MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

THỨC UẨN và TAM MINH

 •   04/03/2019 12:14:10 PM
 •   Đã xem: 915
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 112.- Nguyen Van Duy‎ 

 •   22/09/2017 09:53:47 PM
 •   Đã xem: 1194
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 98.- Tonny Tuấn Anh Nguyễn

 •   22/09/2017 05:38:07 PM
 •   Đã xem: 1906
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 95.- Hồng Thị Cao

 •   22/09/2017 05:37:15 PM
 •   Đã xem: 857
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 89.- HUYNH SONG GIANG

 •   22/09/2017 05:31:31 PM
 •   Đã xem: 933
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 60.- QUỲNH THỊ NHỊ

 •   21/09/2017 03:49:02 PM
 •   Đã xem: 1141
 •   Phản hồi: 0

Alahán Thích Thông Lạc cảnh báo tụng niệm Adiđà sẽ bị TÊ LIỆT TRÍ TUỆ

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 57 - HẢI THÔNG

 •   21/09/2017 03:46:44 PM
 •   Đã xem: 814
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 20.- Nguyên Bản 

 •   21/09/2017 01:37:16 AM
 •   Đã xem: 531
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 19-THƯ GỬI THẦY THANH THIỆN

 •   21/09/2017 01:36:47 AM
 •   Đã xem: 614
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 18.- TỊNH HOA

 •   21/09/2017 01:35:54 AM
 •   Đã xem: 433
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 17.- Tan Trinh Nhat 

 •   21/09/2017 01:22:51 AM
 •   Đã xem: 401
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 16.- Nhi Ly

 •   21/09/2017 01:02:32 AM
 •   Đã xem: 508
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 15.- Thang Minh Ha 

 •   21/09/2017 01:00:04 AM
 •   Đã xem: 430
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 14.- Trần Thủy Hà

 •   21/09/2017 12:58:40 AM
 •   Đã xem: 398
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 13.-Nguyễn Thế Nguyên 

 •   21/09/2017 12:58:05 AM
 •   Đã xem: 363
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 12.- Phan Minh Phúc 

 •   21/09/2017 12:57:32 AM
 •   Đã xem: 450
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 11- TỊNH HOA

 •   21/09/2017 12:57:10 AM
 •   Đã xem: 355
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 10.-Mạnh Thắng Nguyễn 1

 •   21/09/2017 12:56:05 AM
 •   Đã xem: 688
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 9.- Huong Hoang 

 •   21/09/2017 12:55:43 AM
 •   Đã xem: 633
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 8.- Nhật Hoàng

 •   21/09/2017 12:54:26 AM
 •   Đã xem: 743
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 7.- Nhi Ly 1

 •   21/09/2017 12:46:16 AM
 •   Đã xem: 648
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 6.- Mạnh Thắng Nguyễn

 •   21/09/2017 12:45:57 AM
 •   Đã xem: 689
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 5.- Nguyen Thinh 

 •   21/09/2017 12:45:27 AM
 •   Đã xem: 742
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 4.-John Tran

 •   21/09/2017 12:44:16 AM
 •   Đã xem: 792
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 3.- Tan Trinh Nhat 

 •   21/09/2017 12:43:51 AM
 •   Đã xem: 762
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 2.- THANH LE

 •   21/09/2017 12:42:59 AM
 •   Đã xem: 757
 •   Phản hồi: 0

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 1.- NGUYEN HUU HUAN 

 •   21/09/2017 12:20:15 AM
 •   Đã xem: 888
 •   Phản hồi: 0

Xin thầy chỉ dạy cho con cách thức tu tập để xả tâm... XẢ TÂM LÀ GÌ? Là lìa bỏ những gì vướng mắc nơi tâm mà ta muốn bỏ. Ví như giận ghét ai đó, muốn ăn gì đó, muốn chơi gì đó, bị ghiền gì đó...

BÌNH THẢN SỐNG VỚI ĐỜI

 •   20/09/2017 01:08:20 AM
 •   Đã xem: 2720
 •   Phản hồi: 0

Ta sống ở đời, ta biết nương tựa vào nhau để sinh tồn, đó là điều đương nhiên. Ta giúp người, người giúp ta. Ta giết người người giết ta. Không nên đem chuyện đời ràng buộc vào việc tu hành theo chánh pháp. Bởi vì tu theo chánh pháp được tính chính xác vào lúc ta quyết định từ giã đời, quyết định buông xuống. Lúc đó, một là ta chết, hai là ta chứng quả. Vì vậy, sống đời ta cứ theo đời. Khi nào quyết định vào đạo thì ta bỏ đời mà tu hành. Không nên đặt 2 chân trên 2 thuyền và đời và đạo nhé. Tu như vậy, đời cũng không xong mà đạo cũng không thành.


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây