MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

  • Video 5 bộ kinh Nikaya do hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, được thu âm bởi giọng đọc Bạch Ngọc, chứa đựng những lời dạy của Đức Phật.

    Xem chi tiết
  • Đây là tài liệu ghi chép ngắn gọn, được đúc kết từ những bài giảng của Trưởng Lão Thích Thông Lạc, nhằm chia sẻ, hỗ trợ những người mới tìm đến đạo...

    Xem chi tiết
  • Phật dạy cho con người 10 điều thiện nhằm làm 3 nơi thân, miệng, ý trở nên toàn thiện, nhờ đó đưa con người thoát khỏi cảnh lầm than, cuộc sống được...

    Xem chi tiết

Dầu cho loại pháp nào, ly tham được xem là tối thượng trong tất cả pháp.

Sự việc là như vậy, này Sumanà, là vừa đủ, này Sumanà, để bố thí, là vừa đủ để làm các công đức....

Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của kinh hành. Thế nào là năm? Kham nhẫn được đường trường; kham...

5 Lực

  Đã xem: 20

Vị Thánh đệ tử sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực...

Thế nào là tàm lực? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử có lòng hổ thẹn, hổ thẹn đối với thân làm...

Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là với bốn...

Bốn pháp Thánh cầu: Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự mình bị già, sau khi biết sự nguy hại của bị...

Trí Tuệ Tăng Trưởng

  Đã xem: 45

Có 4 pháp đưa đến trí tuệ tăng trưởng, giúp ích nhiều cho vị sanh ra làm người: Thân cận bậc Chân...

Thế nào là nghiệp đen, quả đen? Có người làm thân hành có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại, làm ý...

Thành tựu với thân làm ác, với lời nói ác, với ý nghĩ ác, với tà kiến... như vậy tương xứng bị rơi...

Bậc chân nhân là người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ...

Luyến Ái và Sân

  Đã xem: 40

Chính do ái ấy, thế giới này bị hoại vong, trói buộc, rối loạn như một cuộn chỉ, rối ren như một ổ...

Ở đây, này Mallikà, có nữ nhân không phẫn nộ, não hại không nhiều, tuy bị nói nhiều, không có nổi...

Những ai thân hành thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sinh sống thanh tịnh, những vị...

Bạch Thế Tôn, hiền thiện là huyễn thuật dụ dỗ này. Bạch Thế Tôn, hiền lành là huyễn thuật dụ dỗ này....

Một người do được nghe các pháp bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể...

Bậc Hiền trí, Đại tuệ, không có nghĩ tự làm hại mình, không có nghĩ tự làm hại người, không có nghĩ...

Mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với Luật....

Thế nào là đạo hành không kham nhẫn? Là hạng người chưởi mắng lại kẻ đã chưởi mắng, sân hận lại với...

Ở đời, có những chúng sinh không bệnh về thân được 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 50 năm, 100...

Có 4 loại ánh sáng, là ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ngọn lửa, ánh sáng trí tuệ....

Thế nào là thân viễn ly, tâm không viễn ly? Là các hạng người sống tại các núi non, khóm rừng, các...

Người biết suy xét: "Nếu thân ta làm ác, lời nói ta ác, ý nghĩ ta ác, thời tự ngã có thể trách ta về...

Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã từ bỏ thân làm ác, tu tập thân làm lành, từ bỏ lời nói ác, tu...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây