MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

THỨC UẨN và TAM MINH

Thứ hai - 04/03/2019 12:14

THỨC UẨN và TAM MINH

GIẢI ĐÁP HÀNH GIẢ HỎI ĐẠO

Hồ Long Long
3:34am Oct 16

Thầy ơi, Trưởng Lão dạy THỨC UẨN hoạt động trước rồi mới có TAM MINH chứ ạ?

Hồ Long Long
7:20pm Oct 16

Bạch Thầy đọc qua sách Trưởng lão giảng con hiểu như này:

"THỨC UẨN là uẩn thứ 5 có sẵn trong thân tứ đại, cái biết của THỨC UẨN gọi là THỨC THỨC. Chưa nhập được TỨ THIỀN thì Thức uẩn vẫn ngủ yên trong thân.

Khi hành giả tịnh chỉ hơi thở toàn thân (rắn đã thành rồng hoàn toàn) máu huyết dừng lại, các hành trong thân dừng lại thì ngay lúc đó NHÓM TẾ BÀO NÃO THỨC UẨN hoạt động. Hành giả Sử dụng TRẠCH PHÁP GIÁC CHI để biết mọi chuyện cần biết dưới sự hoạt động của THỨC UẨN thì lúc đó gọi là THỨC THỨC bao gồm cả cái biết THIÊN NHÃN MINH, TÚC MẠNG MINH, LẬU TẬN MINH, gọi là TAM MINH."

GIẢNG GIẢI

1) Nền tảng cơ bản của thầy Thanh Thiện là: Triển khai lời dạy của đức Trưởng Lão nhằm giúp cho hành giả thông suốt LỜI NGÀI DẠY. Đồng thời, hướng dẫn giúp hành giả tu hành đúng chánh Phật pháp mà Đức Trưởng Lão dạy tu tập. Đặc biệt thầy Thanh Thiện nhắm vào đa số giới bình dân NHẤT LÀ quý vị bô lão. Phương án của thầy Thanh Thiện là hướng dẫn hành giả LÀM CÁCH NÀO DỨT ĐƯỢC ÁI KIẾT SỬ? giống như bà mẹ làm cách nào để con không còn bám vào vú mẹ nữa. LÀM THẾ NÀO GIẢM THIỂU THAM DỤC? LÀM THẾ NÀO KHÔNG PHẠM GIỚI? LÀM THẾ NÀO NÉ ĐƯỢC TƯỞNG THỨC. LÀM THẾ NÀO LY DỤC LY ÁC PHÁP TĂNG TRƯỞNG THIỆN PHÁP? LÀM THẾ NÀO XẢ TÂM? LÀM THẾ NÀO HƯỚNG TÂM? LÀM THẾ NÀO TỰ KIỂM SOÁT ĐƯỢC NIỆM KHỞI? BUÔNG XUỐNG ĐI, HÃY BUÔNG XUỐNG ĐI, LÀM SAO BUÔNG? BUÔNG BẰNG CÁCH NÀO?

Để hành giả đạt được TRI KIẾN GIẢI THOÁT và thoải mái an nhiên tiến vào THIỀN ĐỊNH. Khi tiến được vào THIỀN ĐỊNH là nhiệm vụ của hành giả TỰ KHÁM PHÁ VŨ TRỤ QUAN và NHÂN SINH QUAN của riêng mình. Chả ai giống ai đâu nhé.

Thật là TUYỆT VỜI khi thầy Thanh Thiện đúc kết được bài pháp NHƯ LÝ TÁC Ý và 6 PHÁP CƠ BẢN dùng làm nền tảng vững chắc để giúp hành giả tu tập, GIẢI ĐÁP ĐƯỢC NHỮNG NAN ĐỀ GHI TRÊN CÙNG MỘT LÚC. Không những thế, còn giúp hành giả vững vàng nhập TỨ THÁNH ĐỊNH, không bị lạc vào TỨ TƯỞNG ĐỊNH.

2) Thầy Thanh Thiện không trả lời những câu hỏi riêng tư trong sinh hoạt hằng ngày của mỗi hành giả. Chuyện thế gian hãy để cho người thế gian SAN SẺ CHO NHAU. Bởi vì thầy Thanh Thiện chỉ HƯỚNG DẪN cho những người nào đã giác ngộ chân lý TỨ DIỆU ĐẾ và quyết định buông xuống để dấn thân nhập dòng thánh tu hành.

3) Những câu hỏi LÝ THUYẾT thầy Thanh Thiện không trả lời, bởi vì sẽ đưa đẩy hành giả lạc vào TRANH LUẬN, ĐÀM LUẬN PHẬT PHÁP VU VƠ, VỚ VẨN. Chả có lợi gì cho việc tu hành. Tuy nhiên những câu hỏi nào có liên quan đến SƯ PHỤ THÔNG LẠC thì thầy Thanh Thiện giải thích rõ ràng hơn. TIN HAY KHÔNG là quyền của hành giả nhé. Đừng bàn bạc phí thời giờ. Hãy để thời gian vào việc tu tập thì sẽ thể hiện trên thân rõ ràng. Bởi vì PHÁP PHẬT LÀ PHÁP HÀNH THUẦN TÚY.

4) Thầy Thanh Thiện giải thích thắc mắc của con như sau:

(1) Điều đầu tiên con cần biết, TẾ BÀO là cố định trên thân. Trong khi đó, tham sân si mạn nghi, sắc thọ tưởng hành thức, tâm, thiện pháp là vô sắc, vô hình, ở ngoài tế bào. Nếu thức thức là một nhóm tế bào thì khoa học giải thích 5 uẩn được rồi. Ngoài ra ta nên biết rằng khi nhập thiền thì thân bất động, thân bất động có nghĩa là tế bào cũng bất động. Nếu vậy, có nhóm tế bào thức thức. Tế bào thức thức bất động thì làm sao thức thức hoạt động đây chứ?

May mắn thay cho chúng ta ngày nay, NHỜ ƠN của Alahán Thích Thông Lạc đã giảng giải đúng lời gốc Phật dạy 5 uẩn cho chúng ta cùng biết. Nếu không thì chúng ta mãi mãi u mê theo tham dục đại thừa! Tưởng thế này, giải thế kia! Mãi mãi là mơ hồ! ảo tưởng!

Nếu không có Alahán Thích Thông Lạc thì nhân loại mãi mãi u mê lầm chấp nhà sư thâm niên đại thừa và tiến sĩ Phật giáo là nhà uyên thâm Phật pháp. Đâu có ngờ được rằng: SỰ THẬT. Họ là nhà U MÊ PHẬT PHÁP!!!!

Cũng may mắn thay cho chúng ta ngày nay, nhờ ơn đức Trưởng Lão mà nhân loại biết được adiđà là Phật giả và kinh sách đại thừa là kinh giả Phật!!!

(2) Thức uẩn có cùng lúc trong 5 uẩn SẮC,THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC. Tưởng uẩn làm việc vượt không gian và thời gian. Thức uẩn bất động mãi cho đến khi đạt được TAM MINH. Tam minh đánh thức THỨC UẨN dậy làm việc. Khi đạt được tam minh, lúc bấy giờ Ý THỨC, TÂM, THỌ, HÀNH, thân đều bất động. Ta dùng tả hữu TƯỞNG THỨC và THỨC THỨC vào việc khám phá VŨ TRỤ QUAN và NHÂN SINH QUAN. Khi nào ta xả THIỀN ĐỊNH, thì ta trở về trên thân. Lúc bấy giờ tâm, ý thức, thọ, hành, tưởng và thân hoạt động trở lại bình thường như thân phận làm người và THỨC THỨC trở lại trạng thái bất động. Có nghĩa là tâm, thân bất động thì thức thức làm việc, thức thức làm việc thì tâm, thân bất động.

(3) Để cho dễ hiểu. Một người trau dồi KIẾN THỨC, họ đạt được BÁC HỌC. Lúc bấy giờ họ dùng kính hiển vi, thiên văn kính... để khám phá vũ trụ quan và nhân sinh quan. NÊN BIẾT, lúc bấy giờ họ làm việc bằng TƯỞNG THỨC phối hợp với Ý THỨC, KIẾN THỨC. Tưởng thức vượt không gian và thời gian.

Nhà tu hành tu tương tự như vậy, ta đạt được tam minh thì ta RA NGOÀI THÂN, ta dùng tưởng thức và thức thức để khám phá vũ trụ quan và nhân sinh quan. Tưởng thức được dùng như là nhờ có một chuỗi dài kinh nghiệm. Còn thức thức tuy siêu cấp hơn tưởng thức, nhưng vừa mới bắt đầu. Nhà khoa học dùng kính hiển vi, thiên văn kính. Nhà tu hành chứng đạt dùng tưởng thức và thức thức.

(4) Có người cho rằng thức thức làm việc trước khi đạt tam minh. Đây là sự hiểu lầm đáng tiếc. Bởi vì nếu THỨC THỨC làm việc trước khi có tam minh. Có nghĩa là Ý THỨC, TƯỞNG THỨC, THỨC THỨC cùng làm việc thì ta cần gì PHẢI TU HÀNH? Bởi tưởng thức đã có thức thức đối lập, mà thức thức ở thế thượng phong. Vậy thì tất cả đều do Ý THỨC quyết định. Mà, Ý THỨC luôn luôn có khuynh hướng hướng thượng, có nghĩa là ý thức dễ dàng đưa tâm vào TỪ TRƯỜNG THIỆN. Đâu cần phải dùng như lý tác ý vất vả tu tập làm gì?

(5) Giống như những nhà sư uyên thâm Phật pháp và học giả cho rằng TÂM LÀ TÂM THỨC. Nếu tâm là TÂM THỨC, thì ta tu làm gì cho phí thời gian? Bởi vì TÂM là TÂM THỨC, thì TÂM biết lựa chọn. Khi nào TÂM chọn THIỆN PHÁP thì xong rồi, ta chứng đạo rồi, chứ cần gì tu hành? Thức: Thầy Thanh Thiện giải theo nghĩa tu hành là BIẾT LỰA CHỌN.

Ví dụ: Mắt nhìn thấy, gọi là nhãn căn. Mắt nhìn thấy cảnh vật bên ngoài gọi là nhãn trần. Mắt chọn lựa nhận cảnh vật, màu sắc bên ngoài gọi là nhãn thức. Rõ ràng THỨC ở đây có nghĩa là BIẾT LỰA CHỌN. Tâm biết lựa chọn thì đâu cần tu hành!

(6) Tuyệt đối, Alahán Thích Thông Lạc không giảng sai. Có thể là qua ngôn ngữ KIẾN THỨC, khiến người hiểu lầm mà thôi. Bởi vì dùng ngôn ngữ kiến thức để giảng giải Phật pháp tri kiến giải thoát là dễ bị hiểu lầm đấy ạ. Hay nói rõ hơn, đó là kiến giải. Vì vậy, tốt nhứt, cần tu hành để thể hiện trên thân là điều cần thiết đó vậy. Vị nào tu tập như lý tác ý và 6 pháp cơ bản thuần thục, thấm nhuần, thầy Thanh Thiện cam kết vị đó sẽ hiểu rõ CHÁNH PHẬT PHÁP.

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện


http://tuhanhdungchanhphatphap.net/Cac-bai-giang-phap/bai-phap-181-nhap-tam-la-gi-tai-sao-tu-tap-phap-phat-nhap-tam-la-chung-qua-324.html
Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây