MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 18.- TỊNH HOA

Thứ tư - 20/09/2017 14:35

 

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC
18.- TỊNH HOA

Kính bạch thầy!!!!!!! Con là Phật tử tại gia, pháp danh Tịnh Hoa. Lần trước con đã nhận được câu trả lời của thầy và hôm nay có những câu hỏi mà lần trước con chưa hỏi hết. Xin thầy trả lời giúp con. Con cảm ơn thầy. 

Câu hỏi 1) Kính bạch thầy!!!!! Con đọc trong những quyển sách của thầy Thông Lạc, con nhớ thầy Thông Lạc nói rằng nếu được gặp bậc chân tu (bậc thánh) dễ thành tựu. Vậy sao giờ này thầy lại không muốn cho chúng con gặp thầy...???


TRẢ LỜI

(1) Thầy TL nói hãy chọn minh sư, đó là khi con đi tu, thì con cần chọn minh sư để khỏi uổng công tu hành. Điều này là duyên của con nếu có được.

(2) Đức Trưởng Lão khai thị chánh pháp, Ngài giảng giải đúng lời gốc Phật dạy. Mọi người chỉ biết đức Trưởng Lão là MINH SƯ mà thôi. KHÔNG CẦN BIẾT ĐẾN AI HẾT.

(3) Thầy Thanh Thiện chỉ tình nguyện triển khai giảng giải chi li rõ ràng giúp người kém hơn thầy Thanh Thiện hiểu rõ lời dạy của đức Trưởng Lão mà thôi. Người nào giỏi khỏi cần thầy Thanh Thiện, họ tự lo được rồi.

(4) Thầy chỉ hướng dẫn SAN SẺ trên mạng kinh nghiệm thầy đạt được đúng theo đức Trưởng Lão cho những ai muốn tham khảo thêm, chứ thầy không nhận đệ tử, thành thầy không cần phải xuất hiện. Người nào thích hợp thì đón nhận kinh nghiệm từ thầy, người nào không thích hợp thì có quyền mạt sát thầy.

(5) Vì muốn bình an làm việc của mình, thầy không muốn khoe tướng, thầy không thể xuất hiện. Bởi vì đại thừa đâu để yên. Thầy không sợ chết, bởi vì thầy đang muốn rời thế gian kia mà!

Mà, thầy sợ mình chưa làm được việc thì uổng công! Nên thầy ở ẩn. Điển hình, vì xuất hiện thầy TL bị ép phải ra đi, Ngài bỏ dở biết bao việc chưa làm xong. Con có thể bảo vệ được thầy TL không? Khi còn giảng pháp, thầy TL phải chạy trốn khỏi tu viện đấy. Con hãy gác tay lên trán suy nghĩ nhé.

Thời Phật, chả ai bảo vệ được Ngài thì Ngài cũng phải ra đi. Con vì thỏa mãn tự ái của con mà con hại thầy sao? Gặp thầy để làm gì cho phí thời giờ vô ích? Hại những người hữu duyên với thầy đang cần sự hướng dẫn cho họ tu đúng theo chánh pháp sao?


Câu hỏi 2) Hiện 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (chùa Thiền Tông Tân Diệu) có người dạy pháp môn thiền tông, họ bảo rằng do Phật Thích Ca Mâu Ni dạy tại núi linh thứu lúc gần cuối khi nhập niết bàn, và được truyền ngoài hay còn gọi là giáo ngoại biệt truyền, tức là truyền riêng và được Phật Thích Ca Mâu Ni trao Y và Bát cho ngài Ma Ha Ca Diếp làm đời tổ thứ 1. Sau đó truyền mãi được 33 vị tổ. Ở tại Việt Nam có đức vua Trần Nhân Tông đã tu theo pháp môn này và đã thành phật. Hiện tại vị viện chủ tại chùa Thiền Tông Tân Diệu đang phổ biến pháp môn này và vị đó nói rằng được tỳ kheo ni Đức Thảo trao tặng quyển huyền kí. Con đã từng xuống chùa đó 2 lần và cũng nhận được 8, 9 quyển sách nói về thiền tông, và con được biết vị viện chủ là người cư sĩ có thể giải đáp tất cả pháp của Phật, tức nói theo pháp môn Thiền tông thì người ấy đạt được "bí mật thiền tông", tức hiểu biết rất rõ kinh sách Phật nói dù ẩn ý hay không ẩn ý. Và họ bảo rằng tu theo các pháp môn khác của đức Phật còn nằm trong vật lý, tức luân hồi. Còn tu theo pháp môn thiền tông họ bảo rằng giải thoát hoàn toàn. Và có lần con hỏi họ: "Sau khi bỏ thân mạng bậc Alahán tái sanh về đâu?". Họ trả lời: "Sau khi bậc Alahán bỏ thân mạng tái sanh về loài thần và làm phó thần dân". Sau câu trả lời đó con cũng không hiểu như thế nào, trong khi bậc Alahán là bậc vô lậu đoạn tận phiền não, mà người con hỏi, theo con được biết người đó đạt được nghĩa lý sâu màu pháp môn thiền tông, tức người ấy đạt được "bí mật thiền tông". Con không biết phải hiểu thế nào, con xin thầy giải đáp cho con có phải đó là pháp môn Phật Thích Ca Mâu Ni không? Nếu thầy nói không vậy xin thầy chứng minh, đưa ra dẫn chứng thiết thực và cụ thể giúp con và chúng sanh. Và nếu thầy khẳng định đó không phải, đó là sai, đó là tà giáo ngoại đạo vậy thầy có thể thẳng thắn vạch bộ mặt của pháp môn này không??? Con xin cám ơn thầy!!!!!!!!!!!

TRẢ LỜI

(1) Thầy cho con biết rằng: Phật không có y bát, y áo gì cả. Nếu có y bát thì Phật trao cho vị Alahán và vị đó chủ trì tăng đoàn và ni đoàn rồi nhé. Hoặc ít ra trao cho Ananđà. Phật để cho tăng đoàn và ni đoàn tự sinh tự diệt. Bởi vì Phật biết tất cả quý vị Alahán không ai muốn nán lại thế gian. Tất cả họ PHẢI RA ĐI! Bởi vì người thế gian không hoan nghênh chào đón họ!

(2) Nếu Phật có truyền y bát, như vậy tăng đoàn và ni đoàn còn hoạt động thì làm sao bọn tà đạo quét sạch Phật giáo ra khỏi Ấn Độ được chứ? Phật giáo vừa phục hồi lại ở Ấn Độ, những vị sư đại thừa ở nước ngoài Ấn Độ, họ viếng nơi Phật giảng pháp và lập chùa ở đó, trong đó có sư Việt Nam trong vài năm nay. Rất tiếc nơi đây không phải là chánh pháp, mà là tà giáo tham dục đại thừa! Sở dĩ Ấn Độ giáo cho phép Phật giáo trở lại là vì họ nhìn ra đại thừa cũng là tà giáo, thần quyền giáo tưởng như họ mà thôi. Nếu là chánh Phật pháp thì họ ngăn cản, cũng y chang như đại thừa ngăn cản đức Trưởng Lão vậy đó! Người Việt Nam không hoan nghênh đón chào thầy Thông Lạc thì Ngài đành phải ra đi!!!!

(3) Bởi vì không có người lãnh đạo nên tăng đoàn, ni đoàn tan rã, họ bị tà đạo quét SẠCH ra khỏi Ấn Độ, không còn tí dấu ấn, 200 năm sau đó, không còn ai trong Ấn Độ biết Phật giáo là gì? Mỗi vị tu sĩ chạy ra những nước lân cận tiếp tục tu và truyền Phật pháp đến mọi người. Bởi vì họ chưa chứng quả, cho nên, họ muốn duy trì đạo Phật bằng cách nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục. Tùy vào tập quán mà họ biến thể Phật pháp, làm lạc chánh pháp.

(4) Khi họ truyền Phật pháp đến Trung Hoa, lúc bấy giờ Trung Hoa rất cực thịnh. Và ngay thời điểm này, các thần vật như sông núi, sớm chớp, mưa gió hết ăn khách, các tên lưu manh tôn giáo Tàu rất thông minh, họ liền lấy PHẬT THÍCH CA làm hình tượng, gọi là mượn đầu heo bán thịt chó. Bên ngoài là Phật Thích Ca, bên trong bọn họ liền phát triển thần phật tưởng adiđà, và hàng ngàn phật nữa làm hỏa mù lường gạt bá tánh. Bởi vì Phật tưởng mới ăn khách, mới hù dọa lượm tiền được của khách thập phương, dần dần thành thói quen và Phật tử bị u mê ghiền nghiện đồ giả, lộng giả thành chân truyền từ đời ông qua đời chít chắt, đến đời chúng ta.

(5) Do đó, chuyện con kể, toàn là do ba tàu ba xạo bịa đặt rồi truyền hết đời này đến đời kia. TOÀN LÀ GIẢ. Con tin họ thì con cứ tin. Thầy không có quyền ngăn cản. Thầy chỉ nói sự thật. Sự thật rồi có ngày cũng sáng tỏ mà thôi!

Cũng như chánh Phật pháp do đức Trưởng Lão vừa khai thị trong lúc tà giáo đang bao phủ cả thế gian. Vậy có bao nhiêu người tin chánh pháp đây nhỉ? Phải tùy vào sự tiến bộ sáng suốt của mỗi người mà thôi. Thời gian là phương thuốc nhiệm mầu, sẽ giải tỏa cho mọi người cùng tìm được chánh pháp.

Thầy Thanh Thiện

GHI CHÚ:

Nhất điều thất tín, vạn sự khó tin. Đã là Phật giả, y bát giả, kinh giả phật, vậy còn tin là thật sao?

Thầy Thanh Thiện khuyên mọi người đừng đọc kinh giả nữa, nếu đọc sẽ bị lôi vào mê hồn trận, mê ghiền đồ giả đấy ạ!

Mã bảo mật   
Thống kê

  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,012
  • Tháng hiện tại31,472
  • Tổng lượt truy cập1,529,875
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây