MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

PHẬT ĐÃ CHỈ RÕ CON ĐƯỜNG!

Thứ bảy - 13/05/2017 06:53
[Tu hành đúng chánh Phật pháp] - Nên nhớ, khi nào các con nhận ai làm thầy, thì hãy xem, họ ăn mỗi ngày một bữa được chưa, ngủ 4 tiếng mỗi ngày phải không? Chỉ cần họ đạt được 2 pháp này thôi thì họ có thể giúp con hiểu chút chút Phật pháp căn bản.

Nguyentubom Nguyentu 3:22am Mar 1 2013

Hay hay hay - Đức Phật Bổn Sư ngồi dưới cây bồ đề 9 năm - 49 ngày đêm mới đắc pháp. Vậy mà có kẻ chỉ cần 3 tháng là chứng đắc. Hahahahah thật vi diệu vi diệu.

Trả lời:

Thật tội nghiệp cho anh bạn này, anh ta chỉ biết chút nho chùm, rồi xổ nho đùm chứ anh ta không có chút nào trình độ tu học Phật pháp hết.

1) Anh ta cho rằng đức Phật tu hành khổ hạnh 9 năm và 49 ngày đêm mới đắc pháp. Rồi đem so sánh với thời gian người khác tu hành là sai, bởi vì, đức Phật đi tu là Ngài đi tìm ra CHÂN LÝ, thời gian dài Ngài theo nhiều thầy dạy để tu học. Sau khi Ngài tu học và đạt thành quả cao hơn thầy. Từ vị thế này, Ngài mới nhìn ra được nơi đây đang dạy tà đạo. Vì vậy, Ngài từ giã thầy dạy và bạn đồng tu. Rồi Ngài đến tu viện khác, Ngài tu học và đạt thành quả cao hơn thầy, rồi từ tư thế cao hơn thầy, Ngài nhận ra đây là TÀ ĐẠO... Nhiều lần như vậy, khi Ngài từ giã bạn đồng tu, các bạn đồng tu đều bêu riếu, nói xấu rằng ÔNG TA TU KHÔNG RA GÌ NÊN BỎ CUỘC! Nơi sau cùng Đức Phật đến học đạo và Ngài nhập được PHI TƯỞNG PHI PHI TƯỞNG XỨ, trong khi đó, thầy dạy tu chưa đến đâu cả. Khi nhập được Phi phi tưởng xứ, Ngài thấy vô ích, vì không phải là đáp án cho SINH LÃO BỆNH TỬ. Vì vậy Ngài ném Phi tưởng phi phi tưởng xứ như ném đôi giày rách. Ngài quyết định nhập THIỀN ĐỊNH suốt 49 ngày đêm và nhờ đó, Ngài tìm ra Chân Lý TỨ DIỆU ĐẾ, là chân lý đáp án cho SINH LÃO BỆNH TỬ và giải thoát không còn tái sinh vào thế giới hữu lậu khổ đau, vượt tiến vào thế giới vô lậu, hết khổ đau. Sau khi chứng quả, Ngài tuyên bố cho nhân loại biết rằng: Thiên thượng thiên hạ, Duy ngã độc tôn, Nhứt thiết thế gian, Sinh lão bệnh tử. Có nghĩa trong toàn vũ trụ, cho đến nay, chỉ mình ta chứng quả Phật thôi nhé. Ngài cho nhân loại biết rằng những vị Phật nào có trước ta là Phật tào lao. Đám Phật tùm lum do bọn tàu đầu độc mê hoặc Phật tử để ngồi mát ăn bát vàng. Giống như TÀI PHIỆT DO THÁI, dựng đạo thiên chúa, hốt bạc khắp nơi. Họ còn dùng đạo thiên chúa, tạo chiến tranh xâm lăng các quốc gia yếu làm THUỘC ĐỊA. Các con nên nhớ điều này, bọn tài phiệt Do thái dựa vào kinh Nikaya, lập ra kinh điển, để lừa thiên hạ, chúng gọi là kinh chúa. Đã là kinh chúa thì làm gì có chuyện sửa đổi tùm lum? Kinh của tà đạo đại thừa cũng vậy, đã là kinh Phật thì làm gì có chuyện trước là ân cần mời mọc, sau là hăm dọa tín hữu chứ? Kinh Phật là pháp hành thì làm gì có chuyện ai không tin THÌ ĐẦU BỂ 7 MIẾNG? Đồ điên!

2) Đức Phật là nhà bác học tìm ra chân lý TỨ DIỆU ĐẾ. Sau đó, Ngài dành thời gian 3 tuần để thiết trí các pháp tu hầu dạy cho nhân loại. Đạtlailạtma Tây tạng đang thắc mắc, không biết sao khi chứng quả, 3 tuần sau đức Phật mới giảng pháp? Thầy dạy họ rằng: Là bởi vì, đối với nhà bác học tìm ra bằng sáng chế vật chất, họ chỉ cần một pháp, một điều ắt có và đủ là xong rồi. Nhưng, đối với loài người là thiên hình vạn trạng, không ai giống ai, vì vậy, đức Phật cần soạn ra rất nhiều pháp để thích hợp với đặc tướng của từng hành giả.

3) Nếu đem thời gian Phật tu hành CHỨNG QUẢ, thì phải đem so sánh với người nào đó tìm ra CHÂN LÝ khác. Rõ ràng anh bạn này đọc kinh mà không hiểu gì về kinh phải không nào? Anh ta chỉ học thuộc nho chùm như chim học tiếng người rồi anh ta xổ nho đùm để lòe người ngây thơ, thất học mà thôi!

4) Nhờ Phật dẫn đường chỉ lối, đệ tử của Phật không còn lần mò tu học mất thời gian. Chỉ tu đúng pháp Phật dạy là xong rồi. Dễ hiểu thôi, nhà bác học tìm ra phương trình toán học, ông ta phải mất mấy đời. Nhưng khi ông ta dạy cho học sinh sinh viên, thì sinh viên chỉ cần chăm chỉ, một thời gian ngắn là giải được phương trình. Tương tự như vậy, có đệ tử tu học chỉ một tuần là chứng quả Alahán, có vị phải sắp chết mới chứng quả. Thầy Thông Lạc sau khi nhập được Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, Ngài thất vọng muốn chết, rời bỏ trần gian. Nhưng may mắn, Ngài đọc kinh Nikaya, gọi là may mắn, là vì tà đạo đại thừa cấm hành giả không được đọc kinh Tiểu Thừa. Nhờ cơ duyên, Ngài đọc được TỨ NIỆM XỨ và Ngài ôm pháp TỨ NIỆM XỨ tu hành 6 tháng, quét sạch tham sân si mạn nghi và danh, tài, sắc, ăn, ngủ, thì chứng quả Alahán. Từ tư thế Alahán, Ngài từ trên cao nhìn xuống, mới thấy và cho Nhân Loại biết rằng Đại Thừa là tà đạo. Hãy đọc sách của Trưởng Lão rồi nhận định xem có đúng không nào.

5) Trong bài thầy trả lời, thầy cho biết rằng các con THỬ tu tập 4 pháp căn bản trong 3 tháng hoàn hảo, thì có kết quả sơ khởi, lúc bấy giờ tạo niềm tin cho các con tinh tấn tu hành thêm nữa, đi đúng đường, đi đến chứng quả. Thầy viết chữ Việt rõ ràng như vậy mà còn hiểu sai, thì làm sao đọc kinh, anh ta hiểu cho được đây? Rõ ràng là chim học nói tiếng người.

Thầy tu hành theo TÀ ĐẠO ĐẠI THỪA, đã lâu rồi, từ khi thầy được đức Trưởng Lão khai thông Phật pháp, thầy phải buông bỏ hết, để trở lại khởi điểm. Nhưng không thể nói buông bỏ là buông bỏ được đâu? Bởi vì đối với vật chất, thì buông bỏ ngay được, còn đối với tinh thần, sợi dây vô hình, vô sắc, nhưng cảm nhận được, những sai lầm đã nhiễm sâu vào tâm khảm hàng mấy chục năm trời. Bây giờ thầy cần rất nhiều thời gian dùng pháp như lý tác ý, để tập LY DỤC LY ÁC PHÁP cho quen thuộc rồi mới nhập thất sống độc cư. Trong thời gian thực tập, thầy còn có nhiều thời giờ rảnh, thầy dùng thời giờ này, chỉ đường cho các con cùng về tu viện Chơn Như học CHÁNH PHÁP NHƯ LAI để tạo duyên. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Thầy giàu lắm, thầy tốt nghiệp đại học Hoa Kỳ, thầy du hành tầm đạo khắp năm châu. May nhờ hữu duyên gặp được Ngài Alahán nhận làm đệ tử, khai sáng Phật pháp cho thầy. Thầy dừng ở đây, buông bỏ hết vật chất khổng lồ, tập tu hành, sau một năm thầy mới ăn được mỗi ngày một bữa, có nhiều tu sinh hơn 3 năm mà ăn chay mỗi ngày một bữa chưa được, phải ăn vụng đây! Bây giờ thầy còn ngủ 5 tiếng mỗi ngày, và trí còn nghĩ lung tung. Vì còn nghĩ lung tung, nên thầy viết bài cho mình học rồi nhân tiện đưa ra ngoài giúp các con hiểu chút chút. Nhưng các con đừng tin thầy, bởi vì thầy tu chưa chứng quả. Các con hãy về tu viện Chơn Như, quý thầy tại nơi đây sẽ giúp các con hiểu thấu đáo hơn. Với trình độ của thầy, không dễ gì thầy tin thầy Thông Lạc đâu. Thầy theo lời Phật dạy vua Batưnặc, thầy về gặp và sống gần thầy Thông Lạc. Thầy theo dõi hàng ngày. Quả Ngài là Thánh Tăng. Từ đó thầy mới kính cẩn xin thầy TL nhận thầy làm đệ tử đấy con ạ.

Nên nhớ, khi nào các con nhận ai làm thầy, thì hãy xem, họ ăn mỗi ngày một bữa được chưa, ngủ 4 tiếng mỗi ngày phải không? Chỉ cần họ đạt được 2 pháp này thôi thì họ có thể giúp con hiểu chút chút Phật pháp căn bản.

THANH THIỆN
Mã bảo mật   
Thống kê

  • Đang truy cập15
  • Hôm nay938
  • Tháng hiện tại17,823
  • Tổng lượt truy cập707,946
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây