THIỀN và ALAHÁN. Cứ việc chăm chỉ tu tập. Chuyện gì đến, khi duyên đến thì nó sẽ đến mà thôi. Nhập tâm pháp Phật sớm thì thành đạt sớm, nhập tâm muộn thì thành đạt lâu.

QUÁN VÔ THƯỜNG, QUÁN BẤT TỊNH là sao?

 •   06/09/2017 11:30:31 PM
 •   Đã xem: 1058
 •   Phản hồi: 0

Quán có nghĩa là nhìn thấy tận mắt, quán là cảm nhận, nhận biết rõ ràng ràng. Là quan sát, là suy tư. Ví như con nhìn thấy rõ ràng: Hoa sớm nở, chiều tàn. Con người, trẻ, già và chết. Rồi con suy tư, quả đời người là đời sống phù du. Đấy gọi là quán.

CON BỊ VỌNG TƯỞNG QUÁ NHIỀU!

 •   06/09/2017 11:28:41 PM
 •   Đã xem: 1404
 •   Phản hồi: 0

Trong Phật Pháp, gọi mắt, tai, mũi, miệng (lưỡi), thân (tay, chân) và ý là 6 căn trên thân. Ở bên ngoài thân, gọi là TRẦN. Mỗi căn tiếp xúc với bên ngoài, gọi là 6 trần. Mỗi căn khi tiếp xúc với TRẦN, thì có sự lựa chọn ưa thích hay ghét bỏ. Sự lựa chọn này được gọi là THỨC.

TẠI SAO TĂNG NI PHẢI CẠO TRỌC ĐẦU?

 •   06/09/2017 11:25:47 PM
 •   Đã xem: 2559
 •   Phản hồi: 0

Thời Phật, người theo Phật tu học là hạng người cùng đinh, nghèo nàn cơ cực, quá khổ đau, mới quyết tâm bám theo Ngài mà đổi mạng sống. Do đó, Ngài chỉ dạy cho hành giả, trực tiếp, hiện thực, rõ ràng, không trừu tượng, không mơ hồ, không ảo diệu mộng mơ.

LÀM THẾ NÀO TU TỨ VÔ LƯỢNG TÂM?

 •   06/09/2017 01:38:15 PM
 •   Đã xem: 774
 •   Phản hồi: 0

Pháp tứ vô lượng tâm là dành cho những vị hành giả đã đưa được pháp Phật nhập tâm. Một khi pháp Phật nhập tâm, thì TÂM hành giả trở thành tâm Phật. Nhờ trở thành TÂM PHẬT, từ đó, hành giả mới đứng trong tư thế cao hơn chúng sanh mà tu tập tứ vô lượng tâm để đưa tâm từ bi hỉ xa, tỏa ra, hòa mình bình đẳng với chúng sanh.

TRỨNG CÓ TRƯỚC hay CON CÓ TRƯỚC?

 •   06/09/2017 01:37:40 PM
 •   Đã xem: 1507
 •   Phản hồi: 0

Nhà nào có rận, có rệp hay trên đầu có chí. Quan sát ngay từ lúc đầu thì nhìn thấy ngay. Do ở dơ là môi trường thích hợp cho chí, rận, rệp nảy mầm. Lúc bấy giờ, hạt giống vô hình chí rận rệp mượn nơi đó mà nảy mầm. Nhờ môi trường dơ, kết tụ chung quanh hạt giống (nhân) tạo nên trứng. Từ trứng, nở ra con. Và từ khi có con thì chúng bắt đầu giao du, sinh ra trứng và nở ra con. Đúng vậy phải không nào?

TA LÀ AI?

 •   06/09/2017 01:36:29 PM
 •   Đã xem: 1340
 •   Phản hồi: 0

Con người cũng có hạt giống của mình. Đó là NGHIỆP LỰC, được vun bồi qua THÂN-MIỆNG-Ý, do thiện ác, của ý nghĩ, do thiện ác của búa trong miệng và do thiện ác của hành động ta tạo thành. Hạt giống này vô hình, và nhỏ xíu như hạt bụi trôi lăn trong không gian, nhưng, nó có sức chứa khủng khiếp.

NHƯ LÝ TÁC Ý

 •   06/09/2017 01:04:15 PM
 •   Đã xem: 1226
 •   Phản hồi: 0

Sung mãn là làm tăng thêm sức mạnh định lực. Còn như lý tác ý là nhắc nhở, tập cho tâm quen thuộc, điều mình muốn.

TÂM TỰ TRÓI, NHƯNG TÂM CÓ TỰ MỞ ĐƯỢC KHÔNG?

 •   06/09/2017 06:35:18 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0

CÓ PHẢI THẦY LÀ TÍN ĐỒ CỦA ĐANG KHÔNG?

 •   06/09/2017 06:33:28 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0

NÊN ĐƯA CON CHÁU ĐẾN ĐÂU?

 •   06/09/2017 06:32:56 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0

NHÀ BÁC HỌC EINSTEIN: TÔN GIÁO SAU CÙNG CÒN LẠI TRÊN THẾ GIAN LÀ PHẬT GIÁO

 •   06/09/2017 06:32:28 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

XIN HƯỚNG DẪN PHÁP HÀNH

 •   06/09/2017 06:31:27 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0

VÍ DỤ CHƯA ĐÚNG

 •   06/09/2017 06:30:31 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0

TÌM HIỂU SỰ THẬT

 •   06/09/2017 06:29:17 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0

TỰ LÀM CHỦ NƠI TÂM MỚI CỘI NGUỒN

 •   06/09/2017 06:28:03 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0

LỘT TRẦN SỰ THẬT

 •   06/09/2017 06:27:16 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0

PHẬT DẠY CÓ TRIẾT LÝ KHÔNG?

 •   06/09/2017 06:26:04 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0

NÊN TÌM HIỂU LÝ THUYẾT HAY THỰC HÀNH?

 •   06/09/2017 06:25:37 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0

ĐỘC CƯ LÀ GÌ?

 •   06/09/2017 06:23:37 AM
 •   Đã xem: 671
 •   Phản hồi: 0

Độc cư Phật dạy là TÂM ĐỘC CƯ. Có nghĩa là tâm của ta không bị dao động ngoại cảnh. Dù ta bị tù, dù ta ở chốn phồn hoa đô hội, dù cho tiếng hò reo vang động chào mừng chiến thắng của đội cầu vang danh hoàn vũ... tâm ta vẫn thanh thản an lạc và vô sự. Thì đó là độc cư. Đức Trưởng Lão đã dặn rất kỹ rằng Phật tử hãy luôn luôn giữ tâm bất động, hãy giữ tâm thanh thản an lạc và vô sự là xong rồi!


Các tin khác

Thống kê

 • Đang truy cập16
 • Hôm nay286
 • Tháng hiện tại12,137
 • Tổng lượt truy cập600,858
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây