MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 20.- Nguyên Bản 

Thứ tư - 20/09/2017 14:37

 

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC

20.- Nguyên Bản 
25 Tháng 6 lúc 8:58 

Theo tôi thấy. Thầy Thanh Thiện đã tu xong hay chưa thì chỉ là ý nghĩ chủ quan của mỗi người. Việc đó chỉ thầy Thanh Thiện biết rõ. Cũng giống việc chọn pháp tu vậy. Mỗi người là một thế giới riêng, không đánh giá con người qua đôi mắt phàm phu. Càng không được đánh giá các vị thánh. Thầy Thanh Thiện dốc lòng chỉ dạy Phật tử, xứng đáng đứng ở vị trí thánh nhân. Nếu ai đủ chánh kiến và theo dõi những bài pháp của thầy Thanh Thiện thì đoán biết dễ dàng thôi. Các bạn không nên phụ ơn thầy Thanh Thiện.

Đặng Nhã Tâm • Bạn bè với Mỹ Dung Nguyễn

Hoang thang nguyen hãy vào tuhanhdungchanhphatphap.net để nghe câu trả lời mới của thầy Thanh Thiện nhé. Thầy giảng giải chi ly cho mọi người tu hành dễ dàng giảm thiểu tham dục, không bị ức chế tâm. Sao bạn không hiểu mà cứ chỉ trích thầy?

GIẢNG GIẢI

Xin lỗi, thầy Thanh Thiện tạm thời đưa vào đề tài Trả lời thư bạn đọc nhé.

Thầy giảng giải để các con hiểu rõ chánh pháp, chứ thầy không quan tâm với lời chửi sủa. Tuy nhiên thầy Thanh Thiện thành thật cám ơn lời chửi sủa đấy ạ! Bởi vì lời chửi sủa nó phát xuất từ nghi ngờ, và điều đó giúp thầy cố gắng viết chi li để giảng giải rõ ràng giúp người đọc thông hiểu.

Ví dụ như: Thầy Thanh Thiện khuyên hành giả đừng đọc lý thuyết nữa, bởi vì nếu hành giả đọc lý thuyết sâu quá, khi tu hành thì tri kiến không thể nào xuất hiện, như vậy, tu bất thành.

Có người tức quá lên tiếng chửi: Dạy bậy, không đọc lý thuyết làm sao biết. Họ chửi đúng đấy! Bởi vì lời giảng của thầy chưa rõ ràng, vì vậy thầy phải tìm từ ngữ giảng giải rõ ràng hơn giúp độc giả thông hiểu.

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện đứng ra giảng Phật pháp, chính thầy Thanh Thiện đã sai rồi. Bởi vì thầy Thanh Thiện đưa ra lời biện giải để níu kéo người nghe theo mình là sai. Bởi vì chánh pháp là không được chinh phục, không được nài ép, không được dụ dỗ hành giả, mà phải để hành giả tự giác ngộ. Người nào giác ngộ thì họ tự lấy pháp Phật tu tập, người nào chưa giác ngộ cứ để họ chửi. Tứ diệu đế dạy đơn giản chỉ vậy thôi.

(1) Tại sao khổ? 
(2) Khổ là vì tham dục? 
(3) Muốn thoát khổ không?
(4) Lấy pháp ta tu tập thì vượt thoát khổ đau. Phật dạy đơn giản và rõ ràng quá rồi, cần gì thầy Thanh Thiện giảng nữa chứ?

Nhưng mà, sau khi tu tập xong, thầy Thanh Thiện nghĩ lại, nhờ ơn đức Trưởng Lão và ân nhân ở Hà Nội giúp sách Đường Về Xứ Phật được phát hành, đã đưa một con người bệ rạc, bịnh hoạn bị vứt bỏ bên lề hoang dâm trụy lạc trở về làm người thành công, từ đó, thầy nán lại tình nguyện triển khai lời dạy của đức Trưởng Lão giúp người KÉM HƠN MÌNH có cơ may vượt thoát khổ đau như mình, chỉ đơn giản vậy thôi và thầy Thanh Thiện tuyệt đối không tiếp duyên để nhận hồi báo gì cả. Cho nên, ai hữu duyên thì thương thầy và ai vô duyên thì ghét thầy là chuyện bình thường trong thế gian. Không có gì để buồn hay vui.

Đây là bằng chứng cho con thấy được: Thầy Thông Lạc chưa chứng thì sao? Thầy Thông Lạc chứng đạo thì thế nào?

Nếu thầy Thông Lạc chưa chứng thì họ tha hồ chửi sủa nữa! Nếu thầy Thông Lạc chứng quả thì họ vẫy đuôi bỏ chạy, chứ họ không nhận lỗi sửa chữa, từ bỏ tà giáo! Họ ngoan cố như vậy thì các con dành thì giờ phân bua để làm gì? Làm lơ là thượng sách vậy. Để thì giờ các con quảng bá chánh Phật pháp đến nhiều người chưa biết thì hay hơn.

Điều quan trọng ở đây là thầy Thanh Thiện hướng dẫn cho hành giả cần biết rằng:

1) Phật dạy không có lý thuyết, mà, chỉ có thực hành. Y CHANG như tập thể dục. Lấy pháp Phật tu tập thì mọi hiện tượng sẽ xuất hiện rõ ràng trên thân tâm mình. Đây là khám phá của tỳ kheo Thích Thanh Thiện san sẻ đến hành giả.

2) Phật dạy cho hàng trăm tỳ kheo chứng quả. Nhưng mấy ổng chỉ ghi lại pháp tu mà không chịu chỉ cho biết tu hành bắt đầu từ đâu, và tu như thế nào để tiến đến chứng quả? Ngay cả Alahán Thích Thông Lạc, bởi vì Ngài bị tham dục đại thừa quậy phá khiến Ngài chưa hoàn thành điều mong muốn giúp người thế gian tu hành y như Ngài, Ngài đành phải ra đi trong lỡ dở! Mọi người đọc kinh sách Ngài cho biết, chứ thầy Thanh Thiện cam kết không một ai tu đúng theo lời dạy của Ngài đâu, đừng có mơ! Trước tình cảnh thảm thương thê lương này, thầy Thanh Thiện giúp hành giả bằng đúc kết phương án tu hành khoa học thực tiễn: Biết tu, tu đúng, tu chứng quả. Hành giả nào tin thì thử tu tập trong 3 tháng, thích thì đi tiếp, không thích thì ngừng, chả bị hư hao sứt mẻ gì cả. Không thích thì thôi nhé. Tuy nhiên nếu vị nào tu tập biết tu, tu đúng mà bước qua tu theo thầy Thông Lạc hay thầy Chơn Thành rất dễ dàng, dễ dàng mà thôi. Bởi vì vị ấy đã có nền tảng cơ bản tu hành. Thầy Thanh Thiện chỉ giúp những ai tự cho mình là CON NÍT, bởi vì pháp tu tập của thầy Thanh Thiện dạy là dạy cho con nít, bởi vì quan điểm của thầy Thanh Thiện, TÂM NHƯ CON NÍT, dù anh già, tâm anh vẫn là con nít.

3) Thầy Thanh Thiện san sẻ kinh nghiệm rằng: Nếu muốn tu đúng theo chánh pháp thì cần phải từ giã tham dục trước cái đã. Nếu mang theo tham dục đi tu thì cuối cùng cũng vì thỏa mãn tham dục, dù là thỏa mãn cho trí tuệ cũng trở về hưởng lạc thú trần gian mà nào hay nào biết. Khi biết được thì đã muộn rồi! Than ôi nồi xôi cháy!

4) Thầy Thanh Thiện san sẻ kinh nghiệm rằng: Muốn tu theo chánh pháp thì phải cảm nhận gớm ghiếc khinh khi mình dơ bẩn hôi thối. Có vậy mình mới quyết tâm, quyết chí tu tập để vượt thoát hôi tanh.

5) Thầy Thanh Thiện thành công là nhờ biết tu tập như lý tác ý. Chính pháp như lý tác ý đã giúp thầy Thanh Thiện vượt qua khó khăn rất dễ dàng, nhứt là bịnh tham dâm. Cho nên thầy Thanh Thiện san sẻ đến hành giả qua bài như lý tác ý tuyệt vời nhứt thế gian.

6) Thầy Thanh Thiện biết rằng mọi người đều nóng lòng trông mong kết quả. Vì vậy thầy Thanh Thiện khuyên đừng nóng lòng, đừng chạy theo thời gian, bởi vì tâm là con nít. Hãy bình tĩnh chờ cho tâm quen thuộc trước cái đã. Khi tâm sáng ra thì tâm sẽ dẫn đường đưa lối hành giả đến chứng đạt ngoài mong ước mà thôi. Tâm sáng thì tri kiến giải thoát xuất hiện.

7) Thầy Thanh Thiện biết rằng hành giả bị đầu độc lo quán, lo thiền quá sớm và muốn biết kết quả sớm. Bởi vì tâm hành giả chưa sáng cho nên hành giả bị rơi vào tưởng mà nào hay nào biết. Phật dạy rất rõ ràng, PHẢI THẤY NHƯ THẬT, thấy như thật nghĩa là gì? Có nghĩa là thấy bằng tâm. Muốn thấy bằng tâm thì phải tập cho tâm sáng trước cái đã. Bác sĩ tài tình, luật sư tài danh, vua đá quý, doanh nhân thành đạt họ phải huấn luyện tâm hàng chục năm đấy. Còn hành giả mới vào tu vài ngày đã quán, đã thiền rồi thì không lạc vào tưởng là gì chứ? Cho nên thầy Thanh Thiện cho biết quán và thiền là giai đoạn cuối của đời tu sĩ, nghĩa là tu hành để cuối đời tâm sáng ra thì quán và thiền tự nhiên xuất hiện trước mặt mà thôi và kết quả xuất hiện theo.

8) Cần phải tinh tấn tu tập như lý tác ý và định niệm hơi thở cho nhuần. Bởi vì bất cứ pháp nào cũng cần có 2 pháp trên. Đừng xao lãng nhé.

Cuối cùng, đừng tin thầy Thanh Thiện, chỉ tin đức Trưởng Lão mà thôi, bởi vì Ngài là sư phụ của mọi người, Ngài khai sáng chánh Phật pháp đến mọi người. Mọi người chỉ lấy kinh nghiệm của thầy Thanh Thiện kiểm chứng lại lời dạy của đức Trưởng Lão, thích hợp thì dùng, không thích hợp thì vứt bỏ. Đơn giản chỉ có thế thôi, không cần phải tranh luận để làm gì uổng phí thời gian quý báu của mọi người nhé. 

Thầy Thanh Thiện

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây