MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

Ánh Sáng Tối Thượng Trong Các Ánh Sáng

Thứ hai - 25/03/2024 09:56
[Tu hành đúng chánh Phật pháp] - Có 4 loại ánh sáng, là ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ngọn lửa, ánh sáng trí tuệ. Tối thượng trong bốn loại ánh sáng là ánh sáng trí tuệ.Tóm tắt nội dung: ánh sáng tối thượng, 4 loại thời gian, hạnh ác và hạnh thiện về lời nói.
 
- Ánh Sáng: có 4 loại ánh sáng, là ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ngọn lửa, ánh sáng trí tuệ. Tối thượng trong bốn loại ánh sáng là ánh sáng trí tuệ.
 
- Thời Gian: có 4 thời gian này, nếu khéo tu tập, nếu khéo vận chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là bốn? Nghe pháp đúng thời, đàm luận về pháp đúng thời, chỉ đúng thời, quán đúng thời.
 
- Hạnh về lời nói: Có 4 hạnh ác về lời nói: nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm. Có 4 hạnh thiện về lời nói: nói thật, không nói hai lưỡi, nói lời nhu hòa, nói lời thông minh.

Tóm tắt từ: Kinh Tăng Chi Bộ - Chương Bốn Pháp - Phẩm 15: Phẩm Ánh Sáng.


**************************************************

Kinh Tăng Chi Bộ - Chương Bốn Pháp - Phẩm 15: Phẩm Ánh Sáng

(I) (141) Hào Quang
 
- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hào quang. Thế nào là bốn?
 
Hào quang mặt trăng, hào quang mặt trời, hào quang ngọn lửa, hào quang trí tuệ.
 
Này các Tỷ-kheo, có bốn loại hào quang này. Và này các Tỷ-kheo, loại tối thượng trong bốn loại hào quang là hào quang trí tuệ.
 
(II) (142) Ánh Sáng
 
- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh sáng. Thế nào là bốn?
 
Ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ngọn lửa, ánh sáng trí tuệ.
 
Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh sáng này. Và này các Tỷ-kheo, loại tối thượng trong bốn loại ánh sáng là ánh sáng trí tuệ.
 
(III) (143) Ánh Lửa
 
- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh lửa. Thế nào là bốn?
 
Ánh lửa mặt trăng, ánh lửa mặt trời, ánh lửa ngọn lửa, ánh lửa trí tuệ.
 
Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh lửa này. Và này các Tỷ-kheo, loại tối thượng trong bốn loại ánh lửa là ánh lửa trí tuệ.
 
(IV) (144) Ánh Chiếu
 
- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh chiếu. Thế nào là bốn?
 
Ánh chiếu mặt trăng, ánh chiếu mặt trời, ánh chiếu ngọn lửa, ánh chiếu trí tuệ.
 
Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh chiếu này. Và này các Tỷ-kheo, loại tối thượng trong bốn loại ánh chiếu là ánh chiếu trí tuệ.
 
(V) (145) Ánh Đèn
 
- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh đèn. Thế nào là bốn?
 
Ánh đèn mặt trăng, ánh đèn mặt trời, ánh đèn ngọn lửa, ánh đèn trí tuệ.
 
Này các Tỷ-kheo, có bốn loại ánh đèn này. Và này các Tỷ-kheo, loại tối thượng trong bốn loại ánh đèn là ánh đèn trí tuệ.
 
(VI) (146) Thời Gian (1)
 
- Có bốn loại thời gian này. Thế nào là bốn?
 
Nghe pháp đúng thời, đàm luận về pháp đúng thời, chỉ đúng thời, quán đúng thời.
 
Này các Tỷ-kheo, có bốn loại thời gian này.
 
(VII) (147) Thời Gian (2)
 
1. - Có bốn thời gian này, này các Tỷ-kheo, nếu khéo tu tập, nếu khéo vận chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là bốn?
 
Nghe pháp đúng thời, đàm luận về pháp đúng thời, chỉ đúng thời, quán đúng thời.
 
Bốn thời gian này, này các Tỷ-kheo, nếu khéo tu tập, khéo vận chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc.
 
2. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đỉnh núi, trời mưa nặng hột, và nước chảy theo triền thấp, tràn đầy hang núi, khe núi, thung lũng. Khi các hang núi, khe núi, thung lũng được tràn đầy, thời ao nhỏ được tràn đầy. Ao nhỏ được tràn đầy, thời ao lớn được tràn đầy. Ao lớn được tràn đầy, thời sông nhỏ được tràn đầy. Sông nhỏ được tràn đầy, thời sông lớn được tràn đầy. Sông lớn được tràn đầy, thời biển lớn đại dương được tràn đầy. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bốn thời gian này, nếu khéo tu tập, nếu khéo vận chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc.
 
(VIII) (148) Hạnh Ác Về Lời Nói
 
- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạnh ác về lời nói này. Thế nào là bốn?
 
Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm.
 
Này các Tỷ-kheo, có bốn hạnh ác về lời nói này.
 
(IX) (149) Hạnh Thiện Về Lời Nói
 
- Này các Tỷ-kheo, có bốn hạnh thiện về lời nói này. Thế nào là bốn?
 
Nói thật, không nói hai lưỡi, nói lời nhu hòa, nói lời thông minh.
 
Này các Tỷ-kheo, có bốn hạnh thiện về lời nói này.
 
(X) (150) Lõi (Tinh túy)
 
- Này các Tỷ-kheo, có bốn lõi này. Thế nào là bốn?
 
Lõi về giới, lõi về định, lõi về tuệ, lõi về giải thoát.
 
Này các Tỷ-kheo, có bốn loại lõi này.
 
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây