MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

GIỮA ĐỨC TRƯỞNG LÃO và THẦY THANH THIỆN DẠY PHÁP CÓ MÂU THUẪN CHĂNG? HOẶC LÀ VỊ NÀO DẠY ĐÚNG, VỊ NÀO DẠY SAI?

Thứ sáu - 14/04/2017 23:20
[Tu hành đúng chánh Phật pháp] - THẦY THANH THIỆN RÚT TỪ KINH NGHIỆM CỦA ĐỨC TRƯỞNG LÃO, và thầy Thanh Thiện muốn theo chân Alahán Thích Thông Lạc giúp người hữu duyên khắp nơi trên quả địa cầu thì phải dành nhiều thì giờ nghiên cứu PHƯƠNG PHÁP PHẬT DẠY cho đệ tử, nghiên cứu những vị Alahán tu tập qua kinh Nikaya và nghiên cứu NHÂN TÂM LOÀI NGƯỜI qua ngành XÃ HỘI HỌC, TÂM LÝ HỌC, nghiên cứu qua BỐI CẢNH và ĐỜI SỐNG HIỆN TẠI của nhân loại. Từ đó, phối hợp với những gì thầy Thanh Thiện chứng đạt được, thầy Thanh Thiện triển khai lời dạy của đức Trưởng Lão bằng GIẢNG PHÁP chi li rõ ràng với ngôn ngữ Việt bình dân, giúp mọi người, ai ai đọc đều hiểu được CHÁNH PHẬT PHÁP.

TRƯỞNG LÃO: dạy NẾU KHÔNG QUA TỨ NIỆM XỨ THÌ KHÔNG THỂ NÀO CHỨNG ĐẠO

THẦY THANH THIỆN: dạy BẤT CỨ PHÁP NÀO NHẬP TÂM ĐỀU CHỨNG ĐẠO

GIỮA ĐỨC TRƯỞNG LÃO và THẦY THANH THIỆN DẠY PHÁP CÓ MÂU THUẪN CHĂNG? HOẶC LÀ VỊ NÀO DẠY ĐÚNG, VỊ NÀO DẠY SAI?

Tâm Giác Ngộ
8:15pm Jan 20 2016

Kính thưa thầy cho con hỏi: Có phải tu tập một pháp miên mật nhập tâm bất kỳ nào dẫn đến giải thoát thì cũng được coi là tu tập Tứ Niệm Xứ phải không thưa thầy? nếu không tại sao Trưởng Lão lại dạy nếu không tu qua Tứ Niệm Xứ thì không thể nào chứng đạo?

GIẢNG GIẢI

1) TẠI SAO ĐỨC TRƯỞNG LÃO DẠY: Nếu không qua tứ niệm xứ thì không thể nào nhập thiền định tiến đến CHỨNG QUẢ?

- Tại vì Ngài giảng dạy: QUA CHÍNH BẢN THÂN NGÀI. Chính bản thân Ngài tu tập trải qua như vậy, như vậy… và như vậy. Ngài giống như vị THẦN Y, dạy cho đệ tử phải làm y như vậy thì có kết quả y như sư phụ.

- Khi chứng quả, Alahán Thích Thông Lạc không có thì giờ nghiên cứu PHƯƠNG ÁN để dạy cho đệ tử tu hành. Bởi vì lúc đầu Ngài dành quá nhiều thời gian để đọc kinh sách tham dục đại thừa nhằm dùng làm bằng chứng để CẢNH TỈNH cho nhân loại biết rằng: Kinh sách đại thừa là kinh giả Phật và Kinh sách đại thừa là liều thuốc độc độc hại đời tu sĩ, cùng hướng dẫn tu sinh tu tập.

- Khi dạy pháp, Ngài tin rằng những nhà tu hành đều có quyết tâm tu tập như nhau. Vị nào tu hành cũng muốn được giải thoát. Có nghĩa là NGÀI tin rằng tu sĩ cùng có ƯỚC NGUYỆN Y như Ngài, họ cùng mong mỏi tu tập để được giải thoát. NHƯNG MÀ, Ngài đâu có ngờ rằng: hành giả đã bị tham dục đại thừa nhồi sọ, ai ai cũng mơ mình tốt nghiệp với mảnh bằng TIẾN SĨ PHẬT GIÁO. Vì vậy, tu sinh đến với Đức Trưởng Lão là mong đạt được DANH HÀM ALAHÁN! để sớm trở về chùa quảng bá Phật pháp KIẾM CƠM làm rạng danh CHÙA! Làm sao Ngài nghĩ họ có TÍNH THAM như thế chứ?

- Tóm lại ĐỨC TRƯỞNG LÃO Ngài dạy hành giả TU Y theo như Ngài đã tu tập. Đồng thời Ngài chỉ giảng dạy tu hành cho những ai hữu duyên kề cận Ngài (TU SINH). Còn giới bình dân hay người ở xa thì MÙ TỊT. Họ ôm mộng mơ tưởng xa xôi vời vợi! Bỏ adiđà giả qua quỳ lạy van xin Phật Thích Ca thì có ích gì? Cũng là rượu cũ bình mới mà thôi. Họ biến Phật Thích Ca thành loại thần quyền KHÁC. Mê tín vẫn hoàn mê tín!!!!! Họ không chịu dùng pháp Phật tu tập để tự giải thoát như Phật đã dạy.

2) THẦY THANH THIỆN RÚT TỪ KINH NGHIỆM CỦA ĐỨC TRƯỞNG LÃO, và thầy Thanh Thiện muốn theo chân Alahán Thích Thông Lạc giúp người hữu duyên khắp nơi trên quả địa cầu thì phải dành nhiều thì giờ nghiên cứu PHƯƠNG PHÁP PHẬT DẠY cho đệ tử, nghiên cứu những vị Alahán tu tập qua kinh Nikaya và nghiên cứu NHÂN TÂM LOÀI NGƯỜI qua ngành XÃ HỘI HỌC, TÂM LÝ HỌC, nghiên cứu qua BỐI CẢNH và ĐỜI SỐNG HIỆN TẠI của nhân loại. Từ đó, phối hợp với những gì thầy Thanh Thiện chứng đạt được, thầy Thanh Thiện triển khai lời dạy của đức Trưởng Lão bằng GIẢNG PHÁP chi li rõ ràng với ngôn ngữ Việt bình dân, giúp mọi người, ai ai đọc đều hiểu được CHÁNH PHẬT PHÁP.

Đồng thời, thầy Thanh Thiện tìm ra PHƯƠNG ÁN giảng dạy tu tập cho bất cứ người nào MUỐN TU HÀNH đều BIẾT TU và TU ĐÚNG PHÁP PHẬT để tiến đến giải thoát. Thầy Thanh thiện đã đúc kết được bài pháp tu tập CĂN BẢN TUYỆT VỜI NHỨT THẾ GIAN: Như lý tác ý và 6 pháp cơ bản.

Vừa mới đây, thầy Thanh Thiện đã tìm ra được MỘT PHÁP TU, TU MỘT PHÁP hướng dẫn cho mọi người tu tập để làm quen từ từ, từng bước tiến vào tu tập như lý tác ý và 6 pháp cơ bản. Bên cạnh đó, giúp cho học sinh sinh viên, nếu tu tập thì mau thuộc bài, diệt trừ được TÍNH HỒI HỘP, SỢ HÃI trong phòng thi, cùng dạy cho vận động viên KHÔNG BỊ HỤT HƠI khi tranh tài giành nhau chức KIỆN TƯỚNG.

3) Thầy Thanh Thiện đã nghiên cứu và THỬ NGHIỆM nhằm dạy chung cho mọi người, mọi giới khắp năm châu. AI HỮU DUYÊN VỚI thầy Thanh Thiện đều TU TẬP ĐƯỢC CẢ. Tự khóa cửa phòng tu tập chả phiền đến ai, chả sợ ai biết, ai để ý!

Thầy Thanh Thiện dạy rằng:

(1) Bất cứ pháp Phật nào, và CHỈ MỘT PHÁP MÀ THÔI, hành giả tu tập pháp đó nhập tâm đều chứng quả. Pháp hợp với đặc tướng của mình DỄ NHẬP TÂM nhất.

(2) Phật pháp không có pháp nào cao, pháp nào thấp. Mà, điều quan trọng là pháp nào HỢP VỚI ĐẶC TƯỚNG của hành giả.

(3) Mỗi hành giả là một thế giới riêng tư chả ai giống ai, cho nên đừng bắt chước tu giống nhau nhé.

(4) BẰNG CHỨNG, MỖI tỳ kheo qua 4 tháng biệt trú, tu tập những pháp cơ bản và ở lại thì Phật trao cho mỗi vị một PHÁP tu riêng và pháp đó nhập tâm lúc nào thì chứng quả ngay lúc đó.

(5) BẰNG CHỨNG: Ananđà là thị giả của Phật, và Ngài được Phật ủy thác thay thế Phật giảng dạy cho hành giả. DO ĐÓ, Ngài thuộc hiểu hết các pháp Phật dạy cho tỳ kheo. Khi tu tập, Ngài tu tập quá nhiều pháp hơn 20 năm MÀ VẪN CHƯA CHỨNG. Mãi cho đến đại hội Alahán kết tập kinh Nikaya, Ngài TỈNH NGỘ RẰNG: Phật dạy cho MỖI TỲ KHEO MỘT PHÁP thành họ tu tập mau nhập tâm và chứng quả. Ngài liền chọn một pháp NHẤT DẠ HIỀN, Ngài ôm pháp đó tu tập một ngày một đêm thì chứng quả. Rõ ràng, chỉ một pháp và chỉ một mà thôi. MỘT PHÁP mới dễ nhập tâm.

(5) Tại sao Ananđà tu một pháp chỉ trong một ngày một đêm là chứng quả? 

- Bởi vì Ngài đã có căn bản vững vàng từ lâu rồi. Cho nên Ngài tu một pháp mau nhập tâm.

4) NHÂN TIỆN ĐÂY, thầy Thanh Thiện CHO HÀNH GIẢ BIẾT RẰNG: TÂM là vô hình, ví như tham, sân, si. Nhưng mà, TÂM RẤT NHIỆM MẦU, nếu hành giả tu tập pháp Phật nhập tâm thì có nhiều BIẾN THỂ KỲ LẠ xuất hiện đến với hành giả.

Tỳ kheo Thích Thanh Thiên

Chơn Bảo Nhẫn
January 20 at 5:26pm

Thuốc đắng dã tật, sự thật hay mất lòng. Nên biết ơn Thầy đi bởi vì nếu không có ai góp ý xây dựng sửa sai cho Phật giáo thì con đường Chân Lý của Phật Thích Ca sẽ bị vùi lấp. Nói khó nghe thì còn danh còn dục.

Thi Hong Cao
January 21 at 12:31am

Thật tội cho bạn không chịu tìm pháp để học mà tu, mình quá thương cha nên đã chạy theo các môn phái đại thừa để mong cha chóng được giải thoát, mình không tiếc công và của vì cha mình hy sinh quá đau đớn, chúng tra tấn thật dã man cho đến chết! Lòng căm thù bọn giặc pháp mà không biết làm sao!!! Thương cha quá tìm vào các chùa thưa hỏi thì các sư đều dạy phải cúng và cúng dường làm phước hồi hướng cho cha, để cha được giải thoát. Vậy là mình chạy theo các môn phái tịnh độ, mật tông, nam tông... Sau nhờ đi cúng dường mà gặp được một vị sư chỉ cho đọc bộ sách Đường về xứ Phật... Mình đọc thấy ngỡ ngàng quá không như các sư đã nói với mình, lúc này bạn biết mình sao không???? Mình bức xúc vô cùng!!!! Thế là mình đọc ngày đêm có một tháng hết mười tập Đường về xứ Phật... Sau có hai tuần mình tìm về tu viện Chơn Như, để xem thực hư thế nào... Mình được gặp Trưởng Lão và nghe Trưởng Lão giảng dạy... Mình ở lại mười ngày, ngày nào cũng được nghe Người giảng, mình chỉ biết thở dài một câu trời ơi, thế rồi xin phép ra về. Khi về tâm sự với các bạn, nhưng họ không bỏ được vì thói quen, nhưng mình thì chuyển luôn... Bắt đầu dỡ bỏ đồ thờ a di đà và thay tủ sách, mình chuyển động không cúng lễ và tụng kinh nữa!!! Thay vào giờ đó tập tu theo chỉ dẫn của Trưởng Lão... Nay mình thấy tuyệt lắm, không môn nào tuyệt như môn tu này!!!!! Bạn nên nghiên cứu đi đừng để phí thời gian. Các bạn mình toàn bảy, tám, chín mươi mà họ vui vẻ thanh thản nhờ môn tu này đấy. Chúc bạn thành công trên đường tu hành nhé...!!?!!

Mã bảo mật   
Thống kê

  • Đang truy cập17
  • Hôm nay938
  • Tháng hiện tại17,840
  • Tổng lượt truy cập707,963
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây