MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

BÌNH THẢN SỐNG VỚI ĐỜI

 •   20/09/2017 01:08:20 AM
 •   Đã xem: 938
 •   Phản hồi: 0

Ta sống ở đời, ta biết nương tựa vào nhau để sinh tồn, đó là điều đương nhiên. Ta giúp người, người giúp ta. Ta giết người người giết ta. Không nên đem chuyện đời ràng buộc vào việc tu hành theo chánh pháp. Bởi vì tu theo chánh pháp được tính chính xác vào lúc ta quyết định từ giã đời, quyết định buông xuống. Lúc đó, một là ta chết, hai là ta chứng quả. Vì vậy, sống đời ta cứ theo đời. Khi nào quyết định vào đạo thì ta bỏ đời mà tu hành. Không nên đặt 2 chân trên 2 thuyền và đời và đạo nhé. Tu như vậy, đời cũng không xong mà đạo cũng không thành.

TU TẬP CHO TÂM!

 •   20/09/2017 12:41:04 AM
 •   Đã xem: 739
 •   Phản hồi: 0

Tâm như con nít, dù ta đã già, tâm vẫn là con nít. Cho nên, tu tập để tâm thuần thục. Khi tâm thuần thục chính là hành giả đang trên đường tiến đến thành công tu tập.

SỢ HÃI TỪ ĐÂU MÀ CÓ? CÓ PHÁP NÀO TRỊ SỢ HÃI KHÔNG?

 •   08/09/2017 12:07:36 PM
 •   Đã xem: 1280
 •   Phản hồi: 0

Nên nghiên cứu chánh Phật pháp. Khi biết chánh Phật pháp thì tự nhiên hết tin vào trừu tượng, hết tin vào phật chúa thần linh giả tưởng vu vơ. Từ đó, tuyệt đối không còn sợ hãi gì nữa. Nhứt là một khi hiểu biết chánh Phật pháp rõ ràng, thì không còn sợ hãi gì cả.

ĐẶC TƯỚNG LÀ GÌ?

 •   08/09/2017 11:32:29 AM
 •   Đã xem: 467
 •   Phản hồi: 0

Đặc tướng ở đây, có nghĩa là ta đang có một bế điểm, nếu ta đả thông được bế điểm đó thì ta chứng quả. Khi ta biết được bế điểm của ta thì ta biết nên dùng pháp Phật nào để phá được bế điểm đó. Khi ta tu tập pháp Phật đã chọn nhập tâm, thì bế điểm đã được giải phá rồi.

TRÍ TUỆ CÓ TRƯỚC HAY TỪ BI CÓ TRƯỚC

 •   08/09/2017 11:31:32 AM
 •   Đã xem: 358
 •   Phản hồi: 0

Từ bi và trí tuệ cùng có một lần, từ bi phát triển tự nhiên theo bẩm sinh, trí tuệ phát triển là được học hỏi theo thời gian ta lớn lên. Từ bi phát triển theo chiều hướng nào là tùy thuộc vào trí tuệ phát triển theo chiều hướng VÔ MINH hay là MINH đó vậy.

NHÂN QUẢ GÌ ĐÂY?

 •   07/09/2017 03:46:38 PM
 •   Đã xem: 1468
 •   Phản hồi: 0

Con người có ít phước hữu lậu, có nghĩa là, người đó, ít tham dục. Nhờ ít tham dục mà họ sáng suốt nhìn ra được CHÁNH PHÁP. Con người đầy tham dục, u mê, ngu xuẩn, không thể nào nhìn được CHÁNH PHÁP. Dù cho họ đang đứng trước núi THÁI SƠN, mắt họ đã dính chặt vào bả lợi danh, thì họ không còn thấy núi Thái Sơn CHÁNH PHÁP đó vậy.

NÍN THỞ, NHẬP THIỀN CÓ ĐÚNG KHÔNG?

 •   07/09/2017 03:34:24 PM
 •   Đã xem: 1091
 •   Phản hồi: 0

Ông bà ta có quở rằng: Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng. Có nghĩa là chưa đạt được cấp thấp đã với đến cấp cao! Do đó, hành giả khi tu tập, đừng bao giờ nghĩ đến THIỀN và ALAHÁN. Cứ việc chăm chỉ tu tập. Chuyện gì đến, khi duyên đến thì nó sẽ đến mà thôi. Nhập tâm pháp Phật sớm thì thành đạt sớm, nhập tâm muộn thì thành đạt lâu.

QUÁN VÔ THƯỜNG, QUÁN BẤT TỊNH là sao?

 •   07/09/2017 10:30:31 AM
 •   Đã xem: 957
 •   Phản hồi: 0

Quán có nghĩa là nhìn thấy tận mắt, quán là cảm nhận, nhận biết rõ ràng ràng. Là quan sát, là suy tư. Ví như con nhìn thấy rõ ràng: Hoa sớm nở, chiều tàn. Con người, trẻ, già và chết. Rồi con suy tư, quả đời người là đời sống phù du. Đấy gọi là quán.

CON BỊ VỌNG TƯỞNG QUÁ NHIỀU!

 •   07/09/2017 10:28:41 AM
 •   Đã xem: 1307
 •   Phản hồi: 0

Trong Phật Pháp, gọi mắt, tai, mũi, miệng (lưỡi), thân (tay, chân) và ý là 6 căn trên thân. Ở bên ngoài thân, gọi là TRẦN. Mỗi căn tiếp xúc với bên ngoài, gọi là 6 trần. Mỗi căn khi tiếp xúc với TRẦN, thì có sự lựa chọn ưa thích hay ghét bỏ. Sự lựa chọn này được gọi là THỨC.

TẠI SAO TĂNG NI PHẢI CẠO TRỌC ĐẦU?

 •   07/09/2017 10:25:47 AM
 •   Đã xem: 2463
 •   Phản hồi: 0

Thời Phật, người theo Phật tu học là hạng người cùng đinh, nghèo nàn cơ cực, quá khổ đau, mới quyết tâm bám theo Ngài mà đổi mạng sống. Do đó, Ngài chỉ dạy cho hành giả, trực tiếp, hiện thực, rõ ràng, không trừu tượng, không mơ hồ, không ảo diệu mộng mơ.

LÀM THẾ NÀO TU TỨ VÔ LƯỢNG TÂM?

 •   07/09/2017 12:38:15 AM
 •   Đã xem: 710
 •   Phản hồi: 0

Pháp tứ vô lượng tâm là dành cho những vị hành giả đã đưa được pháp Phật nhập tâm. Một khi pháp Phật nhập tâm, thì TÂM hành giả trở thành tâm Phật. Nhờ trở thành TÂM PHẬT, từ đó, hành giả mới đứng trong tư thế cao hơn chúng sanh mà tu tập tứ vô lượng tâm để đưa tâm từ bi hỉ xa, tỏa ra, hòa mình bình đẳng với chúng sanh.

TRỨNG CÓ TRƯỚC hay CON CÓ TRƯỚC?

 •   07/09/2017 12:37:40 AM
 •   Đã xem: 1418
 •   Phản hồi: 0

Nhà nào có rận, có rệp hay trên đầu có chí. Quan sát ngay từ lúc đầu thì nhìn thấy ngay. Do ở dơ là môi trường thích hợp cho chí, rận, rệp nảy mầm. Lúc bấy giờ, hạt giống vô hình chí rận rệp mượn nơi đó mà nảy mầm. Nhờ môi trường dơ, kết tụ chung quanh hạt giống (nhân) tạo nên trứng. Từ trứng, nở ra con. Và từ khi có con thì chúng bắt đầu giao du, sinh ra trứng và nở ra con. Đúng vậy phải không nào?

TA LÀ AI?

 •   07/09/2017 12:36:29 AM
 •   Đã xem: 1235
 •   Phản hồi: 0

Con người cũng có hạt giống của mình. Đó là NGHIỆP LỰC, được vun bồi qua THÂN-MIỆNG-Ý, do thiện ác, của ý nghĩ, do thiện ác của búa trong miệng và do thiện ác của hành động ta tạo thành. Hạt giống này vô hình, và nhỏ xíu như hạt bụi trôi lăn trong không gian, nhưng, nó có sức chứa khủng khiếp.

NHƯ LÝ TÁC Ý

 •   07/09/2017 12:04:15 AM
 •   Đã xem: 1103
 •   Phản hồi: 0

Sung mãn là làm tăng thêm sức mạnh định lực. Còn như lý tác ý là nhắc nhở, tập cho tâm quen thuộc, điều mình muốn.

NÊN ĐƯA CON CHÁU ĐẾN ĐÂU?

 •   06/09/2017 05:32:56 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

ĐỘC CƯ LÀ GÌ?

 •   06/09/2017 05:23:37 PM
 •   Đã xem: 566
 •   Phản hồi: 0

Độc cư Phật dạy là TÂM ĐỘC CƯ. Có nghĩa là tâm của ta không bị dao động ngoại cảnh. Dù ta bị tù, dù ta ở chốn phồn hoa đô hội, dù cho tiếng hò reo vang động chào mừng chiến thắng của đội cầu vang danh hoàn vũ... tâm ta vẫn thanh thản an lạc và vô sự. Thì đó là độc cư. Đức Trưởng Lão đã dặn rất kỹ rằng Phật tử hãy luôn luôn giữ tâm bất động, hãy giữ tâm thanh thản an lạc và vô sự là xong rồi!

ĐI KINH HÀNH

 •   06/09/2017 05:19:03 PM
 •   Đã xem: 695
 •   Phản hồi: 0

Tập đức tính kiên nhẫn, chính là pháp xả tâm tuyệt vời nhứt. Ta không băn khoăn, ta không lo lắng, ta không lo sợ, ta không đợi chờ gì cả. Đời ta, bây giờ, như dòng nước lững lờ trôi!

CON NÊN ĐI TU KHÔNG?

 •   06/09/2017 05:16:00 PM
 •   Đã xem: 1441
 •   Phản hồi: 0

Thầy Thanh Thiện khuyên các con không nên đi tu. Tuy nhiên, thầy Thanh Thiện khuyên các con nên thao dợt 6 pháp Phật căn bản, giống như tập thể dục thẩm mỹ vậy.

PHÁP NHƯ LÝ TÁC Ý

 •   06/09/2017 04:58:41 PM
 •   Đã xem: 602
 •   Phản hồi: 0

Tại sao ta phải tác ý nhắc nhở tâm?

- Tại vì ta đi tu là để làm chủ tâm. Ai làm chủ được tâm trong vài ngày liên tục, thì người đó chứng quả GIẢI THOÁT liền. Làm chủ được tâm, là ta đưa tâm vào bất động tâm định.

BIẾT CHÁNH PHÁP, LÀM SAO BUÔNG BỎ ĐỂ TU TẬP?

 •   05/09/2017 11:51:37 AM
 •   Đã xem: 478
 •   Phản hồi: 0

Theo nguyên lý là con phải tu tập quen thuộc pháp Phật. Con nên nhớ, đây là con tập cho tâm quen chứ không phải con tập cho được việc nhé. Bởi vì tâm quen theo lối sống sai lầm, ác pháp. Bây giờ ta tập cho tâm quen sống trong thiện pháp. Vì vậy cho nên ta phải tập cho thật chậm và thật đều để dìu tâm đi. Nếu tập nhanh quá, thì hư việc, vì Tâm chưa theo kịp. Tâm sẽ quên là hư việc. Đây là mấu chốt của vấn đề, là phải hiểu rằng ta tập cho TÂM đi nhé.

MÊ TÍN LÀ GÌ? TẠI SAO CÓ MÊ TÍN?

 •   05/09/2017 10:32:54 AM
 •   Đã xem: 960
 •   Phản hồi: 0

Sợ hãi là nguyên nhân đưa đến mê tín: Tại sao có sự sợ hãi? Đây là do phản ứng tự nhiên của mọi loài động thực vật sinh sống trên thế gian. Nhưng, con người là loài động vật yếu đuối nhứt. Một con kiến cắn hay con muỗi chích... đều đưa con người vào nghĩa địa. Vì vậy bản tính con người sợ hãi rất cao.

ĐỪNG MÊ TÍN NỮA NHÉ!

 •   03/09/2017 02:32:18 PM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0

Bạn muốn biết tưởng hại bạn như thế nào? Thì bạn hãy quan sát TÌNH YÊU. Đang yêu và yêu chưa được, thì tưởng hoạt động rất mạnh, khiến ta điên dại, mê muội đủ điều, người nào đề cập đến tình yêu với ta dù giả, dù xạo, đều giúp ta thỏa mãn mộng mơ. Khi lên giường, xuống giường rồi, thì thấy rõ như ban ngày mà thôi!

CHÁNH PHẬT PHÁP LIỆU CÓ MẤT ĐI MỘT LẦN NỮA?

 •   29/08/2017 11:17:15 AM
 •   Đã xem: 688
 •   Phản hồi: 0

Lòng thành kính mong mỏi đợi chờ nơi tinh thần đưa hương thơm chánh Phật pháp ngược gió tung bay trên toàn lãnh thổ Việt Nam và lan tràn khắp nơi nơi trên hoàn vũ, để sưởi ấm lòng nhân loại thân thương, của quý vị Tăng Ni và Phật tử Việt Nam THỜI ĐẠI MỚI!

AI ĐÚNG AI SAI?

 •   28/08/2017 11:54:48 AM
 •   Đã xem: 1066
 •   Phản hồi: 0

Pháp như lý tác ý: Là pháp hướng tâm và nhắc nhở tâm vô cùng hữu hiệu. Như lý tác ý là một câu tác ý xuất hiện đúng lúc và đúng việc thì có hiệu quả ngay. Ví dụ: Khi ta đang bực mình chuyện vừa xảy đến cho ta. Ta liền tác ý với câu: "Thôi bỏ đi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không", thì ngay lúc đó tâm ta dịu lại và rồi ta không còn bực bội nữa, lòng ta trở nên thư thái lạ thường. Pháp như lý tác ý rất đặc biệt.

ĐÁNG TIN HAY KHÔNG?

 •   28/08/2017 11:12:34 AM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0

ÁI KIẾT SỬ

 •   28/08/2017 10:48:22 AM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi: 0

Người không tỉnh thức là người vô minh. Vì vô minh cho nên say đắm. Vì say đắm mới giao duyên, vì giao duyên mới tạo ra duyên nhân quả. Vì tạo ra duyên nhân quả, cho nên, có ông, có bà, có cha, có mẹ.

TU TẬP THỬ, TA ĐÂU CÓ MẤT GÌ!

 •   28/08/2017 10:27:36 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0

Pháp tu của Thanh Thiện dạy là CHUYỂN TIẾP. Tại sao phải chuyển tiếp? Tại vì ta đang sống ràng buộc với gia đình, với xã hội quen thuộc quá rồi. Ta không phải là thánh. Ta đâu có thể dứt bỏ dễ dàng. Vì vậy, thầy Thanh Thiện dạy cho Phật tử tu tập cho quen, khi quen rồi, lúc đó quyết định nên đi tu hay không?

THẦY THÔNG LẠC CÓ TỰ NHẬN MÌNH CHỨNG QUẢ ALAHÁN KHÔNG?

 •   27/08/2017 05:36:24 PM
 •   Đã xem: 1935
 •   Phản hồi: 0

Chỉ có Thánh nhân thời đó, không gớm ghiếc khi nhìn chiếc áo rách rưới cơ hàn, không do dự khi nhìn tấm thân gầy ốm xác xơ, mà họ cùng hiểu được lời công bố của Gotama, là người duy nhứt đã chứng quả Phật. Vì vậy họ tin tưởng và tin tưởng vô điều kiện, họ theo Ngài tu hành cùng đạt chứng quả Alahán.


Các tin khác

Thống kê

 • Đang truy cập26
 • Hôm nay468
 • Tháng hiện tại6,293
 • Tổng lượt truy cập562,758
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây